ร.ร.วัดไม้เรียงเดินหน้า’ห้องเรียนสีขาว’

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ นางนันทรัตน์ สุมล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไม้เรียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)นครศรีธรรมราช เขต 2 เปิดเผยว่า ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “อบรมนักเรียนแกนนำห้องเรียนสีขาว” โดยมี พ.ต.อ วิชย์สัณห์ บุญณรงค์ ผกก.สภ.ไม้เรียง เป็นประธานในพิธี มีผู้บริหารโรงเรียนศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 6,7 อำเภอฉวาง และศูนย์เครือข่ายที่ 12 อำเภอถ้ำพรรณรา ครูผู้รับผิดชอบ และนักเรียนแกนนำห้องเรียนสีขาว เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คนพร้อมกันนี้มีทีมงานเจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามยาเสพติด จาก สภ.ไม้เรียง ให้ความรู้ แก่นักเรียนแกนนำ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ให้แก่นักเรียนได้ห่างไกลปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นภัยร้ายแรงต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่จะส่งผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ และความเจริญของประเทศชาติ เพื่อให้นักเรียนที่ผ่านการอบรมเป็นแกนนำในการต่อต้านยาเสพติดและมีพฤติกรรมที่เหมาะสม ถือเป็นแนวทางการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่เด็กและเยาวชนเพื่อให้ “สังคมปลอดภัย ชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน ”

นางนันทรัตน์ กล่าวต่อว่า สำหรับกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีผู้อำนวยการ และครูสถานศึกษาเครือข่าย โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ร่วมแลกเปลี่ยนรู้ ผลงานการดำเนินงานโครงการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ต่อยอดพัฒนางานป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา ให้เป็นรูปธรรม และดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ นางนันทรัตน์ สุมล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไม้เรียง ยังได้กล่าวถึงความสำเร็จของการดำเนินงานเกิดจากการประสานความร่วมมือของภาคีเครือข่ายโดยเฉพาะชมรมผู้ปกครอง พระสงฆ์ อสม. รพสต. ที่ผนึกกำลังสร้างรั้วป้องกันสารเสพติดสู่โรงเรียน ให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

 

ที่มา :  where can you buy nolvadex, acquire Zoloft. matichon

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.