ใช้ความรู้ภาษาอังกฤษพิจารณาเลื่อน-ขอวิทยฐานะครู

เลขาธิการกพฐ. เดินหน้าขับเคลื่อนภาษาอังกฤษในโรงเรียนระดับเข้ม ชี้ ครูผู้สอนต้องฟุดฟิดภาษากับนักเรียนพร้อมบูรณการภาษาอังกฤษกับทุกวิชา เผย เตรียมกำหนดสมรรถนะความรู้ครูด้านภาษาในการขอ-เลื่อนวิทยฐานะด้วย

เมื่อวันที่ 16 ก.พ.นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยถึงการขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษว่า ในปี 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะให้เป็นปีแห่งการเดินหน้ายกระดับภาษาอังกฤษของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนสังกัดสพฐ. โดยในส่วนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษานั้นขณะนี้สพฐ.ได้กำหนดกรอบสมรรถนะไว้ว่า ครูผู้สอนจะต้องมีพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ A และเจ้าหน้าที่ระดับปฎิบัติงานความรู้ภาษาอังกฤษจะต้องอยู่ในระดับ B โดยขณะนี้สพฐ.อยู่ระหว่างการวางแผนให้ครูมีสมรรถนะความรู้ด้านภาษาอังกฤษ เพื่อให้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจะมีกระบวนการทดสอบสมรรถนะให้แก่ข้าราชการครู จากนั้นจะมีการไต่ระดับสมรรถนะด้านภาษา รวมถึงจะนำภาษาอังกฤษมากำหนดเป็นค่าคะแนนให้ครูใช้เลื่อนวิทยฐานะด้วย เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ด้านภาษาให้แก่ครูมากขึ้น ดังนั้นต่อไปนี้ครูทุกคนจะต้องมีทักษะภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น

เลขาธิการกพฐ.กล่าวต่อไปว่า ส่วนตัวผู้เรียนจะเริ่มฝึกการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับปฐมวัยด้วยการสื่อสารภาษาคำศัพท์ที่เข้าใจง่าย เพราะต้องยอมรับว่าโลกยุคนี้คงไม่สามารถเรียนรู้ภาษาไทยได้เพียงภาษาเดียวแล้ว ดังนั้นครูผู้สอนจะต้องส่งเสริมการสื่อสารภาษาอังกฤษในโรงเรียนให้มากขึ้น ซึ่งตนจะกำหนดให้โรงเรียนขับเคลื่อนการสื่อสารภาษาอังกฤษในโรงเรียนอย่างเข้มข้น อีกทั้งครูผู้สอนจะต้องสอดแทรกภาษาอังกฤษในทุกกลุ่มการเรียนรู้วิชาหลักด้วย

 

 

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/education/824974