ข่าวการศึกษา

จี้ผู้ปกครองกวดขันการใช้เงินลูกช่วงบอลโลก

“สอศ. ออกมาตรการป้องกันเล่นพนันบอล จี้ผู้ปกครองกวดขันการใช้เงินลูก เฝ้าระวังดูโทรศัพท์ ไม่ปล่อยชมหรือค้างคืนกับเพื่อนเพื่อดูฟุตบอล หวั่นเป็นช่องเล่นพนันบอล” ตามที่จะมีการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้  วันนี้(8พ.ค.)ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ได้ออกมาตรการป้องกันการเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก 2018  ดังนี้  1. ให้สถานศึกษาแจ้งผู้ปกครอง กวดขัน ดูแล นักเรียน นักศึกษาอย่างใกล้ชิด ทั้งส่วนตัวและการเรียน กวดขันการใช้จ่ายเงินให้รอบคอบและเหมาะสม รวมถึงเฝ้าระวังการใช้โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ  เพื่อป้องกันมิให้เป็นช่องทางการเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก 2. ให้สถานศึกษาแจ้งผู้ปกครองให้ความสนใจใกล้ชิดนักเรียน นักศึกษาโดยนั่งชมการแข่งขันฟุตบอลโลกร่วมกันภายในบ้าน หรือครอบครัวไม่ปล่อยให้นักเรียน นักศึกษาชมคนเดียวหรือค้างคืนกับเพื่อนเพื่อดูฟุตบอลโลก 3. ให้สถานศึกษาร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ปกครอง กวดขัน การออกเที่ยวเตร่หรือทำกิจกรรมนอกบ้านของนักเรียน นักศึกษา ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก ​​4. ให้สถานศึกษาสอดส่องดูแลนักเรียน นักศึกษาให้ใกล้ชิดเป็นกรณีพิเศษ โดยเฉพาะการใช้อินเตอร์เน็ตของสถานศึกษา เป็นช่องทางการเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก 5. ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา ถือเป็นนโยบายการป้องกันและปราบปราม  มิให้มีการเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลกหรือการพนันอื่นใดในสถานศึกษาโดยเด็ดขาด และ​​6. ให้ครูที่ปรึกษา ครูประจำแผนกวิชา ครูปกครอง จัดตั้งเครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อน มิให้มีการเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก 3.ให้สถานศึกษาร่วมมือกับ   ที่มา :  ...

Read More »

สอศ.ออกมาตรการป้องกันปัญหาทะเลาะวิวาท

“สอศ.ออก 9 มาตรการป้องกันปัญหาทะเลาะวิวาท เน้นเฝ้าระวัง ประจำจุดเสี่ยง สร้างความเข้าใจผู้ปกครอง-นศ. คำสั่งคสช.และปฎิบัต่อย่างเคร่งครัด สถานศึกษาทำแฟ้มประวัติกลุ่มเสี่ยง” นนี้( 8 พ.ค.)ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยถึงมาตรการป้องกันปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561 ว่า  ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ได้ส่งหนังสือเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าวไปให้สถานศึกษาในสังกัดสอศ.แล้ว โดยมีสาระดังนี้ 1.ให้สถานศึกษาประสานงานกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมกันเฝ้าระวัง ตรวจตามจุดเสี่ยงสม่ำเสมอ และมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเฝ้าระวังหน้าประตูสถานศึกษาในช่วงเช้าและช่วงเลิกเรียน 2.จัดประชุมภาคีเครือข่ายเป็นประจำทุกเดือน โดยสถานศึกษาร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.การบังคับใช้กฎหมายโดยการประสานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้กฎหมายเข้มงวด หากพบผู้กระทำผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายขั้นสูงสุด 4.ให้สถานศึกษาจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียย นักศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ช่วยกันสอดส่องดูแลบุตรหลาน โดยเฉพาะเวลาเดินทางไป-กลับ เพื่อป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดได้ นอกจากนี้ 5.สร้างความรู้ ความเข้าใจกับนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองตามประกาศคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ที่ 30/2559 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษา โดยถือปฏิบัติเคร่งครัด 6.อบรมนักเรียน นักศึกษาให้อยู่ในระเบียบวินัยของสถานศึกษาและปฏิบัติตนตามกฎหมายบ้านเมือง 7.ให้สถานศึกษาจัดทำแผนและปฏิทิน กำหนดแผนงาน และวิธีการป้องกันการทะเลาะวิวาทของสถานศึกษาให้ชัดเจน 8.ให้สถานศึกษาสำรวจ เฝ้าระวัง และติดตาม ดูแลพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษาที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดอย่างใกล้ชิด พร้อมจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง และ9.ให้สถานศึกษาจัดทำแฟ้มประวัตินักเรียน นักศึกษากลุ่มเสี่ยง และครูที่ปรึกษาออกตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน ...

Read More »

“หมอธี”ชี้ข้าราชการกระทรวงอื่นไม่อยากมาศธ.กลัวตรวจสอบ

“‘หมอธี’ย้ำไม่ยุ่งสรรหาเลขาคุรุสภาฯ ชี้ผลสรรหาดี ใช้เป็นแนวทางสรรหาเลขาธิการสกสค.-ผอ.องค์การค้าฯ ส่วน’ประวิต เอราวรรณ์’ รอ สตง.ตอบกลับ หากมีปัญหาต้องเริ่มกระบวนการใหม่ ชี้เผยข้าราชการกระทรวงอื่นไม่อยากมาศธ.กลัวตรวจสอบ”  วันนี้(8พ.ค.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์  รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยความคืบหน้าการสรรหาผู้เหมาะสมดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา  ว่า เท่าที่ทราบกระบวนการทุกอย่างเดินหน้าไปด้วยดี คณะกรรมการคัดเลือกทั้ง 2 ชุด เป็นผู้ใหญ่ที่วงการศึกษาให้การยอมรับ โดยคณะกรรมการกลั่นกรองขุดแรก มีศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธาน  อยู่ระหว่างดำเนินการ  ตนเชื่อว่าการสรรหาฯ จะเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้อย่างแน่นอน  ซึ่งตนยืนยันว่าจะไม่เข้าไปยุ่งและจะไม่ดูด้วยว่ามีใครมาสมัครบ้าง เพราะไม่อยากให้มีข้อครหาเกิดขึ้น  อย่างครั้งที่แล้ว ตนก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งก็ยังมีคนลักไก่มาสมัครสอบจนเป็นเหตุให้ต้องล้มกระดานไป ดังนั้นตนจะรอดูผลการสรรหาเลขาธิการคุรุสภาถ้าผลออกมาดีก็จะใช้เป็นแนวทางเดียวกันกับการสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)และผู้อำนวยการองค์การค้าฯ  แทนนายพินิจศักดิ สุวรรณรงค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสกสค.และผู้อำนวยการองค์การค้าฯ ที่จะเกษียณอายุราชการเดือนตุลาคม 2561 “ผมไม่ทาบทามนายพินิจศักดิ์ให้รับตำแหน่งต่อ เพราะจะเกิดข้อครหาได้  เช่น หากทาบทามนายพินิจศักดิ์ แล้วทำไมไม่ไปทาบทามนายพิษณุ ตุลสุข ซึ่งเคยไปปฏิบัติหน้าที่เดียวกัน ด้วย   ดังนั้นหาก  2 คนนี้อยากจะกลับมารับตำแหน่งนี้ ก็ต้องเข้ารับการสรรหาใหม่เช่นเดียวกับคนอื่น ”นพ.ธีระเกียรติกล่าวและว่า  สำหรับความคืบหน้าการตรวสอบคุณสมบัติรศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)นั้น ...

Read More »

วธ.เล็งเสนอปราสาทพนมรุ้งเป็นมรดกโลก

” “วีระ” ดันปราสาทพนมรุ้ง เสนอขึ้นทะเบียนรายชื่อเบื้องต้นมรดกโลก ชี้มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม เทคนิคการก่อสร้าง ม.ค. 2562 พร้อมชะลอเสนอปราสาทหินพิมายเป็นมรดกโลกไว้ก่อน หลังมีประชาชนไม่เห็นด้วยประกาศกำหนดเขตปกป้องคุ้มครองโบราณสถาน” วันนี้(8 พ.ค.) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)  กล่าวว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  1  ทางวธ.ได้นำเสนอความคืบหน้าในการเตรียมเสนอชื่ออุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งและปราสาทบริวารขึ้นบัญชีรายชื่อเบื้องต้นมรดกโลก เนื่องจากวธ.เห็นว่าปราสาทพนมรุ้ง  เมืองต่ำ และปลายบัด ที่มีศักยภาพในการเสนอเป็นมรดกโลก สร้างอยู่บนยอดภูเขาไฟ เพื่อเป็นศาสนสถานตามความเชื่อในศาสนาฮินดู ทั้งยังมีความโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม เทคนิคการก่อสร้างด้านชลประทาน โดยเฉพาะระบบชลประทาน ดัดแปลงปากปล่องภูเขาไฟเป็นสระ มีการสร้างบารายขนาดใหญ่เก็บกักน้ำ เชื่อมโยงถึงกันหล่อเลี้ยงศาสนสถานและชุมชนนับหมื่นแสดงภูมิปัญญาลึกซึ้งคนโบราณ นายวีระ กล่าวต่อไปว่า   ตนได้เร่งรัดกรมศิลปากรจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการเสนอชื่อพนมรุ้งและปราสาทโดยรอบเข้าสู่บัญชีเบื้องต้นมรดกโลกให้แล้วเสร็จ เพื่อเสนอต่อยูเนสโกต้นเดือน มกราคม 2562 โดยจะมีการสำรวจ เพื่อกำหนดขอบเขตขึ้นทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง งานสำรวจขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตโบราณสถานปลายบัด รวมถึงงานศึกษาวิจัยโบราณสถานตามแนวสำรวจภาพถ่ายเทคโนโลยี lidar  ซึ่งพบกลุ่มหลักฐาน 8 กลุ่ม  ทั้งบริเวณบนเขาและบริเวณเชิงเขาพนมรุ้ง  โดยร่องรอยหลักฐานสิ่งก่อสร้างโบราณที่พบ  เชื่อว่า น่าจะเป็นหมู่บ้าน เป็นที่ตั้งของอาศรมอันเป็นที่อยู่ของโยคีและข้าทาสที่ได้รับการอุทิศถวายแด่ปราสาทพนมรุ้ง “เดิม วธ.มีแนวคิดจะเสนอปราสาทหินพิมายเป็นมรดกโลกด้วย แต่ปัจจุบันมีประชาชนบางส่วนไม่เห็นด้วยกับประกาศกำหนดเขต เพื่อปกป้องคุ้มครองโบราณสถานแห่งนี้ของกรมศิลปากร และยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครอง  หากผนวกพิมายเข้าไปในเส้นทางอาจมีปัญหาต่อการขึ้นบัญชี ...

Read More »

อาชีวะออก 4 มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหารับเปิดเทอม

“อาชีวะออก 4 มาตรการเผ้าระวังและป้องกันปัญหารับเปิดเทอม ทะเลาะวิวาท ยาเสพติด รับน้อง และพนันบอล กำชับสถานศึกษาดำเนินการเข้มข้น ขู่ใครปล่อยคลิปเก่าทำอาชีวะเสียหายถูกดำเนินการทางกฏหมายแน่” วันนี้( 8 พ.ค.) ที่โรงแรมริเวอร์ไซต์  ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมนโยบายป้องกันการทะเลาะวิวาท  มาตรการป้องกันปัญหายาเสพติดและมาตรการป้องกันการเล่นพนันในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 ว่า  ทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ได้หารือร่วมกับภาคีเครือข่าย เจ้าหน้าที่ตำรวจ และผู้บริหารสถานศึกษา ประมาณ 100 คน  เพื่อเตรียมการเฝ้าระวังในการป้องกันเรื่องดังกล่าวให้แก่นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561 และขณะนี้ตนได้ลงนามหนังสือ 4 ฉบับ ได้แก่มาตรการป้องกันปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษาปีการศึกษา 2561 มาตรการห้ามจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ ของสอศ.ปีการศึกษา 2561 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  และ มาตรการป้องกันการเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก 2018  พร้อมส่งให้สถานศึกษาสังกัดสอศ. ทั้งรัฐและเอกชน จำนวน  914 แห่ง  โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงให้ดำเนินการอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะช่วงสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียน ข อให้วิทยาลัยกลุ่มเสี่ยง เข้มงวดดูแลนักศึกษา ไม่ให้เกิดการซ่องสุม  ขณะเดียวกันเฝ้าระวังไม่ให้มีการเล่นพนันฟุตบอล โดยเฉพาะในช่วงเดือนมิถุนายน ที่จะมีการแข่งขันฟุตบอลโลก ...

Read More »

อดีตผู้ว่าสตง.-องค์กรพุทธถามจริยธรรม “พงศ์พร” ส่งภรรยาไปอินเดีย

“อดีตผู้ว่าการสตง.-องค์กรพุทธ ดาหน้าถามจริยธรรม “พงศ์พร” ส่งภรรยาไปอินเดีย เอื้อประโยชน์ทับซ้อน ไม่เชื่อกรรมการคัดเลือกจะไม่รู้ว่าเป็นใคร พร้อมให้พศ.แสดงความสุจริต ส่งเรื่องให้สตง.-ป.ป.ช.ตรวจสอบ เตรียมยื่นหนังสือถึงมหาเถรฯ พิจารณาพฤติกรรมผอ.พศ. 29 พ.ค.นี้ ขณะที่“พงศ์พร” วุ่นไม่หยุดถวายรายงาน “สังฆราช” ผิดพลาด เหตุเอกสารผิดฉบับ ถูกพระเถระตำหนิกลางงานประชุมใหญ่พระสังฆาธิการ เจ้าตัวเร่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง” จากกรณีนายวิชัย ประเสริฐสุดสิริ ผู้ประสานงานองค์กรส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา(อสคพ.) ได้เข้ายื่นหนังสือที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ร้องเรียน การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการของพ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.สำนักงานพรพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กรณีเอื้อประโยชน์ให้ภรรยาไปสังเวชนียสถาน 4 ตำบลประเทศอินเดีย-เนปาลนั้น เมื่อวันที่ 8 พ.ค.  นายกรณ์ มีดี  เลขาธิการสมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทย ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊กนายกรณ์ มีดี  ถึงกรณีดังกล่าวความตอนหนึ่งว่า โครงการแสวงบุญนับว่าเป็นโครงการที่ดีมากน่ายกย่อง ของสำนักพุทธ และการเปิดโอกาสให้มีบุคคลภายนอกร่วมคณะก็น่ายกย่องอย่างยิ่ง สำหรับสำนักพุทธมีคณะกรรมการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ร่วมเดินทางไปด้วย แต่กรณีภรรยาของ ผอ.สำนักพุทธ ได้รับการคัดเลือกไปนี้คือประเด็น เพราะเป็นภรรยาของผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดของสำนักพุทธ  แต่คุณสมบัติดี ไม่ได้หมายถึง เหมาะสม  ที่ไม่เหมาะสม ก็เพราะเป็นภรรยาของท่าน ผอ.พุทธ นั่นเอง  ในเมื่อคณะกรรมการล้วนเป็นบุคคลอยู่ภายใต้บังคับบัญชา ผอ.พุทธฯ  จะมีใครกล้าไม่อนุมัติ   ถือว่า ใช้อำนาจทั้งทางตรงและหรืออ้อม เพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์  ย่อมไม่เหมาะสม ...

Read More »

กอปศ.เคาะร่างกฎหมายเด็กปฐมวัย

“บอร์ด กอปศ.เห็นชอบร่างพ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย ยืนยันห้ามสอบเข้าอนุบาล และ ป.1สถานศึกษาใดฝ่าฝืน โดนโทษปรับ 5 แสนบาท” วันนี้ (8 พ.ค.) where can i buy clomid online, buy zithromax online. ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา  ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา(กอปศ.)เปิดเผยภายหลังประชุม กอปศ.ว่า ที่ประชุมให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัยและให้ส่งไปยังคณะรัฐมนตรี(ครม.)โดยร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้มีสาระสำคัญ อาทิ เด็กปฐมวัยหมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 8 ปีบริบูรณ์ไม่ว่าจะมีสัญชาติใด และหมายรวมถึงทารกในครรภ์มารดาตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงก่อนคลอด สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย คือ หน่วยงานหรือองค์กรที่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเอกชน ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยทางด้านการศึกษาไม่ว่าจะเรียกชื่อว่าอย่างไร และไม่ว่าจะได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ การรับเด็กปฐมวัยเพื่อเข้ารับการพัฒนาในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและสถานศึกษา โดยวิธีสอบคัดเลือกจะกระทำมิได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่คณะกรรมการประกาศกำหนด  ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5 แสนบาท ให้มีคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่เป็นหน่วยงานของรัฐแต่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น ส่วน ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ยังไม่แล้วเสร็จอยู่ระหว่างการพิจารณาของ กอปศ. ด้าน รศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ ...

Read More »

สังฆราชทรงเตือนพระทั่วประเทศ ทุจริตต้องรับโทษหนัก

“สมเด็จพระสังฆราช ทรงเตือนพระสังฆาธิการทั่วประเทศ เป็นเจ้าพนักงาน หากปฏิบัติหน้าที่ทุจริต ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ กฎหมายบ้านเมืองไม่มีข้อยกเว้น ทรงกำชับกวดขันคัดคนบวช ดูแลพระ-เณรให้อยู่ในพระธรรมวินัย” จากการประชุมพระสังฆาธิการทั่วประเทศ ตามมติมหาเถรสมาคม(มส.) ถือเป็นการประชุมใหญ่ระดับเจ้าคณะปกครองครั้งแรกของคณะสงฆ์ไทย ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 7 พ.ค. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก(อัมพร อมฺพโร) เสด็จมาทรงเป็นประธานในการเปิดประชุมพร้อมประทานพระโอวาทความว่า สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระราโชบายไว้ เป็นแนวทางการดำเนินงานของคณะสงฆ์ว่า พัฒนาความรู้และคุณภาพของพระสงฆ์ให้เป็นหลักใจของประชาชน ให้พระมีความสำนึกและเป็นประโยชน์ในสังคมไทย มหาเถรสมาคม รับสนองพระราโชบายนี้ด้วยการประกาศเน้นย้ำให้พระสังฆาธิการ เจ้าอาวาส พระอุปัชฌาย์ และพระมหาเถระทั้งหลายเอาใจใส่ในการคัดกรองบุคคลจะมาบรรพชาอุปสมบท การอบรมสั่งสอนพรภิกษุสามเณรในปกครอง และกวดขันผู้อยู่ในปกครองหรือผู้เป็นศิษย์ให้ดำรงตนในกำระเบียบ และพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาทต่อไปว่า พระสังฆาธิการที่มาประชุมในที่นี้ ย่อมทราบดีว่า เป็นเจ้าพนักงาน ตามกฎหมายในกฎหมายของบ้านเมือง ถ้าบุคคลใดมีตำแหน่งหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน ก็ย่อมอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เดียวกัน คือ ถ้าปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบบุคคลผู้เป็นพนักงานย่อมต้องได้รับผลร้ายตามกฎหมายของบ้านเมืองอย่างไม่มีข้อยกเว้น กฎหมายนั้นนับเป็นบรรทัดฐานที่หนักสุดของสังคม ถ้าไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืน ก็ต้องได้รับโทษตามบัญญัติ ในขณะเดียวกันเราทั้งหลายล้วนเป็นบรรพชิต ยังมีบรรทัดฐานอีกระดับหนึ่งเรียกว่า พระธรรมวินัย คอยกำกับ ถ้าดำรงตนอยู่ในพระธรรมวินัย ก็ไม่ต้องไปวิตกกังวลใดๆ ว่ากฎหมายบ้านเมืองจะส่งผลร้ายอะไรแก่ตัวท่าน ในการประชุมครั้งนี้จึงขอย้ำเตือนให้ทุกท่านได้ศึกษาทบทวน ปฏิบัติการ และกวดขันผู้อยู่ในปกครองให้อยู่ภายใต้พระธรรมวินัย ...

Read More »

ชัดผิดทุจริต’กองทุนเสมาฯ’25ราย ระดับ8-11หนาวแน่!

“ผลสอบทุจริต ‘กองทุนเสมาฯ’ ถึงมือ ปลัดศธ. แล้ว พบผิด 25 ราย เป็นคนสังกัด ศธ. ทั้งหมด โดย 7 ราย ยังรับราชการมีตั้งแต่ระดับ 8 ถึงระดับ 11 ที่เหลือพ้นจากราชการแล้ว” นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง กรณีทุจริตเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต กล่าวว่า ตนได้สรุปผลการสืบสวนข้อเท็จจริงให้ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัด ศธ. แล้ว ซึ่งผลการสืบสวนพบว่าผู้กระทำผิดที่มีมูลอันควรกล่าวหาว่าทำความผิด ทำให้ราชการเสียหาย มีจำนวน 25 คน เป็นบุคลากรสังกัด ศธ. ทั้งหมด เป็นบุคคลที่รับราชการอยู่ประมาณ 7 ราย ตั้งแต่ระดับ 8 จนถึงระดับ 11 และบุคคลที่พ้นจากราชการไปแล้ว ในจำนวนนี้มีทั้งกลุ่มที่ถูกกล่าวหาว่าทุจริตต่อหน้าที่ราชการ กลุ่มไม่ปฏิบัติตามแบบแผนและธรรมเนียมของทางราชการ กลุ่มที่ทุจริตถึงแม้จะไม่ใช่หน้าที่ กลุ่มรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา และกลุ่มประมาทเลินเล่อ โดยส่วนใหญ่ผิดอยู่ในฐานประมาทเลินเล่อ สำหรับขั้นตอนต่อไป คือ การดำเนินการรายบุคคลตามความผิดที่พบ ว่าจะดำเนินการอย่างไรกับใครบ้าง อย่างบุคคลที่พ้นจากราชการแล้วก็จะใช้เอกสารหลักฐานที่ชี้มูลความผิด การดำเนินการทางแพ่ง ...

Read More »

สภาวิชาชีพรุกยื่นขอตีความ “ก้าวก่าย” “สุชัชวีร์” วอนเปิดกว้างผลิตบัณฑิต

nolvadex tablets buy, dapoxetine online. “อุดม” แจงหน้าที่แต่ละฝ่ายต้องชัด จากกรณีที่สมาพันธ์สภาวิชาชีพ 11 สาขา เสนอข้อเรียกร้องให้ผู้เกี่ยวข้องแก้ไขร่าง พ.ร.บ.กระทรวงการอุดมศึกษา ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของสภาวิชาชีพในการจัดการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เนื่องจากร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา ได้ยึดตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา 40 ที่ห้ามมิให้สภาวิชาชีพก้าวก่ายการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษานั้น ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร เปิดเผยว่า สภาวิศวกร ได้หารือร่วมกับสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น และมีความเห็นร่วมกันที่จะทำหนังสือถึงศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อขอให้มีการพิจารณาตีความคำว่า “ก้าวก่าย” ตามมาตรา 40 ว่า มีความหมาย ขอบเขต กว้างมากน้อยเพียงใด ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า ตนเข้าใจดีว่าแต่ละองค์กรหวังดีกับประเทศชาติ ซึ่งก็ไม่มีใครผิดหรือถูกหมดทุกคน แต่อนาคตโลกจะเป็นพหุสาขาที่มีการรวมทุกสาขาเข้าด้วยกัน ดังนั้น ต้องเป็นยุคการเปิดกว้างในการผลิตบัณฑิต ส่วนที่สภาวิชาชีพจะส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความนั้นก็เป็นสิทธิที่ทำได้ ส่วนกรณีที่ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เสนอร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา ของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) ซึ่งไม่มีมาตราที่ระบุถึงสภาวิชาชีพ เข้าสู่ ครม.คู่กับร่างของคณะทำงานเตรียมการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษานั้น ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ ...

Read More »
zoloft buy online, purchase zithromax