ทุนเรียนต่อปริญญาตรี KAIST สถาบันด้านวิทย์-วิศวะชื่อดังแห่งเกาหลีใต้ ปี 2018

KAIST International Student Scholarship

      สถาบัน Korea Advanced Institute of Science and Technology  [KAIST] เป็นสถาบันสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชื่อดัง ตั้งอยู่ในเมืองแทจอน เกาหลีใต้ รับสมัครนักเรียนต่างชาติเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีประจำปี 2018 โดยนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนจะได้รับพิจารณาเพื่อมอบทุนการศึกษาให้อัตโนมัติ
การสมัครรอบที่ 1 – 1 กันยายน – 25 ตุลาคม 2017 ประกาศผล 5 มกราคม 2018 (สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาเทอมฤดูใบไม้ผลิหรือฤดูใบไม้ร่วง)
การสมัครรอบที่ 2 – 1 พฤศจิกายน 2017 – 5 มกราคม 2018  ประกาศผล 23 มีนาคม 2018 (สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาเทอมฤดูใบไม้ร่วง)
การสมัครรอบที่ 3 – 26 กุมภาพันธ์ – 29 มิถุนายน 2018 ประกาศผล 20 กรกฎาคม 2018 (สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาเทอมฤดูใบไม้ร่วง)

มูลค่าของทุน
– ค่าเล่าเรียนตลอด 4 ปี
– ค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 200,000-350,000 วอน
– ค่าประกันสุขภาพ

ขั้นตอนการสมัคร
1. เข้าไปสมัครออนไลน์ที่ http://admission.kaist.ac.kr/international
2. จ่ายค่าสมัคร 80USD
3. พรินต์ใบสมัครออกมา และส่งมายังมหาวิทยาลัยพร้อมเอกสารต่อไปนี้
– เอกสารแสดงฐานะทางการเงิน
– จดหมายแนะนำ
– ทรานสคริปต์ผลการศึกษา
– ใบแสดงการจบการศึกษา
– ใบแสดงความสามารถภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL iBT 83 คะแนนขึ้นไป / IELTS 6.5 คะแนนขึ้นไป
– ใบแสดงผลสอบที่วัดผลในระดับชาติหรือระดับสากล เช่น SAT , ACT , AP , A-Level
– เอกสารแสดงสัญชาติของผู้สมัครและผู้ปกครอง เช่น สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาบัตรประชาชน

clomid for sale, lioresal online.

– เอกสารแสดงประวัติของโรงเรียนที่ออกโดยโรงเรียนหรือกระทรวงศึกษาธิการ
– พอร์ตฟอลิโอ(ถ้ามี)
(เอกสารทั้งหมดต้องอยู่ในรูปภาษาอังกฤษ)

ส่งเอกสารไปที่

Office of Admissions, KAIST
#108, Yang Boon Soon Bld. (E16-1)
291 Daehak-ro , Yuseong-gu, Daejeon 34141, Republic of Korea
Tel: (+82-42) 350-4803
เครดิต :  studyabroad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.