3 ข้อคิด กับการเรียนภาษาที่อเมริกา

นอกจากประเทศอังกฤษแล้ว  ก็ยังมีอีกหลายคนที่คนชอบไป เรียนภาษาที่อเมริกา เพราะว่าที่อเมริกาเองก็มีคอร์สหรือหลักสูตรในการสอนภาษาทั้งแบบระยะสั้น และระยะยาว ซึ่งที่อเมริกาเองก็ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักเช่นกัน ซึ่งคนที่เลือกไป  เรียนภาษาที่อเมริกา  อาจจะเป็นเพราะ อเมริกาเป็นเมืองที่ใหญ่กว่าอังกฤษ รวมถึงการใช้ภาษาก็หลากหลายมากกว่า ซึ่งอาจจะไม่เฉพาะเจาะจงว่าจะต้องเป็นภาษาอังกฤษอย่างเดียวก็ได้ ทำให้คนเดินทางไป เรียนภาษาที่อเมริกา กันค่อนข้างเยอะพอสมควร ซึ่งอาจจะเรียนเพื่อนำมาใช้งาน หรือ เกี่ยวกับธุรกิจ หรือ มาเสริมทักษะเรื่องการเรียน มาดูกันว่าทำไมคนถึงชอบ เรียนภาษาที่อเมริกา

3 ข้อคิด กับการเรียนภาษาที่อเมริกา

1.เรียนภาษาที่อเมริกา กับคอร์สสั้นๆ ที่เหลือคือเที่ยว

บางคนตั้งใจสองอย่างคือ เรียนภาษาที่อเมริกา และมาเที่ยวที่อเมริกา  ประมาณว่า เป็นไฟว์บังคับ เพราะต้องใช้ในเรื่องของหน้าที่การงาน  ก็เลย เรียนภาษาที่อเมริกา  แบบเทคคอร์สเฉพาะ คือเลือกเรียนสิ่งที่ใช้เฉพาะการทำงานเท่านั้น  ซึ่ง การ เรียนภาษาที่อเมริกา ก็มีหลายคอร์สให้เลือกเรียนอยู่แล้ว  ทั้งระยะสั้นหรือยาว จะเลือกเรียนไวยากรณ์ หรือ บทสนทนา ซึ่งหลังจากที่จอบคอร์สแล้ว ก็ยังสามารถลั้ลลาตามสถานที่เที่ยวต่างๆได้อีก

 

2.เรียนภาษาที่อเมริกา ได้เรียนรู้วัฒนธรรมและสถานที่สำคัญ

เพราะเลือกที่จะ เรียนภาษาที่อเมริกา จึงทำให้ได้มาสัมผัสกับชีวิตที่มีสีสัน มีทัศนคติที่กว้างไกล เพราะเป็นเมืองใหญ่ ทำให้หลายคนอยากจะมา เรียนภาษาที่อเมริกา เพราะมีสถานที่สำคัญมากมาย รวมถึงวัฒนธรรมต่างๆ ที่ทำให้คนที่มาเรียนภาษาต่างประเทศที่นี่ ได้คลุกคลีกับคนอเมริกัน ได้เรียนรู้ ได้เข้าถึงทั้งคนและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งคุณสามารถใช้ภาษา ที่เรียน นำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ เพื่อจะได้สร้างความคุ้นเคย สิ่งที่อยู่นอกเหนือตำราเรียน เพราะบางมา เรียนภาษาที่อเมริกา แต่พอกลับไป กลับไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลย ซึ่งมันจะไม่เป็นการเสียเปล่า หากคุณได้ใช้สิ่งที่เรียนมา สร้างความคุ้นเคยกับภาษา ด้วยการคุยกับเจ้าของภาษา ก็จะทำให้มีความมั่นใจมากขึ้น

 

3.เรียนภาษาที่อเมริกา มีสถาบันสอนภาษาที่มีความทันสมัย

การ เรียนภาษาที่อเมริกา  ก็จะมีหลักสูตรการสอนเหมือนโรงเรียน สอนภาษาที่อื่นๆ ซึ่งทักษะในการสอนตามหลักไวยากรณ์ อาจจะคล้ายๆกัน  แต่วิธี หรือ แนวการสอน  อาจจะต่างกัน ซึ่งหลักสูตรการสอนจะเน้นทักษะของหลักทางภาษาอังกฤษ โดยจะหัดให้คนที่ไป  เรียนภาษาที่อเมริกา  ได้เรียนรู้ การฝึกพูด อ่าน และเขียน เพราะที่อเมริกาเป็นเมืองใหญ่ สถาบันสอนภาษา อาจจะมีความทันสมัยมากกว่าที่อื่นๆ ซึ่งการเรียนการสอน อาจจะใช้คอมพิวเตอร์ช่วย และครูผู้สอน ซึ่งการ เรียนภาษาที่อเมริกา จะคอยดูแลช่วยเหลือคนที่ไปเรียนและช่วยฝึกฝนทักษะต่างๆที่คุณต้องการหรือสนใจทั้งการพูด อ่าน เขียน  จนกว่าตะจบคอร์สนั่นเอง ฉะนั้น อะไรที่คุณไม่รู้อย่าได้กลัว รีบถามให้เข้าใจ เพราะเสียเงินไปแล้วก็ต้องใช้ให้คุ้มนะคะ

 

ไม่ว่าจะเรียนที่สถาบันไหน หากคุณมีความตั้งใจและสนใจจริง ก็จะทำให้การพัฒนาการด้านการสื่อสาร และทักษะต่างๆ ของคุณมีมากขึ้น จะได้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะ