รักษาการ รมว.ศธ.เดินหน้าลุย 10 โครงการ เห็นผลเป็นรูปธรรม

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) รักษาการรัฐมนตรีว่าการ ศธ. แถลงเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ว่า ตนได้รับมอบหมายจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้รักษาการตำแหน่ง รมว.ศธ. ซึ่งตนพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนและสานต่อนโยบายของ ศธ.

รักษาการ รมว.ศธ.เดินหน้าลุย 10 โครงการ เห็นผลเป็นรูปธรรม

โดยโครงการที่จะต้องเร่งรัดให้เกิดเป็นรูปธรรมมี 10 ด้าน ประกอบด้วย 1.โครงการบูรณาการการศึกษาจังหวัด 2.โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ โดยจะขยายโอกาสให้นักเรียนได้เรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ STI อย่างกว้างขวาง เน้นการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ และให้นักเรียนประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันมากขึ้น

3.สร้างจิตอาสาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยจะสร้างครูที่มีจิตอาสา เพื่อให้เด็กๆ ได้เห็นและนำเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตต่อไป 4.ขับเคลื่อนการนำศาสตร์พระราชามาสู่การจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม

5.ส่งเสริมให้เกิดการเรียนภาษาโค้ดดิ้งและภาษาอังกฤษ 6.ส่งเสริมการอ่านเขียนเรียนประวัติศาสตร์ด้วยสื่อร่วมสมัย 7.ยกระดับอาชีวศึกษาด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งระบบ 8.โครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ

9.ผลักดันข้อเสนอในการจัดหาวัคซีนโควิด-19 สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีเป้าหมายในการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ในพื้นที่มีความเสี่ยง เพราะครูต้องทำงานใกล้ชิดกับเด็กนักเรียน ผู้ปกครองและคนในชุมชน และ 10.เร่งผลักดัน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

รักษาการ รมว.ศธ.กล่าวด้วยว่า ตนได้แต่งตั้งทีมที่ปรึกษารักษาการ รมว.ศธ. อาทิ นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์, นายศุภชัย เจียรวนนท์

ด้าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การแต่งตั้งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการในกระทรวงที่ว่าง คาดว่าจะเสร็จสิ้นในช่วงปลายเดือนมีนาคมหรือต้นเดือนเมษายน 2564 นี้