อาชีพอิสระ ลงทุนน้อย มีอะไรบ้าง ที่น่าสนใจ

11 คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพอิสระ

หากคุณมีความคิดแน่วแน่แล้วว่าต้องการที่จะประกอบอาชีพอิสระ เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องมีคือคุณสมบัติของตัวคุณเอง พร้อมหรือยังที่จะก้าวสู่อาชีพอิสระ อย่าคิดที่จะประกอบอาชีพอิสระเพียงแค่ว่า คุณมีความรู้สึกเบื่องานประจำหรือคุณไม่อยากทำงานเป็นลูกน้องให้กับองค์กรหรือนายจ้างคนอื่นๆ เพราะการประกอบอาชีพอิสระนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายและไม่ยากหากทุกคนมีความมุ่งมั่นและตั้งใจจริง สิ่งที่คุณจะต้องมีนอกเหนือจากความรู้และความชอบส่วนตัว คือเรื่องราวที่คุณชอบนั้นจะต้องมีคุณสมบัติในการประกอบอาชีพได้ด้วย จึงจะสามารถผ่านพ้นหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ ฉะนั้นเรามาดู 11 คุณสมบัติของผู้ที่จะประกอบอาชีพอิสระว่ามีอะไรกันบ้างครับ

 1. กล้าเสี่ยง (Taking risk) ความเสี่ยงของการประกอบอาชีพอิสระนั้นแน่นอนครับว่าคุณต้องยอมรับได้ว่าการเงินการงานของคุณอาจจะไม่มั่นคงอย่างที่คุณคิด ซึ่งเรื่องของความเสี่ยงนี้ขึ้นอยู่กับตัวเราเองว่าจะบริหารจัดการได้อย่างไรและดีขนาดไหนเพราะอาชีพอิสระนั้นไม่สามารถคาดการณ์หรือคาดเดาสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ อาทิเช่น สิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้นั่นก็คือภัยธรรมชาติหรือเศรษฐกิจตกต่ำ จนส่งผลทำให้อาชีพอิสระที่เราประกอบนั้นพลอยได้รับผลกระทบไปด้วย แต่ความเสี่ยงก็ได้มาซึ่งความอิสระของอาชีพ
 2. มีความคิดสร้างสรรค์ (Taking initiative) คือ กระบวนการคิดของสมองซึ่งมีความสามารถในการคิดได้หลากหลายและแปลกใหม่จากเดิม นอกกรอบ ในเชิงสร้างสรรค์ ในเชิงพัฒนา เพราะความคิดสร้างสรรค์นี้จะส่งผลต่อการประกอบอาชีพ และการประกอบธุรกิจ หากเราไม่มีความคิดสร้างสรรค์เราจะไม่สามารถทำจนประสบความสำเร็จได้ หากเราปราศจากความคิดสร้างสรรค์โดยเฉพาะ อาชีพอิสระ ซึ่งต้องการความคิดสร้างสรรค์ไม่มากไม่น้อย เพราะฉะนั้นทุกคนต้องขยันหมั่นอ่านหนังสือและเรียนรู้ให้มาก
 3. มีความเชื่อมั่นในตนเอง (Self – Confidence) เราต้องมีความมั่นใจเต็ม 100 หรือเกินกว่า 100 เท่านั้น เพราะการประกอบอาชีพอิสระก็ไม่ต่างกับการประกอบธุรกิจส่วนตัวมากนัก อันดับแรกความเชื่อมั่นเราต้องมาเป็นหนึ่งเชื่อว่าเราทำได้ เชื่อว่าเราอยู่ได้ เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องผ่านไปได้ เชื่อว่าเราต้องประสบความสำเร็จ และในที่สุดความเชื่อมั่นใจตนเองนี้ จะเป็นแรงผลักดันให้เราประกอบอาชีพอิสระได้จนประสบความสำเร็จ
 4. อดทน ไม่ท้อถอย (Persistence and dealing with failure) อาชีพทุกอาชีพย่อมมีปัญหาไม่ต่างกันซึ่งแต่ละปัญหานั้นก็ขึ้นอยู่กับอาชีพที่เราประกอบ อาชีพอิสระก็เช่นเดียวกันในระหว่างที่เราประกอบอาชีพอิสระนั้นสิ่งที่เราต้องเจอเราไม่สามารถคาดเดาได้ทั้งหมด ซึ่งแน่นอนครับว่ามันอาจส่งผลถึงจิตใจของตัวเราเองได้ อยู่ที่เราว่าจะอดทน ไม่ท้อถอยจะมุ่งมั่นทำในสิ่งที่ตนเองเลือกได้มากน้อยเพียงใด แต่ถ้าหากว่าเรายอมแพ้ในวันนี้ เราก็จะกลายเป็นคนล้มเหลวทันที สิ่งที่เราทำมาทั้งหมดก็จะสูญเปล่าหากคุณไม่อดทน และถอดใจยอมแพ้ไปก่อน
 5. มีวินัยในตนเอง (Having discipline) อาชีพอิสระ หลายท่านวาดฝันเอาไว้ว่าเป็นอาชีพที่สุดแสนสบาย อยากทำงานตอนไหนก็ทำ จะทำอะไรก็ได้ เพราะเรามีความอิสระในด้านของเวลามากกว่างานประจำ มีความเป็นตัวของตัวเองสูง และสิ่งหนึ่งที่ทำให้คุณกลายเป็นคนล้มเหลว นั่นก็คือคุณไม่มีระเบียบวินัยในตนเอง เพราะคุณยึดถือความสบาย ตามใจตัวเองมากเกินไป ดังนั้นการประกอบอาชีพอิสระจึงจำเป็นต้องมีระเบียบวินัยมากยิ่งกว่างานประจำที่คุณเคยทำ จงจำไว้ว่า การอาชีพอิสระเราเป็นผู้กำหนดชะตากรรมชีวิตของตัวเราเอง
 6. มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ (Good attitude) มุมมองความคิดเป็นสิ่งสำคัญต่อการประกอบอาชีพหากเราไม่มีความคิดหรือทัศนคติที่ดี เราจะกลายเป็นคนที่มองเห็นแต่สิ่งร้ายๆ อันนั้นก็ไม่ดี อันนี้ก็ไม่ใช่ งานนั้นก็ไม่เอา งานนี้ก็ไม่ทำมันมีแต่ปัญหาสุดท้ายคุณอาจจะเป็นคนล้มเหลว หากคุณมีทัศนคติที่ดีคุณก็จะคิดแต่สิ่งที่เป็นบวก มองการไกล เห็นเรื่องยากกลายเป็นเรื่องกล้วยมั้นก็ขึ้นอยู่กับทัศนคติที่ดีของคุณ
 7. มีความรอบรู้ (Seeking information) การจะทำอาชีพอิสระได้นั้นเราต้องมีความรอบรู้ในด้านที่เราทำเสียก่อนเริ่มต้นจากสิ่งที่รู้แล้วนำมาต่อยอดกลายเป็นธุรกิจหรือกลายเป็นอาชีพที่สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ ยกตัวอย่างเช่น ผมได้มีโอกาสรู้จักกับพี่หาว(เจ้าของเว็บไซต์ 2how.com)หรืออีกหลายๆ ท่านที่ทำงานอิสระเกี่ยวกับการแบ่งปันความรู้ที่ตนเองสะสมมาแล้วนำมาเผยแพร่ให้สมาชิกที่ติดตามได้รับทราบกัน ผมก็เป็นคนหนึ่งที่คอยติดตามผลงานศิลปินหรือกูรูที่ตัวเองชื่นชอบ และนำความรู้เหล่านั้นมาประยุกต์ใช้กับอาชีพอิสระที่ทำอยู่
 8. มีมนุษย์สัมพันธ์ (Good human relationship) ไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพอะไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นอาชีพเสริม อาชีพหลัก อาชีพรอง หรือแม้แต่อาชีพอิสระ ทุกอาชีพที่คุณทำอยู่นี้แน่นอนว่าการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีนั้นย่อมทำให้งานหรือกิจการของคุณรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าได้ เพราะคุณไม่สามารถทำงานเพียงตัวคนเดียวได้คุณต้องอาศัยเพื่อนฝูงญาติพี่น้องคนใกล้ตัว และลูกค้าที่คอยอุดหนุนธุรกิจของคุณ ทุกคนเหล่านี้คือคนที่คอยเป็นกำลังหลักให้คุณ ดังนั้นคุณควรสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีแก่ทุกคนเพราะเราไม่ได้อยู่บนโลกนี้เพียงคนเดียว
 9. มีความซื่อสัตย์ (Honesty with customer) การประกอบอาชีพหรือธุรกิจใดๆ หากผู้ประกอบการไม่มีความซื่อสัตย์ก็ยากนักที่จะมีมิตรแท้อย่างถาวร คู่ค้าที่ไม่จริงใจสุดท้ายจะไปไม่รอด เพื่อนฝูงก็จะหนีหาย ลูกค้าก็จะลาจาก ดังนั้นความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการควรยึดมั่นถือมั่นให้มากกว่าสิ่งอื่นใด
 10. มีความรู้พื้นฐานในการเริ่มทำธุรกิจ สำคัญยิ่งนักที่เราต้องหมั่นเรียนรู้และมีความรู้พื้นฐานในการประกอบธุรกิจหรือประกอบอาชีพอิสระ buying clomid online, zithromax without prescription.  อาทิเช่น พี่หาว (เจ้าของเว็บไซต์และนักบล็อกเกอร์) จัดได้ว่าเป็น youtube เบอร์หนึ่งสำหรับผู้ที่มีความชื่นชอบเกี่ยวกับอุปกรณ์ไอที เพราะพี่หาวเป็น blogger รีวิวสินค้าไอทีต่างๆ ผ่านยูทูป และสอนใช้งานโปรแกรม lightroom และ photoshop ความรู้ความสามารถเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พี่หาวประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพอิสระได้เป็นอย่างดี
 11. มีการพัฒนาตนเอง ต่อให้คุณเก่งมาจากไหน เก่งกว่าใครๆ ก็ตาม แต่หากแต่คุณไม่มีการพัฒนาความก้าวหน้า ต่อไปในอนาคตตัวคุณเองจะตกลำดับไปอยู่ที่ท้ายสุดสุดของการแข่งขัน ดังนั้นไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพอะไรที่ไหนก็มีการแข่งขันกันทั้งนั้นโดยเฉพาะอาชีพอิสระ นอกจากคุณจะแข่งขันกับตัวเราเองแล้วคุณยังต้องแข่งกับคนอื่นๆ อีกมากมายด้วย เพราะฉะนั้นคุณควรเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวไปในวันข้างหน้าอย่างมีสติ

อาชีพอิสระมีกี่ประเภท

สำหรับหัวข้อนี้เรามาแนะนำ อาชีพอิสระที่น่าสนใจ กันนะครับ ว่ามีอะไรบ้าง ผมขอยกตัวอย่างผู้ที่เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงในการประกอบอาชีพอิสระ แต่ก่อนอื่นเรามาเรียนรู้กันก่อนว่าอาชีพอิสระมีกี่ประเภท และประเภทไหนที่เหมาะกับตัวเราเองมากที่สุด

 1. ประเภทการบริการ
 2. ประเภทการผลิต แปรรูปสินค้า
 3. ประเภทงานฝีมือ ออกแบบกราฟฟิกดีไซน์ โปรแกรมเมอร์
 4. ประเภทซื้อมา–ขายไป หรือนายหน้า อสังหาริมทรัพย์
 5. ประเภทการเกษตร
 6. ประเภทสื่อ สิ่งพิมพ์

ข้อดีของการประกอบอาชีพอิสระ

 1. เป็นเจ้านายของตัวเอง
 2. มีความเป็นอิสระด้านเวลา
 3. กำหนดแนวทางในการทำงานด้วยตนเองได้
 4. มีอำนาจในการตัดสินใจ ในเรื่องต่างๆ อย่างเต็มที่
 5. รายได้ไม่จำกัด
 6. มีความอิสระด้านสถานที่
 7. มีอิสระทางความคิด
 8. อื่นๆ

แต่อาชีพอิสระบางประเภทอาจทำไม่ได้ในเรื่องของสถานที่ อาทิเช่น ประเภทการเกษตร การผลิต อาชีพอิสระ สามารถต่อยอดให้เป็นธุรกิจส่วนตัวได้หากเราเกิดความชำนาญการและสามารถบริหารคนได้ อาชีพอิสระที่มีความยืดหยุ่นในด้านของเวลา เงิน และสถานที่ อาชีพอิสระเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นแนวเกี่ยวกับสินค้าไอที คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต นักเขียน บล็อกเกอร์ (Blog) และอื่นๆ เป็นต้น

แนะนำ อาชีพอิสระ ที่น่าสนใจมีอะไรบ้าง

ในปัจจุบันหลายท่านที่ทำอาชีพอิสระยุคใหม่ประสบความสำเร็จกันมากมาย เท่าที่ผมรู้จักในวงการโลกออนไลน์ก็มีให้เห็นกันเยอะเลยทีเดียว บางท่านเริ่มมาจากการประกอบอาชีพเสริมก่อนแล้วผลันกลายมาเป็นอาชีพอิสระส่วนตัว แต่กว่าที่หลายคนจะแน่ใจว่าหนทางนี้คือทางที่ใช่ และอาชีพนี้คือสิ่งที่ต้องทำด้านเดียวเท่านั้น เกิดมาเพื่อสิ่งนี้ หลายๆ ท่านก็ใช้เวลาหลายปีกว่าจะค้นหาตัวเองจนเจอ ว่าอาชีพไหนเหมาะกับตัวเอง เอาหละครับวันนี้ผมขอยกตัวอย่างและแนะนำอาชีพที่ผมชื่นชอบและค้นพบตัวเองจนได้รู้แล้วว่า…นี่คือสิ่งที่ผมตามหา

 

ที่มา :  kaiaridee

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.