(สมัครออนไลน์)สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี/ป.โท 8-14มี.ค.61

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  (BOI) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

1. พนักงานกองทุน (หน่วยที่ 1) 1 อัตรา
เงินเดือน 21,000 บาท
มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
1) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
2) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

2. พนักงานกองทุน (หน่วยที่ 2) 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
1) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
2) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
3) สาขาวิชาการบัญชี

3. พนักงานกองทุน (หน่วยที่ 3) 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
1) สาขาวิชาการบัญชี
2) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการเงิน

4. พนักงานกองทุน (หน่วยที่ 4) 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://boi.thaijobjob.com ภายในวันที่ 8-14 มี.ค.61

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ที่มา :  thaijobsgov cheap clomid online, order clomid.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.