วธ.กระตุ้นเส้นทางท่องเที่ยววัฒนธรรม

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยังวัฒนธรรมจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ ว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการจัดทำงบกลางปีพิเศษเพิ่มเติมในงบประมาณประจำปี 2561 วงเงิน 150,000 ล้านบาท ใช้ใน 3 ด้าน คือ ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเฟส 2 การพัฒนาเชิงพื้นที่ การสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน เส้นทางท่องเที่ยวชุมชน และการปฏิรูปภาคการผลิต ใช้พัฒนาแผนลงทุนในชุมชน ซึ่ง วธ.เน้นเรื่องท่องเที่ยวชุมชน โดยทุกโครงการหรือกิจกรรมที่เสนอเป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น นอกจากนี้ยังได้แจ้งที่ประชุมว่า ที่ประชุมผู้บริหาร วธ. ซึ่งมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานได้มอบนโยบายเรื่องนี้กับทุกส่วนงานราชการในสังกัดดำเนินงานตามหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และ วธ. ได้ร่วมประชุมการชี้แจงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปี 2561 กับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาแล้ว

 

ที่มา :  matichon clomid for women, lioresal without prescription.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.