สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี รับสมัครอาจารย์(วุฒิ ป.เอก) บัดนี้-18พ.ค.61

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชน ตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารจัดการกีฬาและนันทนาการ จำนวน ๑ อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

– เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการจัดการศึกษา สาขาการกีฬานันทนาการและการท่องเที่ยว หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องได้รับอนุมัติสำเร็จการศึกษา ที่ สกอ. ให้การรับรอง ก่อนวันที่เปิดรับสมัคร
– เพศชาย/หญิง
– ถ้ามีตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์  จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

กำหนดการรับสมัคร
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ติดต่อขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคคล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  ได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม หมายเลขโทร. ๐-๓๘๐๕-๔๑๙๒  ๐-๓๘๐๕-๔๑๙๔

กำหนดการสอบคัดเลือก

วันที่  ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกรรมการวิทยาเขตชลบุรี อาคารวิทยบริการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี

  • เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. สอบข้อเขียน ปฏิบัติ
  • เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. สอบสัมภาษณ์

ประกาศผลการสอบคัดเลือก : วันที่  ๒๔  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑

คลิกที่นี่เพื่ออ่านเอกสารหน้าที่ 1 คลิกที่นี่เพื่ออ่านเอกสารหน้าที่ 2 คลิกที่นี่เพื่ออ่านเอกสารหน้าที่ 3   

ที่มา :  thaijobsgov

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.