รัฐบาลมณฑลกุ้ยโจว แจกทุนเรียนต่อระดับอาชีวศึกษาและ ป.ตรี-โท-เอก ที่ประเทศจีน

รัฐบาลมณฑลกุ้ยโจว (Guizhou Government) โดย Guizhou Provincial Department of Education (GPDE) สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้มอบทุนการศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรและระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2561 ณ สถาบันการศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เข้าร่วมในโครงการนี้

จำนวนทุนที่มอบให้รวม 1,554 ทุน
– ทุนทั่วไป 437 ทุน (Chinese Language & Visiting Scholars programs ระยะเวลา 1 ปี)
– ทุนด้านอาชีวศึกษา 200 ทุน
– ทุนระดับปริญญาตรี 761 ทุน
– ทุนระดับปริญญาโท 130 ทุน
– ทุนระดับปริญญาเอก 26 ทุน
*ในปี 2017 มีนักเรียนจากอาเซียน 6 ประเทศ ได้รับทุนนี้จำนวน 37 คน

ขอบเขตของทุนที่จะได้รับ
– ค่าเล่าเรียนตลอดการศึกษา
– ค่าที่พัก
– ประกันสุขภาพ

รายชื่อสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
– Guizhou University
– Guizhou Normal University
– Guizhou Minzu University
– Guizhou University of Finance and Economics
– Guizhou Medical University
– Zunyi Medical University
– Guizhou Vocational Technology Institute
– Guiyang University
– Zunyi Normal College
– Guizhou University of Engineering Science
– Tongren University
– Kaili University
– Qiannan Normal University for Nationalities
– Guiyang Preschool Education College
– Tongren Preschool Education College

where can i buy clomid online, buy zithromax online.

– Gui Zhou Jiao Tong College
– Guiyang Nursing Vocational College
– Guiyang Vocational and Technology College
– Zunyi Vocational and Technical College
– Tongren Polytechnic College
– Guizhou Vocational and Technical College of Water Resources and Hydropower
(ผู้สมัครสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดของแต่ละสาขาและสถาบันได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันโดยตรง)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
– ผู้สนใจสมัครรับทุนจะต้องมีผลการเรียนในระดับดีมาก
– มีสุขภาพแข็งแรง
– ผู้สมัครในระดับปริญญาตรี/อนุปริญญา จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีอายุน้อยกว่า 30 ปี ระดับปริญญาโท มีอายุน้อยกว่า 35 ปี และระดับปริญญาเอก มีอายุน้อยกว่า 45 ปี

เอกสารประกอบการสมัคร
– แบบฟอร์มใบสมัครสำหรับ Guizhou Government Scholarship (กรอกเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน)
– สำเนาพาสปอร์ต
– สำเนาทรานสคริปต์
– สำเนาใบตรวจร่างกาย
– ผู้สมัครเรียนต่อปริญญาโทและปริญญาเอก จะต้องส่งจดหมายแนะนำตัว 2 ฉบับ
– ผู้สมัครเรียนต่อปริญญาโทและปริญญาเอก จะต้องส่ง Study Plan ห้ามน้อยกว่า 400 คำ และ Research Plan ห้ามน้อยกว่า 800 คำ
– ผู้สมัครที่ยื่นคะแนน HSK จะต้องแนบสำเนาแสดงผลสอบมาด้วย
– เอกสารทั้งหมดจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนเท่านั้น
วิธีการสมัคร
– ผู้สมัครต้องอ่านรายละเอียดการสมัครให้เรียบร้อยก่อนสมัคร (แต่ละมหาวิทยาลัยอาจมีวิํธีการสมัครแตกต่างกัน)
– ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารทั้งหมดไปยังสถาบันที่เข้าร่วมโครงการนี้โดยตรง (ดูรายชื่อด้านบน)
– แต่ละสถาบันจะเป็นผู้แจ้งผลการคัดเลือกแก่ผู้สมัครโดยตรง
– ส่งเอกสารการสมัครภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2018

รายละเอียดระเบียบการเพิ่มเติม
เว็บไซต์รัฐบาลมณฑลกุ้ยโจว http://www.gzsedu.cn/
สอบถามรายละเอียดได้ที่ secretariat@seameo.org

 

ที่มา : Dek-D

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.