ทุน ป.ตรี-โท ด้านธุรกิจ LUISS University ณ กรุงโรม อิตาลี

LUISS University

     LUISS ย่อมาจาก Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ตั้งอยู่ในกรุงโรม ประเทศอิตาลีครับ เดิมสถาบันนี้เคยเป็นสถานศึกษามาตั้งแต่สมัยยุคโรมัน จากนั้นก็พัฒนาและขยับขยายมาเรื่อยๆ จนได้สถานะเป็นมหาวิทยาลัยในที่สุด
     LUISS ประกอบไปด้วย 4 คณะในระดับปริญญาตรีครับ ได้แก่คณะ Economics and Finance (เศรษฐศาสตร์และการเงิน), Business and Management (ธุรกิจและการจัดการ), Law (นิติศาสตร์), และ Political Science (รัฐศาสตร์) ส่วนปริญญาโทขึ้นไปจะมี 4 คณะได้แก่ LUISS Business School (บริหารธุรกิจ), School of Government (รัฐศาสตร์การปกครอง), School of Law (นิติศาสตร์), และ School of European Political Economy (เศรษฐศาสตร์การเมืองยุโรป) เปิดสอนทั้งในหลักสูตรภาษาอิตาเลียนและหลักสูตรภาษาอังกฤษ

Master Programs in Business: Scholarship Challenge

     ตอนนี้ LUISS มีทุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนแจกสำหรับผู้ที่สมัครเรียนในสาขาดังต่อไปนี้
– Bachelor’s program in Management & Computer Science
– Bachelor’s program in Economics and Business
– Bachelor’s program in Political Sciences, Politics, Philosophy and Economics (PPE) track
– Master’s program in Management
– Master’s program in Marketing
– Master’s program in Corporate Finance
– Master’s program in Finance
– Master’s program in International Relations
– Master’sprogram in Economics and Finance majoring in economics – RoME track
– Second-level Masterin Food Law
*หลักสูตรนี้สอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด และผู้สมัครไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาอิตาเลียนมาก่อน

เอกสารประกอบการสมัครเข้าเรียน

– ผลสอบ GMAT หรือ GRE
– ปริญญาบัตรปริญญาตรี หรือหนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษา
– ทรานสคริปต์
– CV
– เรียงความสมัครเข้าเรียนต่อ
– จดหมายแนะนำจากอาจารย์ 1 ฉบับ
– ผลสอบ TOFEL หรือ IELTS หรือ Cambridge
*ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาและทรานสคริปต์ต้องแปลเป็นภาษาอิตาเลียนและให้สถานทูตอิตาลีประทับตรารับรองการแปลด้วยครับ

การสมัครเข้าเรียน

– ผู้สมัครต้องเข้าไปสมัครและกรอกข้อมูลทางเว็บไซต์ http://jsa.luiss.it/Internazionali_LM/ หลังจากนั้น จะได้รับลิงค์ทางอีเมล เพื่อเข้าไปอัพโหลดเอกสารประกอบการสมัคร
– ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก จะมีการสัมภาษณ์ทาง Skype
– ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา จะพิจารณาจากคะแนนในส่วนต่างๆ รวมทั้งการสัมภาษณ์ด้วย
– สำหรับรอบที่ 6 หมดเขตสมัครวันที่ 30 เมษายน 2018 และรอบที่ 7 รอบสุดท้าย หมดเขตสมัครวันที่ 31 พฤษภาคม 2018

มูลค่าของทุน

ทุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนตลอดหลักสูตร

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย 

อ่านระเบียบการเพิ่มเติมได้ที่

Clip

“”

 

ที่มา : Dek-D

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.