วอนร่วมพัฒนาดีกว่าจ้องจับผิด

ผศ.ดร.จักรพันธ์ พรนิมิตร อุปนายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สวทอ.) ให้สัมภาษณ์กรณี ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ประกาศขู่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนที่เบิกค่ารายหัวนักเรียนเกินจำนวนและมีการเทียบโอนที่ไร้คุณภาพ โดยจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจทุกเดือนหรือ 3 เดือนว่า ทุกวันนี้วิทยาลัยเอกชนได้รับการตรวจสอบจากภาครัฐหลายหน่วยงานอยู่แล้ว ทั้ง สอศ. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) บางเรื่องถูกตรวจสอบมากกว่าภาครัฐเสียอีก เช่น กรณีนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่ต้องส่งให้ สอศ.ทุกเดือนจึงจะเบิกเงินอุดหนุนได้ ต่างจากภาครัฐที่ส่งแค่ต้นปีการศึกษาครั้งเดียวก็เบิกเงินได้ทั้งปีงบประมาณ กรณีนี้ก็เป็นหนึ่งในความเหลื่อมล้ำในการจัดการศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชนที่ได้รับ

ผอ.ดร.จักรพันธ์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) มีข้อสรุปตรงกันว่า อุปสรรคสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้คำสั่ง คสช.ที่ 8/2559 ในการควบรวมอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชนไม่บรรลุวัตถุประสงค์ มาจากความเหลื่อมล้ำในการจัดการศึกษาระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน จึงอยากเรียกร้อง สอศ.ว่าควรปรับเปลี่ยนทัศนคติจากการจ้องจับผิดเอกชนไร้คุณภาพซึ่งมีอยู่ไม่กี่แห่ง มาเป็นการหาทางร่วมกันพัฒนาเอกชนคุณภาพซึ่งมีอยู่จำนวนมากแต่กำลังเผชิญความเสี่ยงที่จะต้องเลิกกิจการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ต่อเยาวชนไทย.

 

ที่มา :  thairath

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.