สพป.ทั่วประเทศ

เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

กระบี่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
ถนนอุตรกิจ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐
http://www.kbi.obec.go.th
กรุงเทพมหานคร เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
อาคาร ๔ ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
http://www.bkk1.obec.go.th
กรุงเทพมหานคร เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
เลขที่ ๑๑๒๘ ร.ร.พิบูลอุปถัมภ์ อาคารเจตสานนท์ ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐
http://www.bkk2.obec.go.th
กรุงเทพมหานคร เขต 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3
๓๙/๑ ซอยเพชร ๔๘ ถ.เพชรเกษม ร.ร.ไชยฉิมพลีวิทยาคม แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐
http://www.bkk3.obec.go.th
กาญจนบุรี เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ถนนแม่น้ำแม่กลอง ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๐๐๐
http://www.kri1.obec.go.th
กาญจนบุรี เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพนมทวน เดิม) ถนนกาญจนบุรี – อู่ทอง ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๔๐
http://www.kan2.go.th/
กาญจนบุรี เขต 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3
(สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอไทรโยค เดิม) ถนนไทรโยค ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๕๐
http://www.kri3.obec.go.th
กาญจนบุรี เขต 4
ศูนย์เตรียมความพร้อมด้าน ICT อาคารสำนักงาน สพท.กจ. 2 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
http://kan4.kan2.go.th
กาฬสินธุ์ เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
(สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เดิม) ๖๒ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐
http://www.ksn1.obec.go.th
กาฬสินธุ์ เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนห้วยเม็กวิทยา ถนนห้วยเม็กฮ่องฮี อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๗๐
http://www.ksn2.obec.go.th
กาฬสินธุ์ เขต 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
(สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอห้วยผึ้ง เดิม) ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๔๐
http://www.ksn3.obec.go.th
กำแพงเพชร เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1
(สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร เดิม) ถนนสุโขทัย อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ๖๒๐๐๐
http://www.kpt1.obec.go.th
กำแพงเพชร เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2
บริเวณที่ว่าการอำเภอคลองขลุง ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ๖๒๑๒๐
http://www.kpt2.obec.go.th
ขอนแก่น เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น เดิม) ๒๖๔ ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐
http://www.kkzone1.go.th/
ขอนแก่น เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนชุมนุมบ้านไผ่ยิ่งอุทิศ ถนนเจนจบทิศ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๑๐
http://www.kkn2.obec.go.th
ขอนแก่น เขต 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3
ถนนพลรัตน์ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๒๐
http://www.kkn3.obec.go.th
ขอนแก่น เขต 4
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา (รัชมังคลาภิเษก) ถนนมิตรภาพ ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๔๐
http://www.kkn4.obec.go.th
ขอนแก่น เขต 5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5
ถนนมลิวรรณ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๓๐
http://www.kkn5.obec.go.th
จันทบุรี เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
เลขที่ ๑ ถนนตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐
http://www.cti1.obec.go.th
จันทบุรี เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
(สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี เดิม) อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐
http://www.cti2.obec.go.th
ฉะเชิงเทรา เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐
http://www.chachoengsao1.go.th/
ฉะเชิงเทรา เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
(สำนักงานศึกษาธิการอำเภอพนมสารคาม เดิม) อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๒๐
http://www.cha2.go.th/
ชลบุรี เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
ถนนพระยาสัจจา ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐
http://www.chon1.go.th
ชลบุรี เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
ถนนสุขประยูร ตำบลกุฎโง้ง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๔๐
http://www.cbi2.obec.go.th
ชลบุรี เขต 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
เลขที่ ๑๕/๕๑ หมู่ ๒ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๕๐
http://www.cbi3.obec.go.th
ชัยนาท
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
ถนนริมเขื่อน อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๑๗๐๐๐
http://www.cnt.obec.go.th
ชัยภูมิ เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๐๐๐
http://www.cpm1.obec.go.th
ชัยภูมิ เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2
ถนนภูเขียว – ชุมแพ ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๑๐
http://www.chaiyaphum2.net/
ชัยภูมิ เขต 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ถนนโกสีย์ ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๓๐
http://www.chaiyaphum3.go.th
ชุมพร เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 1
ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ๘๖๑๙๐
http://www.cpn1.obec.go.th
ชุมพร เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2
ที่ว่าการอำเภอหลังสวน (หลังเก่า) อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ๘๖๑๑๐
http://www.cpn2.obec.go.th
เชียงราย เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1
(สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย เดิม) ถนนสนามบิน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐
http://www.cri1.obec.go.th
เชียงราย เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านร่องศาลา ถนนเชียงราย-พะเยา ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐
http://www.cri2.obec.go.th
เชียงราย เขต 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3
(สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่จัน เดิม) ถนนหิรัญนคร อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๑๐
http://www.cr3.go.th/
เชียงราย เขต 4
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4
ถนนเชียงราย – เทิง ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๖๐
http://www.cri4.obec.go.th
เชียงใหม่ เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ (อาคารอำนวยการกลางชั้น ๔ ) ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
http://www.chiangmaiarea1.net/
เชียงใหม่ เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
(สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่ริม เดิม) ที่ว่าการอำเภอแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๘๐
http://www.cmi2.obec.go.th
เชียงใหม่ เขต 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
(สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอฝาง เดิม) ถนนเจ็ดยอด ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๑๐
http://www.cmarea3.go.th
เชียงใหม่ เขต 4
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
(สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสันป่าตอง เดิม) ถนนเชียงใหม่ – ฮอด ตำบลอุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๒๐
http://www.cmi4.obec.go.th
เชียงใหม่ เขต 5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
(สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอฮอด เดิม) อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๔๐
http://www.chiangmaiarea5.go.th
ตรัง เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1
สำนักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมจังหวัดตรัง เดิม) ๑๙๓ ม.๑๒ ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ๙๒๐๐๐
http://www.trg1.obec.go.th
ตรัง เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 2
(สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอห้วยยอด เดิม) ๒๕๙ ถนนเพชรเกษม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ๙๒๑๓๐
http://www.trang2.go.th
ตราด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด
(สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดตราด เดิม) ถนนสุขุมวิท ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐
http://www.tratedu.org
ตาก เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1
(สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก เดิม) ๑๐/๑ ถนนพหลโยธิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐
http://www.takesa1.go.th
ตาก เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2
๓๕/๔ ถนนประสาทพิถี อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ๖๓๑๑๐
http://www.taked2.org
นครนายก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
(สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เดิม) ถนนสุวรรณศร ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ๒๖๐๐๐
http://www.nayok.go.th
นครปฐม เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1
(สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม เดิม) ถนนเพชรเกษม ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ๗๓๐๐๐
http://www.esanpt1.go.th
นครปฐม เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2
(สำนักงานศึกษาธิการอำเภอนครชัยศรี เดิม) อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๒๐
http://www.npt2.obec.go.th
นครพนม เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1
ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ๔๘๐๐๐
http://www.nped1.net
นครพนม เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2
ถนนศรีสงคารม – ท่าแก้ว ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ๔๘๑๕๐
http://www.npm2.obec.go.th
นครราชสีมา เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
(สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา เดิม) อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐
http://www.nma1.obec.go.th
นครราชสีมา เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐
http://www.korat2.go.th
นครราชสีมา เขต 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
ถนนสุขาภิบาล ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๕๐
http://www.nma3.obec.go.th
นครราชสีมา เขต 4
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
ถนนชุมค้า ต.สีคิ้ว (บริเวณที่ว่าการอำเภอ) อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๔๐
http://www.korat-ed4.com
นครราชสีมา เขต 5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๑๐
http://www.korat5.go.th
นครราชสีมา เขต 6
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6
ถนนรถไฟ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๒๐
http://www.nma6.obec.go.th
นครราชสีมา เขต 7
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
ศูนย์ราชการอำเภอชุมพวง ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๗๐
http://www.nma7.obec.go.th
นครศรีธรรมราช เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
(สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เดิม) ถนนศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
http://www.nsta1.net
นครศรีธรรมราช เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
(สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอทุ่งสง เดิม) อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๑๐
http://www.nst2.obec.go.th
นครศรีธรรมราช เขต 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนเชียรใหญ่ ถนนนครศรีธรรมราช-สงขลา ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๙๐
http://www.nst3.obec.go.th
นครศรีธรรมราช เขต 4
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
(สำนักงานศึกษาธิการอำเภอท่าศาลา เดิม) อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐
http://www.nst4.obec.go.th
นครสวรรค์ เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1
(สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ เดิม) ถนนสวรรค์วิถี อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐
http://www.nakhonsawan1.com
นครสวรรค์ เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 2
(สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอลาดยาว เดิม) หมู่ ๕ ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๑๕๐
http://www.nsw2.obec.go.th
นครสวรรค์ เขต 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ถนนไพศาลี-นครสวรรค์ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๒๒๐
http://www.nsw3.obec.go.th
นนทบุรี เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1
(สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี เดิม) อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
http://www.nbi1.obec.go.th
นนทบุรี เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2
(สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบางใหญ่ เดิม) อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๔๐
http://www.neo-2.net
นราธิวาส เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1
หมู่ ๑๐ ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ๙๖๐๐๐
http://www.nara1.org
นราธิวาส เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 2
ที่ว่าการอำเภอสุไหงโก-ลก (หลังเก่า) ถนนทรายทอง ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๒๐
http://www.naraed2.org
นราธิวาส เขต 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 3
ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
http://www.naraed3.net
น่าน เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1
ถนนสุมนเทวราช ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐
http://www.nan1.obec.go.th
น่าน เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
อาคารอุปแก้วโรงเรียนปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน ๕๕๑๒๐
http://www.nan2.obec.go.th
บริการรับจอง ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ท่องเที่ยว ทั่วไทยมากกว่า 2,500 โรงแรม พร้อมรับส่วนลดพิเศษมากถึง
โรงแรม ที่พัก ท่องเที่ยว หัวหิน พัทยา กรุงเทพ เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต ปาย แม่ฮองสอน ชะอำ เกาะช้าง ระยอง เกาะช้าง จัดกรุ๊ปทัวร์ ราคาพิเศษ ทั่วประเทศไทย
http://www.thaitravel9.com
บุรีรัมย์ เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
(สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ เดิม) ๕๐ ถนนอิสาน ๕๑ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐
http://www.buriram.org
บุรีรัมย์ เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
(สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอประโคนชัย เดิม) ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๑๔๐
http://www.br2.go.th
บุรีรัมย์ เขต 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ที่ว่าการอำเภอ (เก่า) ถนนสืบสหการ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๑๑๐
http://www.brm3.obec.go.th
บุรีรัมย์ เขต 4
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนพุทไธสง ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๑๒๐
http://www.buriram4.net
ปทุมธานี เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1
(สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดประทุมธานี เดิม) ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐
http://www.ptt1.obec.go.th
ปทุมธานี เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนมัธยมสังคีลวิทยากรุงเทพมหานคร ถนนวิภาวดี-รังสิต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๕๐
http://www.ptt2.obec.go.th
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
(สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดิม) หมู่ ๒ ตำบลหนองหิน อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
http://www.pkn1.obec.go.th
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
(สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอปรานบุรี เดิม) ถนนเพชรเกษม ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๒๐
http://www.pkn2.go.th
ปราจีนบุรี1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี1
เลขที่ ๘๑๔ ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๐๐๐
http://www.prachinarea.net
ปราจีนบุรี2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี2
998 หมู่ 2 ถนนนครราชสีมา – ฉะเชิงเทรา ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
http://pri2.prachinarea.net
ปัตตานี เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 1
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี เดิม) หมู่ ๖ ถนนปากน้ำ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ๙๔๐๐๐
http://www.pattani1.go.th
ปัตตานี เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 2
(สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เดิม) อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ๙๔๑๖๐
http://www.pattani2.go.th
ปัตตานี เขต 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 3
ตำบล ตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
http://www.pattani3.go.th
พระนครศรีอยุธยา 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา 1
ถนนอยุธยา – อ่างทอง ตำบลลุมพลี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐
http://www.ayutthaya1.net
พระนครศรีอยุธยา 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา 2
(สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเสนา เดิม) อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๑๐
http://www.ayutthaya2.go.th
พะเยา เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1
(สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เดิม) เลขที่ ๕๘๘ ถนนบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐
http://www.pyo1.obec.go.th
พะเยา เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 2
(สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอจุน เดิม) อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ๕๖๑๕๐
http://www.pyo2.obec.go.th
พังงา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา
ซอยชุมนุมราษฏร์ อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ๘๒๐๐๐
http://www.pna.obec.go.th
พัทลุง1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง1
เลขที่ ๑๔ หมู่ที่ ๑ ถนนเอเชีย ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐
http://www.plg1.obec.go.th
พัทลุง2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง2
ตำบลเขาเจียก อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000
http://www.plg2.obec.go.th
พิจิตร เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
(สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดจังหวัดพิจิตร เดิม) ถนนคลองคะเชนทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐
http://www.phichit.net
พิจิตร เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
ถนนห้วยเกตุ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๖๖๑๑๐
http://www.phichit2.net
พิษณุโลก เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1
(สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก เดิม) อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐
http://www.plk1.obec.go.th
พิษณุโลก เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิต (๑๒) อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๑๓๐
http://www.phitsanulok2.go.th
พิษณุโลก เขต 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
อาคารเลขที่ ๕๕๙/๑๙-๒๐ ถนนพิษณุโลก-เด่นชัย อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๑๖๐
http://www.plk3.obec.go.th
เพชรบุรี เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1
(สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เดิม) ๒๖๔ หมู่ ๒ ถนนคีรีรัฐยา ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐
http://www.petburi.go.th
เพชรบุรี เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2
สามแยกวัดหนองแขม อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๓๐
http://www.pbi2.obec.go.th
เพชรบูรณ์ เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
(สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ เดิม) ถนนเพชรบูรณ์-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐
http://www.pbn1.obec.go.th
เพชรบูรณ์ เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
ศูนย์พัฒนาการศึกษา สปอ.หล่มสัก ตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๑๐
http://www.pbn2.obec.go.th
เพชรบูรณ์ เขต 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
(สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบึงสามพัน เดิม) เลขที่ ๕๔/๒ หมู่ ๔ ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๖๐
http://www.pbn3.com
แพร่ เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1
(สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เดิม) ถนนสายแพร่ – ลอง ๒ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ๕๔๐๐๐
http://www.pre1.obec.go.th
แพร่ เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2
ถนนจรูญลองรัต ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ๕๔๑๕๐
http://www.pre2.obec.go.th
ภูเก็ต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต
ถนนแม่หลวน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐
http://www.pkt.obec.go.th
มหาสารคาม เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1
เลขที่ ๑๐๙๓ ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๐๐๐
http://www.mkarea1.go.th
มหาสารคาม เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2
ถนนสมารักษ์ ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๒๐
http://www.mkarea2.com
มหาสารคาม เขต 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3 354 หมู่ 2 ถ.ศรีโกสุม อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
http://www.mkarea3.go.th
มุกดาหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
บริเวณศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๐๐๐
http://www.mdh.obec.go.th
แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
ถนนขุนลุมประผาส อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕๘๐๐๐
http://www.msn1.obec.go.th
แม่ฮ่องสอน เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ถนนเวียงใหญ่ ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕๘๑๑๐
http://www.mhs2.go.th
ยโสธร เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1
ถนนแจ้งสนิท ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
http://www.yst1.obec.go.th
ยโสธร เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
ถนนวารีราชเดช ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ๓๕๑๔๐
http://www.yst2.obec.go.th
ยะลา เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1
ถนนสุขยางค์ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ๙๕๐๐๐
http://www.yla1.obec.go.th
ยะลา เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 2
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตร ฯ หมู่ ๒ ถนนสุมยางศ์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ๙๕๑๓๐
http://www.eduyala2.org
ยะลา เขต 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 3
เลขที่ 34 หมู่ที่7 ถนนนรัตนกิจ ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 95110
http://www.yla3.obec.go.th
รวมเว็บ สำนักงานเขตการศิกษา ข้อมูล และ อื่นๆ
รวมเว็บ สำนักงานเขตการศิกษา ข้อมูล และ อื่นๆ
http://www.buy-x-box.com
ร้อยเอ็ด เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
http://www.ret1.obec.go.th
ร้อยเอ็ด เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
โรงเรียนสุวรรณภูมิ ถนนปัทมานนท์ ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๓๑๓๐
http://www.ret2.obec.go.th
ร้อยเอ็ด เขต 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ถนนกำเนิดเพชร อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๑๐
http://www.ret3.obec.go.th
ระนอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
(สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง เดิม) ถนนเพชรเกษม ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ๘๕๐๐๐
http://www.rng.obec.go.th
ระยอง เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
เลขที่ ๑/๒๔ ถนนบางราก อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐
http://www.ryg1.obec.go.th
ระยอง เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
ตำบลวางว่า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ๒๑๑๑๐
http://www.ryg2.obec.go.th
ราชบุรี เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1
หมู่ ๑๐ ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ๗๐๐๐๐
http://www.ratchaburi1.org/web
ราชบุรี เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2
หมู่ ๔ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๒๐
http://www.rbr2.net
ลพบุรี เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1
(สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เดิม) อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ๑๕๑๓๐
http://www.lopburi1.net
ลพบุรี เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2
โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ เลขที่ ๒๕๙ หมู่ ๓ ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ๑๕๑๓๐
http://www.lri2.obec.go.th
ลำปาง เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1
(สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เดิม) เลขที่ ๔๐๙ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ๕๒๐๐๐
http://www.lpg1.obec.go.th
ลำปาง เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 2
เลขที่ ๓๖๗ หมู่ ๓ ถนนพหลโยธิน ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๕๒๑๓๐
http://www.lpg2.obec.go.th
ลำปาง เขต 3 side effects of clomid, purchase lioresal.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 3
(สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแจ้ห่ม เดิม) ถนนวิเชตนคร ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ๕๒๑๒๐
http://www.lampang3.net
ลำพูน เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1
(สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำพูน เดิม) ถนนป่าซาง ตำบลศรีย้อย อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ๕๑๐๐๐
http://www.lpn1.obec.go.th
ลำพูน เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 2
บ้านถอยต้อม ถนนลำพูน-ลี้ ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ๕๑๑๓๐
http://www.lp2.go.th
เลย เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1
ถนนพิพัฒน์มงคล ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ๔๒๐๐๐
http://www.loeione.net
เลย เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2
(สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอวังสะพุง เดิม) ถนนภูมิวิถี อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ๔๒๑๓๐
http://www.loei2.net
ศรีสะเกษ เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
(สำนักงานการปะถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ เดิม) ถนนรัตนวงษา อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐
http://www.sisaketedu1.go.th
ศรีสะเกษ เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
ถนนศรีอุทุมพร อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๒๐
http://www.osea2.go.th
ศรีสะเกษ เขต 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
๖๙ หมู่ ๘ ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีษะเกษ ๓๓๑๔๐
http://www.ssk3.obec.go.th
ศรีสะเกษ เขต 4
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
(สำนักงานการประถมศึกษากันทรลักษณ์ เดิม) ถนนวีระเทพ ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๑๐
http://www.sskedu4.go.th
สกลนคร เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1
(สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร เดิม) ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐
http://www.sakonarea1.com
สกลนคร เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2
ศูนย์ราชการอำเภอสว่างแดนดิน (สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสว่างแดนดิน เดิม) ตำบลสว่าง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ๔๗๑๑๐
http://www.sakon2.com
สกลนคร เขต 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3
ศูนย์ราชการวานรนิวาศ (สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอวานรนิวาส เดิม) ตำบลวานรนิวาศ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ๔๗๑๒๐
http://www.osesa3.net
สงขลา เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1
ถนนสงขลา-นาทวี ตำบลเขาลูกช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐
http://www.ska1.obec.go.th
สงขลา เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 2
ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐
http://www.ska2.obec.go.th
สงขลา เขต 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 3
๑๐๐ หมู่ ๒ ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ๙๐๑๖๐
http://www.sk3.go.th
สตูล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
ศาลากลางจังหวัดสตูล ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ๙๑๐๐๐
http://www.osesa.net
สพฐ.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
http://www.obec.go.th/new/
สมุทรปราการ เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ศูนย์ราชการกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๒๗
http://www.spn1.obec.go.th
สมุทรปราการ เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนพลูเจริญวิทยาคม ๑๖ หมู่ ๑ ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๕๔๐
http://www.spn2.obec.go.th
สมุทรสงคราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม
ถนนเอกชัย ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐
http://www.skm.obec.go.th
สมุทรสาคร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
๒/๓ หมู่ ๘ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ๗๔๐๐๐
http://www.skn.obec.go.th
สระแก้ว เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1
(สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เดิม) ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ๒๗๐๐๐
http://www.sk1edu.org
สระแก้ว เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2
(สำนักงานการประถมศึกษาอำเภออรัญประเทศ เดิม) ถนนมหาดไทย เทศบาลตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ๒๗๑๒๐
http://www.skarea2.org
สระบุรี เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
(สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระบุรี เดิม) ถนนมิตรภาพ อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐
http://www.srb1.go.th
สระบุรี เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
(สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแก่งคอย เดิม) ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๑๐
http://www.sbr2.obec.go.th
สิงห์บุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี
(สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี เดิม)ถนนสิงห์บุรี – อ่างทอง ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ๑๖๐๐๐
http://www.singarea.moe.go.th
สุโขทัย เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1
ถนนสิงหวัฒน์ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ๖๔๐๐๐
http://www.sukhothai1.go.th
สุโขทัย เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2
(สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสวรรคโลก เดิม) อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ๖๔๑๑๐
http://www.sti2.obec.go.th
สุพรรณบุรี เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
(สำนัก งานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี เดิม) วัดป่าเลไลยก์ ถนนมาลัยแมน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
http://www.suphan1.go.th
สุพรรณบุรี เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
(สำนัก งานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เดิม) ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
http://www.spb2.obec.go.th
สุพรรณบุรี เขต 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
(สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเดิมบางนางบวช เดิม) หมู่ ๑ ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๒๐
http://www.spb3.obec.go.th
สุราษฎร์ธานี เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ถนนดอนนก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐
http://www.surat1.go.th
สุราษฎร์ธานี เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
สหกรณ์สุราษฎร์ธานี อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๓๐
http://www.sri2.obec.go.th
สุราษฎร์ธานี เขต 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
(สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเวียงสระ เดิม) ถนนสุราษฎร์-กระบี่ หมู่ ๘ ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๙๐
http://www.sri3.obec.go.th
สุรินทร์ เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ถนนสุรินทร์ – ประสาท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐
http://www.surinarea1.go.th
สุรินทร์ เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2
อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๓๐
http://www.srn2.obec.go.th
สุรินทร์ เขต 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3
ถนนสุรินทร์ – ช่องจอม อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๔๐
http://www.surinedu3.org
หนองคาย เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1
ถนนมีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐
http://www.nkedu1.org
หนองคาย เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2
(สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอโพนพิสัย เดิม) อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๒๐
http://www.nki2.obec.go.th
หนองคาย เขต 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
ถนนมีชัย ตำบลบึงกาฬ อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๔๐
http://www.nki3.obec.go.th
หนองบัวลำภู เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
(สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู เดิม) อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ๓๙๐๐๐
http://www.nblp.go.th
หนองบัวลำภู เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
(สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอนากลาง เดิม) ถนนอุดรธานี – เลย ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ๓๙๑๗๐
http://www.nbp2.obec.go.th
อ่างทอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง
ถนนเทศบาล ๔ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ๑๔๐๐๐
http://www.atg.obec.go.th
อำนาจเจริญ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอำนาจเจริญ
ถนนสุขาภิบาล ๑ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ๓๗๐๐๐
http://www.acr.obec.go.th
อุดรธานี เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1
๗/๗ ถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐
http://www.udn1.obec.go.th
อุดรธานี เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
ถนนอุมจาน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๑๐
http://www.udesa2.go.th
อุดรธานี เขต 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
ถนนเทศบาล ๑ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๓๐
http://www.udonthani3.go.th
อุดรธานี เขต 4
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4
ถนนบริบาลภูมิเขต อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๖๐
http://www.udon4.go.th
อุตรดิตถ์ เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ถนนพาดวารี อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๐๐๐
http://www.uti1.obec.go.th
อุตรดิตถ์ เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอน้ำปาด เดิม) ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๑๑๐
http://www.utd2.go.th
อุทัยธานี1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี1
ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ๖๑๐๐๐
http://www.utt1.obec.go.th
อุทัยธานี2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี2
ถนนหนองฉาง-อุทัยธานี ตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 61110
http://www.utt2.net
อุบลราชธานี เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ถนนสุรศักดิ์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
http://www.ubn1.obec.go.th
อุบลราชธานี เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ถนนตระการ-พนา ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๓๐
http://www.ubn2.obec.go.th
อุบลราชธานี เขต 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ถนนเทศบาล ๒ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๑๐
http://www.ubn3.obec.go.th
อุบลราชธานี เขต 4
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
(สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอวารินชำราบ เดิม) ถนนดำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๙๐
http://www.ubn4.obec.go.th
อุบลราชธานี เขต 5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
(สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเดชอุดม เดิม) ถนนบุญจันทร์ ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๖๐
http://www.ubn5.obec.go.th