ศธ.จับมือกก. ยกเครื่อง 179 หลักสูตรท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ที่โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(กก.) ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ระดมความคิดเห็นเพื่อปรับหลักสูตร การผลิตบุคลากรท่องเที่ยวให้ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและรองรับประเทศไทย 4.0 โดยมีกรมการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยและสถาบันการอาชีวศึกษา เข้าร่วม โดย นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวระหว่างมอบนโยบายและทิศทาง การพัฒนาระบบการเรียนการสอนรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ตอนหนึ่งว่า การการศึกษาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทุกอย่าง ในการผลิตและพัฒนากำลังคน รองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีเป็นนโยบายที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ ศธ.ดำเนินการ ซึ่งอุตสาหกรรมท่องเที่ยวก็เป็นหนึ่งใน 10 อุตสาหกรรมหลักของประเทศ และต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน โดยขณะนี้หลักสูตรด้านสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงเรียน และที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มีทั้งสิ้น 179 หลักสูตร นักศึกษา 14,823 คน

นพ.อุดม กล่าวต่อว่า สิ่งสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวนั้น ต้องเน้นการสร้างองค์ความรู้และต่อยอดพัฒนาการบริการที่เข้มข้นขึ้น ซึ่งการไปถึงจุดนั้นก็ต้องเร่งยกระดับสร้างคนมีคุณภาพออกสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งผู้ที่จะให้คำตอบได้ดีว่าต้องการบัณฑิตคุณลักษณะเช่นไร มีทักษะใดอะไรบ้าง ก็คือผู้ใช้ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ดังนั้น สถาบันการศึกษาต้องร่วมกับผู้ประกอบการกำหนดร่วมกัน ขณะเดียวกัน ก็ต้องไม่ลืมพัฒนาและเติมเต็มสิ่งที่ยังขาดให้แก่นักศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา และต้องให้เด็กได้เรียนรู้ในหลักสูตรต่างๆ ที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม การหารือร่วมกันเพื่อปรับหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยวและการบริการ ในระดับอุดมศึกษาครั้งนี้ก็จะเป็นแนวทาง ให้การผลิตบัณฑิตด้านการท่องเที่ยวตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจได้ชัดเจนขึ้น

 

ที่มา :  matichon

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.