เสมา 1 ลงพื้นที่ครม.สัญจร ติดตามการใช้เน็ต รร.

““หมอธี” ลงพื้นที่ครม.สัญจร ระยอง-จันทบุรี-ตราด ติดตามการใช้อินเตอร์เน็ตโรงเรียน เผย มี 4 รร.ที่ยังไม่มีเน็ตใช้งาน พร้อมเสนอพัฒนาบุคลากรเขตพื้นที่ให้มีความรู้ด้านไอที”

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยระหว่างลงพื้นที่ประชุมติดตามการใช้อินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในพื้นที่ จ.ระยอง จันทบุรี และตราด ที่โรงเรียนบ้านคลองครก อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี  ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นอกสถานที่ว่า จากการรับฟังรายงานการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา สพฐ. ใน 7 เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)จันทบุรี เขต 1-2 สพป.ระยอง เขต 1-2 สพป.ตราด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 17-18 จำนวนสถานศึกษา 560 แห่ง ครูและบุคลากร 10,390 คน และนักเรียน 184,740 คน โดยใช้เครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตประกอบด้วย UNINet 237 แห่ง, TOT 378 แห่ง, CAT 47 แห่ง, 3BB 98 แห่ง, TRUE 15 แห่ง และอื่นๆ 6 แห่ง มีค่าใช่จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,156,084.40 บาท

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้มีโรงเรียน 4 แห่ง ที่ยังไม่มีระบบอินเทอร์เน็ตใช้ โดยโรงเรียนบ้านคลองครก  เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ ซึ่งจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล-ม.3 เดิมใช้อินเทอร์เน็ตระบบดาวเทียมต่อสัญญาณกับ MOENet แต่พบปัญหาสัญญาณไม่เสถียร การรับส่งข้อมูลล่าช้า ไม่สามารถใช้สื่อทันสมัยช่วยในการเรียนการสอน นักเรียนขาดการสืบค้นหาความรู้ใหม่ ๆ โรงเรียนจึงได้แก้ปัญหาเบื้องต้นโดยการกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากสมาร์ทโฟนของครู เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊ค ซึ่งมีค่าใช้จ่ายถึง 10,000 บาทต่อเดือน โดยขณะนี้โรงเรียนได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในชุมชนเพื่อเดินสายไฟเบอร์ออฟติกและขอเช่าสัญญาณจากภาคเอกชน อย่างไรก็ตามสถานศึกษาในพื้นที่ได้เสนอให้มีการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต และพัฒนาครูให้มีความรู้ทักษะเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรของ สพท. ในการดูแลแม่ข่าย รวมทั้งจัดหาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยดูแลระบบเป็นการเฉพาะด้วย ซึ่งตนเห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าว โดย ศธ.จะเร่งปรับปรุงระบบโครงสร้างเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้เข้าไปยังโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

ที่มา :  dailynews

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.