ข่าวการศึกษา

ชงร่างประกาศโอนทรัพย์สิน-วางแผนรับ นร. เพิ่มประสิทธิภาพผลิตคน

ชงร่างประกาศโอนทรัพย์สิน-วางแผนรับ นร. เพิ่มประสิทธิภาพผลิตคน

เมื่อวันที่ 13 ก.พ.ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) นางพวงพรรณ ขันติธรรมากร ผอ.กลุ่มงานโรงเรียนอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สวทอ.) และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมประชุมและแถลงข่าวการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน โดย ดร.ชัยพฤกษ์ กล่าวว่า เนื่องจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งที่ 8/2559 เรื่อง การบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน โดยใช้อำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลตั้งแต่วันที่ 13 ก.พ.เป็นต้นไป ที่ประชุมจึงได้หารือเตรียมการทันทีเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบ รื่น โดยวันที่ 15 ก.พ.นี้ จะเสนอร่างประกาศการถ่ายโอนภารกิจ ทรัพย์สิน งบประมาณ บุคลากร ต่อ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เพื่อลงนาม ส่วนตนจะลงนามในคำสั่งมอบหมายงานให้ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานเดินหน้าอย่างราบรื่น โดยเฉพาะเดือนมี.ค.-เม.ย.นี้ เป็นช่วงสำคัญเนื่องจากจะมีนักศึกษาจบการศึกษา ซึ่งต้องไม่ได้รับผลกระทบ เลขาธิการ กอศ. กล่าวต่อว่า จากนั้นจะเป็นการวางแผนการรับนักเรียนนักศึกษา ...

Read More »