เรียนต่อต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ต้องจ่ายอะไรบ้าง?

การเรียนต่อต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายต้องเสียเท่าไหร่?

สำหรับผู้ที่กำลังจะเรียนต่อต่างประเทศและต้องการรู้ว่าเรียนต่อต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะต้องเสียเท่าไหร่?  สามารถตอบคำถามโดยรวมได้ว่าการเตรียมเงินเพื่อการไปเรียนต่อ ไม่ว่าจะเป็นประเทศใดก็ตามจะอยู่ที่ประมาณ 1.5 ล้านถึง 2 ล้านบาท โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มสหราชอาณาจักรอย่างประเทศอังกฤษ, ประเทศสกอตแลนด์ และประเทศเวลส์ ที่ราคาการศึกษาต่อปีจะเริ่มต้น 1.5 ล้านบาทเป็นต้นไป ส่วนในประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาต่อปีประมาณ 1-2 ล้านบาทเช่นเดียวกัน โดยจะแบ่งออกเป็นค่าครองชีพ 7,800 บาทต่อสัปดาห์ หรืออาจจะพุ่งสูงถึง 30,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน

การเรียนต่อต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายด้านที่พักจะอยู่ที่ประมาณ 100,000 บาทขึ้นไปต่อปี ซึ่งในส่วนนี้ยังไม่รวมเรื่องค่าเทอมและค่าการเดินทางด้วยยานยนต์แบบขนส่งสาธารณะต่าง ๆ ส่วนค่าใช้จ่ายส่วนตัวแบบรายเดือน ประเทศในกลุ่มสหราชอาณาจักรจะอยู่ที่ประมาณ 50,000 บาทขึ้นไป และประเทศสหรัฐอเมริกาจะอยู่ที่ประมาณ 30,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน ส่วนค่าใช้จ่ายของประเทศออสเตรเลียจะอยู่ที่ประมาณ 1 ล้านบาทขึ้นไป โดยจะมีค่าเรียนที่จะตกอยู่สัปดาห์ละ 5,000 บาทขึ้นไป และมีทั้งค่าที่พัก, ค่าอาหาร, ค่าบริการ และค่ากิจกรรมต่าง ๆ สำหรับการเรียนสูงสุดจะอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษ โดยประเทศนิวซีแลนด์จะมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ถือว่าถูกที่สุด

ประเทศนิวซีแลนด์จะมีค่าเรียนภาษาแบบรายสัปดาห์ 5,200 บาทถึง 9,000 บาท โดยค่าสมัครเรียนจะอยู่ที่ 5,000 บาทขึ้นไป มีค่าประกันสุขภาพแบบรายเดือน 1,100 บาท ถึง 1,350 บาท แต่สำหรับประเทศอังกฤษและอเมริกาแล้วจะไม่บังคับในเรื่องนี้ ค่าหนังสือเรียนต่อเดือนจะอยู่ที่ 1,800 บาท แต่ในบางโรงเรียนอาจจะไม่เสียค่าใช้จ่ายนี้เลยแม้แต่บาทเดียว  สำหรับค่าที่พักต่อสัปดาห์จะประมาณ 3,000 บาทขึ้นไปในเมืองโอ๊คแลนด์ และค่าวีซ่านักเรียนที่ต้องต่อทุกปีจะอยู่ที่ 8,550 บาท ซึ่งการเรียนต่อต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายของนิวซีแลนด์จะน้อยกว่าการเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษ, ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศออสเตรเลีย ค่าเรียนของนิวซีแลนด์นั้นจะคิดจากคอร์สการเรียน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ส่วนการเรียนด้านภาษาอังกฤษจะคิดคอร์สเรียน 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

การเรียนต่อต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้าง

ถ้าคุณต้องการไปเรียนต่อต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นทั้งก่อนไปและหลังการเข้าเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะมีดังต่อไปนี้

 • สำหรับผู้เรียนในกลุ่มประเทศสหราชอาณาจักรและประเทศสหรัฐอเมริกา ต้องขอวีซ่าประเภท Tier 4 (General) ที่จะต้องมีเงินภายในบัญชีจำนวน 1.5-2 ล้านบาท โดยจะต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีประจำ
 • การแสดงบัญชีเงินฝากจะต้องมีขั้นต่ำที่ 9 เดือน โดยจะต้องประเมินจากค่าการใช้ชีวิตประจำวันประมาณ 50,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน
 • ค่าที่อยู่อาศัยจะถูกแจกแจงออกเป็นจำนวนเงิน 350,000 บาทขึ้นไปภายในบัญชี โดยคิดเป็นจำนวนต่อ 9 เดือน
 • ค่าประกันสุขภาพสำหรับผู้ที่มาเรียนเกินกว่า 6 เดือนขึ้นไป โดยราคาต่ำสุดอยู่ 150 ปอนด์ต่อปี
 • สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนต่อในประเทศออสเตรเลีย จะต้องมีเงินภายในบัญชีที่เมื่อคำนวณแล้วจะต้องครอบคลุมการใช้ชีวิตภายในประเทศออสเตรเลียได้สูงสุด 1 ปี
 • ค่าใช้จ่ายของการเดินทาง เช่น ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับและค่ายานพาหนะจากสนามบินไปสู่ที่พัก เป็นต้น
 • จำนวนเงินในบัญชีสำหรับผู้ที่ไปเรียนประเทศออสเตรเลียจะอยู่ที่ 8,000 AUD ต่อปี โดยจะต้องแสดงให้สถานศึกษาได้รับรู้ทุกปี
 • ค่าอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายสำหรับชีวิตประจำวัน เช่น ค่าอาหารและค่าของใช้ส่วนตัว รวมไปถึงค่าอิจิปาถะที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน

ควรเตรียมความพร้อมก่อนไปเรียนต่อต่างประเทศอย่างไร?

เมื่อคุณได้ศึกษารายละเอียดและมั่นใจที่จะไปศึกษาต่อยังประเทศที่สนใจเป็นพิเศษ นอกจากเรื่องการเรียนต่อต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายต้องมีอะไรบ้างแล้ว เรื่องที่คุณควรรู้ คือ การเตรียมความพร้อมก่อนไปเรียนต่อ เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทั้งเรื่องของค่าใช้จ่ายและการใช้ชีวิตดังต่อไปนี้

 • เริ่มต้นจากการวางแผนออมเงินภายในบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากประจำ เพื่อให้ได้จำนวนเงินที่ตรงตาม เป้าหมายของแต่ละประเทศ
 • วางแผนการเงินส่วนตัว เพื่อให้มีเงินภายในบัญชีตามจำนวนที่ระบุไว้ภายในประเทศที่คุณต้องการไปศึกษาต่อทุกปี
 • ศึกษารายละเอียดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เช่น ค่าอาหาร, ค่าการเดินทาง, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่ากิจกรรมวันหยุด หรือแม้แต่ค่าปาร์ตี้ภายในกลุ่มนักเรียนด้วยกัน เพื่อทำให้คุณคำนวณค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่ผิดพลาด
 • เรียนรู้และทำความเข้าใจต่อสภาพแวดล้อมของประเทศที่คุณกำลังจะไปศึกษาต่อให้ชัดเจน
 • อีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่คุณควรเตรียมความพร้อม คือ การเรียนรู้วัฒนธรรมและมารยาทของผู้คนในแต่ละประเทศให้ดี
 • เรียนรู้เรื่องสิ่งต้องห้ามต่างๆ รวมไปถึงกฎหมายของประเทศที่คุณกำลังจะไปศึกษาต่อให้ชัดเจน เพื่อที่จะได้ไม่เสี่ยงเกิดปัญหาในระหว่างที่คุณกำลังศึกษาอยู่
 • เตรียมความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจที่จะต้องมีความแข็งแรงเสมอ ควรไปตรวจสุขภาพเป็นประจำ
 • ควรเตรียมค่าใช้จ่ายสำรองเพิ่ม เพื่อป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างกะทันหันในอนาคต
 • เลือกประกันสุขภาพและอุบัติเหตุที่ให้ความคุ้มค่ากับคุณมากที่สุด ถ้าเกิดปัญหาไม่คาดคิดขึ้น คุณจะได้รับการคุ้มครองและการรักษาอย่างทันท่วงที

สรุปการเรียนต่อต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?

การไปเรียนต่อต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก ดังนั้นจึงควรศึกษาและทำความเข้าใจ พร้อมเตรียมงบประมาณให้พร้อม เพื่อที่คุณจะไปเรียนต่อได้อย่างสบายใจที่สุด

Related posts
เรียนต่อต่างประเทศที่ไหนดี? 5 ประเทศนี้บอกเลยห้ามพลาด!
6 สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนตัดสินใจไปเรียนต่อต่างประเทศ
การเรียนต่อต่างประเทศดีอย่างไร? คำตอบอยู่ในบทความนี้แล้ว
เรียนต่อต่างประเทศ ต้องสอบอะไรบ้าง ศึกษาให้มั่นใจก่อนสอบเข้าเรียน!
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศที่ไหนดี
ข้อดีของการเรียนต่อต่างประเทศ และจุดเด่นที่น่าสนใจในการไปเรียนต่อ