ข่าวสอบบรรจุ

(สมัครออนไลน์)มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา12-20พ.ค.61

มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา 2. มีความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power Point และระบบ Internet ได้เป็นอย่างดี 3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีใจรักในงานบริการ มีความใฝ่รู้ รับผิดชอบสูง อดทน และทุ่มเทในหน้าที่รับผิดชอบ 4. สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี 5. มีประสบการณ์ในการทำงานในระดับอุดมศึกษาหรืออาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่า 3 ปี (แสดงหลักฐาน) เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://job.npu.ac.th/job ภายในวันที่ 12-20 พ.ค.61 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม tamoxifen, order Zoloft. ที่มา :  thaijobsgov

Read More »

65อัตรา! สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี เปิดรับสมัครทางระบบออนไลน์15พ.ค.-8มิ.ย.61

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1. นักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์) 40 ตำแหน่ง – ได้รับ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม และ – เป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรี 2. เจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงาน 10 ตำแหน่ง – ได้รับวุฒิ ปวส. ทุกสาขาวิชา และ – เป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ปวส. 3. นายข่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 15 ตำแหน่ง – ได้รับวุฒิ ปวส. ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ – เป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ปวส. เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ where ...

Read More »

กรมหม่อนไหม รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.6 16-22พ.ค.61

กรมหม่อนไหม โดยศูนย์หม่อนไหมฯ หนองคาย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท ค่าครองชีพพิเศษ 2,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ – ได้รับวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า – มีประสบการณ์ทางด้านการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม การสาวไหม และความสามารถด้านอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณ์ห้องทดลองปฏิบัติการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทั่วไป อาคารที่ทำการศูนย์หม่อนไหมฯ หนองคาย ภายในวันที่ 16-22 พ.ค.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 08 3403 2488 buying clomid online safe, zithromax online. คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่มา :  thaijobsgov

Read More »

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี21-25พ.ค.61

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : 1) ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทางสังคมศาสตร์ทุกสาขา 2) มีความสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ (โปรแกรม Microsoft word, excel, Power Point และการใช้ Internet) ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ภายในวันที่ 21-25 พ.ค.61 ในวันและเวลาราชการ tamoxifen citrate, cheap Zoloft. คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่มา :  thaijobsgov

Read More »

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ปวช.15-21พ.ค.61

กรมการขนส่งทางบก โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวช. สาขาวิชาพาณิชยกรรม หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานทั่วไปสำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย เลขที่ 20 หมู่ 13 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ภายในวันที่ 15 – 21 พฤษภาคม 2561 nolvadex buy, buy Zoloft online. คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   ที่มา :  thaijobsgov

Read More »

(สมัครออนไลน์)ทีโอที รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา 9-31 พ.ค. 61

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน ครั้งที่ 3/2561 ตำแหน่งนักบริหารงานพัสดุ คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา ปฏิบัติงานที่ ทีโอที สำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ สมัครงานได้ที่เว็บไซต์ nolvadex without prescription, acquire dapoxetine. http://second.recruit.tot.co.th/index.php หรือผ่านระบบ Online โดยกรอกข้อมูลสมัครงานผ่าน http://www.tot.co.th > สมัครงาน ตั้งแต่วันที่ 9-31 พ.ค. 61 หากมีข้อสงสัย โปรดโทรสอบถาม 02-574-9490-3, 02-505-1586-7 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม    ที่มา : thaijobsgov

Read More »

สมัครออนไลน์45อัตรา! สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี15-21พ.ค.61

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 8 ตำแหน่ง 1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา ที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง 2) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ 2. ตำแหน่ง : นายช่างภาพ อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางช่างภาพ ทางการถ่ายภาพและภาพยนต์ ทางเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดีทัศน์ทางการถ่ายภาพและภาพยนต์ ที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง และ หรือ 2) ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขา วิชาที่สำนักงาน กพ. รับรอง และมีประสบการณ์ในการถ่ายอย่างน้อย 2 ปี (โดยต้องแนบหลักฐานรับรองประสบการณ์ในการทำงานด้านการถ่ายภาพจากหน่วยงานภาครัฐและหรือเอกชน) 3) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ...

Read More »

มศว. รับสมัครสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-17พ.ค.61

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบุคลากร เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 5991 สังกัดส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี อัตราเงินเดือน 17,200 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา หลักฐานที่ใช้สมัคร 1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี) 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 4. สำเนาทะเบียนบ้าน 5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล) 6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) เป็นต้น หรือหนังสือรับรองความประพฤติ buy clomid cheap, buy lioresal ...

Read More »

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครงานวุฒิ ป.โท บัดนี้-31พ.ค.61

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย ระดับวุฒิปริญญาโท จำนวน 2 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0 2613 3820 – 5 ต่อ 214 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่มา :  buy nolvadex online without prescription, dapoxetine without prescription. thaijobsgov

Read More »

มทร.ธัญบุรี รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี15-21พ.ค.61

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2561 1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ตำแหน่ง 20 หน่วยงานที่บรรจุ กองบริหารงานบุคคล จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1) ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 2) มีทักษะความสามารถในงานด้านเอกสารและข้อมูล การใช้คอมพิวเตอร์และเผยแพร่งานผ่านระบบออนไลน์ 3) หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านดูแลอาคารสถานที่ หรืองานด้านดูแลบ้านพักคอนโดมิเนียม อพาร์ตเม้นต์ สโมสร และงานซ่อมบำรุงเบื้องต้น ไม่น้อยกว่า 1 ปีจะพิจารณาเป็นพิเศษ 2. ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เลขที่ตำแหน่ง 49 หน่วยงานที่บรรจุ กองกลาง ปฏิบัติราชการกองประชาสัมพันธ์ (งานสถานีวิทยุกระจายเสียงมทร.) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต หรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาทางด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ 3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เลขที่ตำแหน่ง 10 หน่วยงานที่บรรจุ ...

Read More »