ไขข้อข้องใจ เรียนต่อมัธยมอังกฤษ ตามกระแสจริงหรือ?

การเป็นนักเรียนนอกใครๆก็อยากจะเป็นกันทั้งนั้น เพราะจบออกมาแล้วกลับมาเมืองไทย ก็ทำให้ดูกลายเป็นเด็กนอก  เด็ก อินเทรนด์ไปเลย ซึ่งจะว่าไปการ  เรียนต่อมัธยมอังกฤษ เป็นความต้องการของเด็กๆ หรือพ่อแม่ยัดเยียด หรือแม้กระทั่ง การ เรียนต่อมัธยมอังกฤษ  เป็นไปตามกระแส หรือตามเพื่อนหรือเปล่า เหล่านี้ล้วนเป็นข้อสงสัยที่ทำให้ คนที่อยากไป  เรียนมัธยมอังกฤษ  เกิดความสับสนและลังเลว่า ควรจะไป  เรียนต่อมัธยมอังกฤษ ดีหรือไม่ หลายเหตุผลที่ทำให้คนหันมา เรียนต่อมัธยมอังกฤษ  จะเป็นไปตามกระแสหรือไม่ตามมาดูกันค่ะ

เรียนต่อมัธยมอังกฤษ

1.เรียนต่อมัธยมอังกฤษ เพราะ บางโรงเรียนสามารถดูแลเด็กที่ต่ำกว่าอายุ 18 ปีได้

สำหรับเด็กที่จะมา เรียนต่อมัธยมอังกฤษ  บางคนจบระดับ ป.6 บางคนจบม.3 ซึ่งการที่พ่อแม่ตัดสินใจให้มา เรียนต่อมัธยมอังกฤษ นั้น ก็เพราะว่าบางโรงเรียนสามารถช่วยดูแล เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ได้ คล้ายๆกับโรงเรียนประจำหรือโรงเรียนกินนอนบ้านเรา  ซึ่งเหตุผลที่พ่อแม่ต้อเอาลูกไป เรียนต่อมัธยมอังกฤษ  ตั้งแต่เด็กเพราะ อาจจะไม่มีเวลาเลี้ยงดูเต็มที่เพราะต้องดูแลธุรกิจ  หรือ พ่อแม่บางคนที่ให้ลูกไป เรียนต่อมัธยมอังกฤษ จนถึงระดับปริญญาตรี เพราะต้องการให้ลูกมีความรู้ทางด้านภาษา เพื่อจะได้กลับมาสานต่อทางธุรกิจ จึงได้ตัดสินใจส่งไปเรียนตั้งแต่ยังเล็กๆนั่นเอง

 

2.เรียนต่อมัธยมอังกฤษ เพราะมีการส่งเสริมในด้านการเรียนอย่างเคร่งครัด

เป็นที่ทราบกันดีว่าการ เรียนต่อมัธยมอังกฤษ นั้น เป็นที่ยอมรับของทั่วโลก เพราะเป็นการใช้ภาษาอังกฤษจากต้นแบบ ส่วนเรื่องการเรียน การสอน จะเน้นไปทางด้านทักษะ และความคิดสร้างสรรค์ การตัดสินใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งนักเรียนที่ไป เรียนต่อมัธยมอังกฤษ นั้น จะได้รับการสนับสนุนเรื่องการอ่าน ให้รู้จักการวิเคราะห์จากการอ่าน  ตั้งคำถามเออง และสามารถนำมาอภิปรายหน้าชั้น เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนๆ ร่วมคลาสได้

 

3.เรียนต่อมัธยมอังกฤษ หลักสูตรระยะสั้น ก่อนเข้าเรียนระดับอุดมศึกษา

เด็กที่จบ ม.3 แล้วมา เรียนต่อมัธยมอังกฤษ  เป็นการสอนหลักสูตที่เน้นในเรื่อง ของการอ่าน การเขียน การแก้ไขปัญหา หลักไวยากรณ์ รวมถึงตัวเลข ซึ่งหลังจากที่จบหลักสูตรภาคบังคับ แล้วก็จะมีมหาวิทยาแบบที่เปิดสอนเฉพาะทางให้กับทุกคนได้เลือกเรียนในสาขาที่ตัวเองชอบด้วย และในระดับปริญญาก็เรียนเพียง 3 ปีเท่านั้น ส่วนปริญญาโท ก็ใช้เพียงหลักสูตร 1 ปี ทำให้คนที่ไป เรียนต่อมัธยมอังกฤษ  จนจบปริญญาโท จบได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว  ทำให้สามารถประหยัดรายจ่ายได้มาก และทำให้กลับมาเมืองไทยเพื่อหางานได้เร็วขึ้น

 

ส่วนเรื่อง เรียนต่อมัธยมอังกฤษ  ตามกระแส หรือตามเพื่อนนั้น น่าจะเป็นส่วนน้อยหรือเปอร์เซ็นต์ไม่มีเท่าไหร่  เพราะการไป เรียนต่อมัธยมอังกฤษ ต้องใช้ค่าใช้จ่ายเยอะ และอาจไปหลายปี ส่วนที่มีบางคนไปด้วยกันนั้น เป็นเพราะความต้องการของพ่อแม่ที่บังเอิญอยากให้ลูกไปเรียนเหมือนกันเท่านั้นเอง