มทบ.37 รับสมัครทหารกองหนุนสอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน วุฒิ ม.6 บัดนี้-9พ.ค.61

มณฑลทหารบกที่ 37 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) ตำแหน่ง พลขับรถพยาบาล โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช(อัตรา สิบเอก) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.เป็นผู้มีสัญชาติไทยแต่กำเนิด และบิดามารดามีสัญชาติไทยแต่กำเนิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
2.เป็นทหารกองหนุน (ชาย) มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ มีบุคคลิกภาพที่เหมาะสมในการรับราชการทหาร
3.มีอายุ 22  ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี
4.สำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6
5.ไม่มีลายสักออกนอกร่มผ้า
6.ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
7.ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
8.ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการ เพราะมีความผิดหรือมีมลทินหรือมัวหมอง
9.ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ
10.ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุก ตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นความผิด
ฐานประมาท หรือลหุโทษ

กำหนดการรับสมัครสอบ
เปิดรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่ 25 เมษายน 2561 – 9 พฤษภาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ สมัคร ณ ห้องธุรการ รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช มณฑลทหารบกที่ 37 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 

ที่มา :  nolvadex buy online, buy dapoxetine. thaijobsgov

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

zoloft buy online, purchase zithromax