โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด เปิดสอบครูอัตราจ้าง 2 อัตรา สมัคร10-16พฤษภาคม 2561

โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด เปิดสอบครูอัตราจ้าง 2 อัตรา สมัคร10-16พฤษภาคม 2561
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองหัวแรด
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำหน้าที่ครูผู้สอน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำหน้าที่ครูผู้สอน
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,000 บาท (-หกพันบาทถ้วน-)
– สาขาวิชาเอกปฐมวัย จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
1) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สำเร็จการศึกษา
3) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่อยู่ระหว่างการดำเนินการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโดยมหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการให้ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองประสบการณ์การสอนในสถานศึกษาที่ผู้บริหารสถานศึกษาออกให้
4) ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ณ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรดอำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 10 – 16 พฤษภาคม 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ติดต่องานธุรการ ชั้น 2 อาคารหลังเสาธง)

ข้อมูลการติดต่อ
โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด
ที่อยู่: หมู่ 2, ถนนโชคชัย-เดชอุดม, ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุนนาก จังหวัดนครราชสีมา, 30410
โทรศัพท์: 044 490 310

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร :: ไฟล์แนบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.