ทุนโครงการแลกเปลี่ยน ASEF Young Leaders Summit ครั้งที่ 3 ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม

มูลนิธิเอเชีย – ยุโรป (Asia – Europe Foundation – ASEF) ได้จัดการประชุม 3rd ASEF Young Leaders Summit (ASEFYLS3) ระหว่างวันที่ 15-19 ตุลาคม 2561 ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม โดยจะจัดคู่ขนานกับการประชุมอาเซม ครั้งที่ 12 (12th ASEM Summit) โดยวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำให้แก่เยาวชน นอกจากนี้ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมจะมีโอกาสพบปะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นการเมืองและความสัมพันธ์เอเชีย – ยุโรปกับหัวหน้าคณะของสมาชิกอาเซมจาก 51 ประเทศ และเจ้าหน้าที่อาวุโสของอาเซมอีกด้วย

5 เสาหลักของโครงการ 

#knowledge_stretching 
#action_oriented
#network_based
#leadership_exchange 
#reciprocity_focused 

กิจกรรมไฮไลต์ของโครงการ

1. การเตรียมการทางออนไลน์ แบ่งงานเดี่ยวและงานกลุ่มให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อเข้าถึง 11 หัวข้อหลักของโครงการ ได้แก่ วัฒนธรรม, เศรษฐกิจ, การศึกษา, สิ่งแวดล้อม, ครอบครัว, การเงิน, สื่อ, การเมือง, ศาสนา, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการกีฬา
2. การประชุม 4 วัน ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม โดยจะได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นทีม การฝึกทักษะการทำงาน และการหารือระหว่างเยาวชนกับผู้นำทางการเมือง ภาคธุรกิจ และนักวิชาการ
3. การประชุมเชื่อมโยงกับผู้นำตัวแทนจากการประชุมอาเซมครั้งที่ 12 ที่จัดคู่ขนานกัน
4. กิจกรรมแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำเยาวชนจากทวีปเอเชียและทวีปยุโรป

ขอบเขตของทุน

– คัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนจำนวน 150 คน
– ค่าเครื่องบิน
– ที่พักฟรี
– รับประทานอาหารฟรีทุกมื้อ
– ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

     เป็นคนที่มีความเป็นผู้นำรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ นักเรียน นักวิชาการ ไปจนถึงผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 30 ปี จากประเทศสมาชิกอาเซม 51 ประเทศ (เชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งสื่อสารและการเขียน)

วิธีการสมัคร

     เข้าไปกรอกใบสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://asiaeuropefoundation.formstack.com/forms/asefyls3_applicationform สามารถสมัครได้ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2018 

สถานที่ในการจัดโครงการ

ณ กรุงบรัสเซลล์ ประเทศเบลเยียม ระหว่างวันที่ 15-19 ตุลาคม 2018

อ่านรายละเอิียดเพิ่มเติม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

asefyls@asef.org

 

ที่มา Dek-D

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.