60อัตรา!กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนบรรจุรับราชการเป็นนายทหารประทวน18-25พ.ค.61

กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนที่มีคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ประจำปี 2561

กลุ่มที่ 1 กลุ่มทักษะทั่วไป และการขับรถ จำนวน 27 อัตรา
– พลขับ สังกัด ขส.ทบ. และ นขต.ทบ. ส่วนกลาง จำนวน 7 อัตรา
– พลขับ สังกัด กองทัพภาคที่ 1 จำนวน 4 อัตรา
– พลขับ สังกัด กองทัพภาคที่ 2 จำนวน 3 อัตรา
– พลขับ สังกัด กองทัพภาคที่ 3 จำนวน 6 อัตรา
– พลขับ สังกัด กองทัพภาคที่ 4 จำนวน 7 อัตรา

กลุ่มที่ 2 กลุ่มทักษะช่างซ่อม จำนวน 33 อัตรา
– ทักษะช่าง สังกัด ขส.ทบ. และ นขต.ทบ. ส่วนกลาง จำนวน 17 อัตรา
– ทักษะช่าง สังกัด กองทัพภาคที่ 1 จำนวน 5 อัตรา
– ทักษะช่าง สังกัด กองทัพภาคที่ 2 จำนวน 7 อัตรา
– ทักษะช่าง สังกัด กองทัพภาคที่ 3 จำนวน 2 อัตรา
– ทักษะช่าง สังกัด กองทัพภาคที่ 4 จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. เป็นทหารกองหนุน ที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการ
2. สำเร็จนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปี ที่ 3 -5
3. มีอายุ 22-27 ปี (นับถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2561)
4. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือ สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
(รายละเอียดเพิ่มเติมอ่านในประกาศรับสมัคร)

สมัครด้วยตนเองได้ที่แหล่งสมาคมนายทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก ถนนประดิพัทธิ แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 18-25 พฤษภาคม 2561 ในเวลา 09.00-15.00 น. โทร.0-2241-0959 และโทร ทบ.(ทหาร) 945100

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา :  thaijobsgov

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.