“มูลนิธิดำรงชัยธรรม” เปิดรับสมัคร ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

มูลนิธิดำรงชัยธรรม เปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี “ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต”

“มูลนิธิดำรงชัยธรรม” เปิดรับสมัคร ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นม.6 หรือ ปวช. 3 ปีการศึกษา 2563
อายุไม่เกิน 21 ปี
🎉จำนวน 20 ทุน 🎉
🎓 ในโครงการทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต รุ่นที่ 20/2564 🎓
📌 เปิดรับสมัครตั้งแต่ 15 ธันวาคม 2563–31 มกราคม 2564 📌

➡ลักษณะการให้ทุนกาารศึกษา
– ทุนให้เปล่า โดยสนับสนุน ค่าเทอม(จ่ายตามจริง/ปี) ค่าเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
– ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียนทุน จะเริ่มรับเงินทุนหลังได้ปฏิบัติตามขั้นตอนยืนยันการรับทุนเรียบร้อยแล้ว
– สนับสนุนเข้าศึกษาต่อสูงสุดไม่เกินระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าในหลักสูตรการศึกษาภาคปกติของสถาบันรัฐบาลเท่านั้น
– ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนต่อเนื่องหรือซ้ำซ้อนอยู่กับทุนการศึกษาอื่น ๆ รวมถึงเงินกู้ กยศ. หรือ หากได้รับการพิจารณารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิแล้ว ขอให้เลือกรับทุนใดทุนหนึ่ง เท่านั้น
➡คุณสมบัติผู้สมัคร

1. นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2563 ชั้น ม.6 หรือ ปวช.3 อายุไม่เกิน 21 ปี
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 และเป็นผู้ใฝ่ศึกษา มีเป้าหมาย มุ่งมั่นศึกษาต่อชัดเจน
3. ประพฤติดีมีความสามารถ เป็นผู้มีผลงานหรือให้ความสำคัญต่อการส่งเสริม ช่วยเหลือ พัฒนาชุมชนสังคมร่วมกัน
4. ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อ
5. สุขภาพดีไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และครอบครัวสนับสนุนให้ศึกษาต่อ

➡เขียนบรรยายตอบคำถาม 5 ข้อ

1. ประวัติครอบครัว บรรยายเกี่ยวกับสมาชิก ความสัมพันธ์ ความรู้สึก และผู้ดูแล
2. เขียนบรรยายกิจกรรมที่ภูมิใจระหว่างเรียน ตั้งแต่ พฤษภาคม 2561 – ปัจจุบัน
3. เขียนบรรยายถึงเหตุผลที่ตนเองสมควรได้รับทุน “สร้างคน สร้างบัณฑิต รุ่นที่ 20/2564”
4. เขียนบรรยายในหัวข้อ “100 ล้าน เพื่อพัฒนาบ้านเกิด”
5. เขียนบรรยายในหัวข้อ “ตัวฉันกับประเทศไทยในอีก 10 ปี ข้างหน้า”

➡หลักฐานการสมัคร

1.ใบรับรองผลการศึกษา หรือ ปพ.๑ แสดงผลการเรียน(5 ภาคเรียน)เฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป(ประทับตราโรงเรียน)เขียนรับรองสำเนาถูกต้อง
2. ใบรับรองสถานภาพการศึกษา หรือ ปพ.๗ (ประทับตราโรงเรียน)เขียนรับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมลงชื่อ สำเนาถูกต้อง)
4. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมลงชื่อ สำเนาถูกต้อง)
5. หลักฐานผลงาน(ถ้ามี) เกียรติบัตร,รางวัล,ตำแหน่งหรือกิจกรรมเพื่อชุมชน สังคมที่ได้รับหรือเข้าร่วม(ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 – ปัจจุบัน)
6. ภาพนักเรียนและครอบครัวที่อยู่ร่วมกัน ณ ปัจจุบัน เห็นใบหน้าทุกคน (แนะนำสมาชิกทุกคนจากซ้ายไปขวา)
7. ภาพภายนอกบ้าน มุมกว้าง เห็นสภาพบ้านโดยรวม
8. ภาพภายในบ้าน บริเวณห้องโถง
9. ภาพห้องครัว
10. ภาพห้องนอน

*มูลนิธิฯ จะพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุนจากใบสมัครและเอกสารประกอบข้างต้นเท่านั้น โปรดกรอกใบสมัครให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักเรียน (การตัดสินคัดเลือกจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด)
***กรุณาศึกษาคู่มือให้ละเอียด ก่อนทำการสมัคร***
👉 ดาวน์โหลดคู่มือการสมัครได้ที่ >> คู่มือการสมัคร
👉 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม เเละทำการสมัครได้ที่ >> คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเเละทำการสมัคร
📣สอบถามรายเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์ : 02-669-9711 , 02-669-9716 และ 086-345-1130 (ในเวลาทำการ 9.00-18.00 น. วันจันทร์-วันศุกร์)

Facebook : มูลนิธิดำรงชัยธรรม
—————
#มูลนิธิดำรงชัยธรรม
#ไม่ใช่แค่ให้โตได้แต่อยากให้โตดี
ที่มา : damrongchaitham.com/dm-web/?p=5500

Related posts
ทุนการศึกษา มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ไม่จำกัดระดับชั้นการศึกษา
ทุน 100% อบรมเป็น ‘นักพัฒนาเว็บไซต์ & นักพัฒนาซอฟท์แวร์’ สูงสุด 200,000 บาท!
ทุนเรียนฟรีมีงานรองรับ! อบรมระยะสั้นหลักสูตร ‘เชฟ’ คุณวุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
ทุนการศึกษา 200,000 บาท จาก British Council ให้ทุกคนที่มีผลสอบ IELTS และอยากเรียนต่อ
ทุน TGS ทุนไม่มีข้อผูกมัดจากฟุลไบร์ท เรียน ป.โท/ป.เอก ที่ USA ระยะเวลา 1-2 ปี
ทุน ASEAN Scholarships ให้เด็กไทยไปเรียนต่อม.3 และม. 6 ที่ประเทศสิงคโปร์