สถาบัน NPU ประเทศจีน แจกทุนเรียน ป.ตรี-โท-เอก ฟรีเต็มจำนวน! (หมดเขต 30 มิ.ย.18)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (Northwestern Polytechnical University; NPU) ตั้งอยู่ในเมืองซีอาน เป็นสถาบันที่อยู่ภายใต้การกำกับของกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีโดยตรง NPU มีชื่อเสียงความเป็นเลิศในด้านการวิจัยและการศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ อีกทั้งสถาบันยังเป็นพันธมิตรกับวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของจีนและรัสเซียอีกด้วย
     และในทุกๆ ปี ทางสถาบัน NPU ได้มอบทุนการศึกษาให้กับชาวต่างชาติที่สนใจเรียนต่อระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ภายใต้โครงการที่มีชื่อว่า “NPU President Scholarship Program”

มูลค่าของทุนที่จะได้รับ

รางวัลอันดับที่ 1 ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าประกัน และค่าครองชีพรายเดือน
-สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาตรี จะได้รับ 1,500 RMB ต่อเดือน (ประมาณ 7,500 บาท)
-สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาโท จะได้รับ 2,000 RMB ต่อเดือน  (ประมาณเกือบๆ 10,000 บาท)
– สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาเอก จะได้รับ 3,500RMB ต่อคนต่อเดือน (ประมาณ 17,400 บาท)
รางวัลอันดับที่ 2 จะได้รับการยกเว้นเฉพาะค่าเล่าเรียน

ระดับและสาขาที่เปิดรับ

ระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญา ในทุกสาขาของมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาตรี
– ผู้สมัครต้องมีประกาศนียบัตรมัธยมปลาย

buying clomid online, zithromax without prescription.

– มีอายุ 18 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 25 ปี
– มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
– มีผลการเรียนดี และเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 80 (ระบบคะแนนในตัวเลขอื่นๆ ควรเปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นต์)
สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
– ผู้สมัครระดับปริญญาโทต้องมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี มีอายุไม่เกิน 35 ปี
– ผู้สมัครระดับปริญญาเอกต้องมีวุฒิการศึกษาปริญญาโท อายุไม่เกิน 40 ปี
– มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
– มีผลการเรียนดีเยี่ยม และจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง (โดยทั่วไปควรเป็นสถาบัน Top 10 ของประเทศ)
– มีศักยภาพในการทำงานและการวิจัย

เอกสารประกอบการสมัคร

– แบบฟอร์มสำหรับการสมัครขอรับทุน
– แบบฟอร์มการตรวจร่างกาย
– ประกาศนียบัตรชั้นสูงสุด
– ทรานสคริปต์ผลการเรียน
– Recommendation Letters จำนวน 2 ฉบับ
– Study Plan
– สำเนาพาสปอร์ต
– ใบแสดงผลสอบภาษาอังกฤษ IELTS อย่างน้อย 5.5 หรือ TOFEL 75 คะแนนขึ้นไป
– ถ้าสมัครเรียนสาขาวิชาภาษาจีน จะต้องมีคะแนน HSK ระดับ 5 ขึ้นไป

การสมัคร

สมัครทางออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ http://admission.nwpu.edu.cn/ สมัครได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2018

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สอบถามข้อมูลการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ 

E-mail: internationalcollege@nwpu.edu.cn
Contact teacher: Ms. Sun
Contact No.: 029-88492721

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย NPU http://en.nwpu.edu.cn/

Clip

“”

 

ที่มา : Dek-D

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.