ทุนรัฐบาลจีน ป.โท, ป.เอก ปีการศึกษา 2018 เปิดรับสมัครแล้ว!

Chinese Government Scholarship 2018
ทุนรัฐบาลจีนนี้เป็นทุนที่ครอบคลุมค่าเล่าเรียนทั้งหมดในระดับ ป.โท, ป.เอก โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการศึกษาของประเทศจีน (MOE- Ministry of Education of China) มุ่งเน้นให้นักเรียนจากต่างประเทศได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนในระดับสูงในประเทศจีน โดยผู้สมัครสามารถเลือกสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยและสาขาที่ผู้สมัครต้องการจะเรียนที่ใดก็ได้ในจีน
คุณสมบัติผู้สมัครทุน
1. ผู้สมัครจะต้องไม่ถือสัญชาติจีนและมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
2. ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งจาก 2 ข้อนี้
-ไม่ได้เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยในจีนอยู่ก่อนแล้ว
     -เป็นผู้ที่เพิ่งจบ ป.โท ในจีน และต้องการจะเรียนต่อ ป.เอก ในจีน
3. ผู้สมัคร ป.โท ต้องมีวุฒิ ป.ตรี และมีอายุไม่เกิน 35 ปี ส่วนผู้สมัคร ป.เอก ต้องมีวุฒิ ป.โท และมีอายุไม่เกิน 40 ปี
มูลค่าทุน
– ครอบคลุมค่าเล่าเรียนทั้งหมด
– ที่พักอาศัยในมหาวิทยาลัย หรือเงินค่าที่พักอาศัย: ป.โท 700 หยวนต่อเดือน (ประมาณ 3,477 บาท) และ ป.เอก 1,000 หยวนต่อเดือน (ประมาณ 4,968 บาท)
– ค่าครองชีพ: ป.โท 3,000 หยวนต่อเดือน (ประมาณ 14,905 บาท)
ป.เอก 3,500 หยวนต่อเดือน (ประมาณ 17,389 บาท)
– ค่าประกันสุขภาพ
วิธีการสมัคร 
– การจะสมัครทุนได้จะต้องสมัครเข้ามหาวิทยาลัยที่ต้องการก่อน และได้รับการตอบรับเข้าเรียน (รายละเอียดวันหมดเขตรับสมัครนักเรียนของแต่ละมหาวิทยาลัยต่างกัน หากใครสนใจแนะนำให้เข้าไปอ่านข้อมูลในเว็บไซต์มหาวิทยาลัยด้วยตนเองให้ครบถ้วนค่ะ)
– สมัครทุนผ่านทางออนไลน์ http://laihua.csc.edu.cn โดยต้องกรอกข้อมูลรหัสที่ได้มาจากทางมหาวิทยาลัยด้วย
– หากมหาวิทยาลัยที่น้องๆ สมัครมีแบบฟอร์มให้กรอกสมัครทุนด้วย ก็ต้องกรอกเอกสาร และส่งเอกสารนั้นตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยแจ้งด้วยเช่นกันค่ะ (รายละเอียดสามารถดูได้ในเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนั้นๆ)
เอกสารสำคัญในการสมัครทุนรัฐบาลจีน 
– เอกสารต่างๆ จะต้องกรอกในภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น
– ใบปริญญาบัตร: หากสมัครเรียน ป.โท จะต้องใช้วุฒิ ป.ตรี, สมัคร ป.เอก ต้องใช้ทั้งวุฒิ ป.ตรีและโท
– ใบทรานสคริปต์
– เขียนเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษาต่อ (ไม่ต่ำกว่า 1,000 คำ)
– จดหมายแนะนำ 2 ฉบับ
– สำเนาคะแนนสอบภาษาจีน HSK หรือภาษาอังกฤษ
– สำเนาพาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และเหลืออายุไม่ต่ำกว่า 1 ปี
– CV
– สำเนาแบบฟอร์มการตรวจร่างกาย (ดาวน์โหลดได้ตามเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนั้นๆ) 
– หลักฐานการเงินที่แสดงให้เห็นว่าผู้สมัครจะสามารถมาเรียนและอยู่ที่ประเทศจีนได้
ที่มา :  studyabroad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

zoloft buy online, purchase zithromax