ทุนรัฐบาลโรมาเนีย ป.ตรี-โท-เอก ปีการศึกษา 2018

ทุนโรมาเนียคืออะไร?
ทุนนี้เป็นทุนจากความร่วมมือของกระทรวงต่างประเทศโรมาเนียและกระทรวงศึกษาธิการ วิจัย เยาวชนและกีฬาแห่งโรมาเนีย มอบให้ชาวต่างชาติที่ไม่ได้ถือสัญชาติใน EU ที่ต้องการศึกษาต่อในประเทศโรมาเนียปีการศึกษา 2018-2019 ทั้งสิ้น 85 ทุน โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่
1. ทุนระดับปริญญาตรี มอบให้ผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า มีระยะเวลาให้ทุน 3-6 ปี ขึ้นกับสาขาที่เลือก
2. ทุนระดับปริญญาโทแบบเรียน มอบให้ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีระยะเวลาให้ทุน 1.5-2 ปี โดยทุนจะสิ้นสุดลงเมื่อทำวิทยานิพนธ์เสร็จ
3. ทุนระดับปริญญาโทแบบวิจัยหรือปริญญาเอก มอบให้ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท มีระยะเวลาให้ทุน 3-4 ปี โดยทุนจะสิ้นสุดลงเมื่อทำดุษฎีนิพนธ์เสร็จ โดยการรับเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาเอกจะต้องทำการสอบเข้า
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anexa_3_en.pdf nolvadex for cheap, purchase Zoloft.
*ผู้สมัครทุนสามารถเลือกเรียนสาขาได้ดังต่อไปนี้: 
รัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์, ครุศาสตร์, สังคมวัฒนธรรมโรมาเนีย, วารสารศาสตร์, เทคนิคศึกษา, น้ำมันและเชื้อเพลิง, เกษตรศาสตร์, สัตวแพทย์, สถาปัตยกรรมศาสตร์ และทัศนศิลป์
และจากมหาวิทยาลัยต่อไปนี้:http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anexa_4_en.pdf
โดยสาขาที่เลือกเรียนนั้นต้องเป็นสาขาที่สอนโดยใช้ภาษาโรมาเนียเท่านั้น ถ้าผู้ได้รับทุนไม่เคยมีพื้นฐานมาก่อน ทุนจะครอบคลุมการเรียนภาษาเป็นเวลา 1 ปีที่โรมาเนีย ก่อนที่จะเริ่มเรียนระดับปริญญา
คุณสมบัติผู้รับทุน
– เป็นชาวต่างชาติที่ไม่ได้ถือสัญชาติใน EU และโรมาเนีย
– ผู้สมัครเรียน ป.ตรี จะต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี
– ผู้สมัครเรียน ป.โท จะต้องมีอายุไม่เกิน 45 ปี
มูลค่าทุน
– ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน
– ค่าที่พักที่โครงการจัดหาให้
– ค่าใช้จ่ายรายเดือน ระดับปริญญาตรี 65 ยูโร ปริญญาโท 75 ยูโร และปริญญาเอก 85 ยูโรต่อเดือน
*เงินเดือนจะไม่รวมค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าตั๋วเครื่องบิน
เอกสารที่ต้องใช้
– ใบสมัครทุน (The MFA application form) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anexa_1_-formular_mae-1.pdf
– ใบสมัครสำหรับหนังสือรับรองการศึกษาในโรมาเนีย (The MNE application form) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anexa_2_formular_mecs_engleza2017-18.pdf
– สำเนาประกาศนียบัตรการศึกษาที่จบ (สำหรับคนที่กำลังศึกษาอยู่และใกล้จบแล้ว ให้ใช้หนังสือรับรองว่ากำลังเรียนอยู่ และหากเรียนจบแล้วให้ส่งสำเนาเอกสารจบตามไปภายหลัง ภายในวันที่ 17 ส.ค. 2018)
– สำเนาสูติบัตร
– สำเนาทรานสคริปต์
– สำเนาพาสปอร์ต (3 หน้าแรก)
– ใบรับรองแพทย์
– CV ของผู้สมัคร
– รูปถ่าย 2 รูป (แบบเดียวกับที่ถ่ายพาสปอร์ต)
*เอกสารที่ใช้ในการสมัครจะต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศสเท่านั้น 
**เอกสารทุกอย่างควรกรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง เพราะสำคัญมากต่อการถูกคัดเลือกค่ะ
การสมัคร
สมัครด้วยตนเองที่สถานทูตโรมาเนียประจำประเทศไทย 
3388/41 อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 12 ถนพระราม 4
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทร: 02 240 2522
*การประกาศผลทุน จะประกาศในวันที่ 15 มิ.ย. 2018 นี้ และเริ่มเรียนวันที่ 1 ต.ค. นี้ค่ะ
ลิงก์ทุน: http://www.mae.ro/en/node/10251#null
ที่มา :  studyabroad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

zoloft buy online, purchase zithromax