แฮชแท็ก #dek64กําลังถูกทิ้ง พุ่งติดเทรนด์ หลังมีมติไม่เลื่อนสอบ TCAS

แฮชแท็ก #dek64กําลังถูกทิ้ง พุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับ 1 หลังมีแถลงการณ์ไม่เลื่อนสอบ TCAS ปี 2564

แฮชแท็ก #dek64กําลังถูกทิ้ง พุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับ 1 หลังมีแถลงการณ์ไม่เลื่อนสอบ TCAS ปี 2564

วันที่ 7 มีนาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แฟนเพจ Mytcas.com ได้เผยแพร่ แถลงการณ์ กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่อง ข้อเรียกร้องการเลื่อนสอบรายวิชาที่ใช้ในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 (TCAS64) ได้แก่ สอบความถนัดทั่วไป (GAT) สอบความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ (PAT) สอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ (O-NET) และการสอบ 9 วิชาสามัญ

โดยมีการกำหนดการสอบ O-NET จากเดิมสอบวันที่ 27-28 มี.ค.64 เลื่อนเป็นวันที่ 27 และ 29 มี.ค.64 ส่วน GAT/PAT สอบวันที่ 20-23 มี.ค.64 และ 9 วิชาสามัญ สอบวันที่ 3-4 เม.ย.64

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติร่วมกันว่า ไม่ควรให้มีการเลื่อนสอบ พร้อมกับให้เหตุผล 10 ข้อ หากมีการเลื่อนสอบจะส่งผลกระทบกับผู้ที่มีความพร้อมและประสงค์จะสอบในวันและเวลาเดิม รวมไปถึงกระทบต่อการสอบคัดเลือกอื่นๆ

TCAS64

จากกรณีดังกล่าว ทำให้กระแสในโลกออนไลน์มีการติดแฮชแท็ก #dek64กําลังถูกทิ้ง จนติดเทรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ของทวิตเตอร์ประเทศไทย โดยส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็น ดังนี้

  • วันสอบ GAT/PAT ในปี 2564 หลายโรงเรียนตรงกับวันสอบปลายภาค เด็กไม่สามารถเลือกไปสอบได้ เพราะเป็นการสอบที่สำคัญทั้งคู่
  • วันสอบ 9 วิชาสามัญ ตรงกับวันเกณฑ์ทหาร และตรงกับวันสอบของมหาวิทยาลัยสำหรับเด็กที่ต้องการซิ่ว
  • ปัญหาจากการระบาดของโควิด-19 ทำให้หลายโรงเรียนมีการปรับรูปแบบการสอบแบบออนไลน์ ทำให้ เด็ก ม.6 ไม่มีเวลาในการเตรียมตัวมากพอ ไม่เข้าใจเนื้อหาเต็มที่ และมีภาระงานที่ต้องสะสางจำนวนมาก
  • ปัญหาจากการเดินทางไปสอบ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
  • เคยมีการเลื่อนสอบ เมื่อปี 2557