ข่าวสอบบรรจุ

กรมประมง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6 27ก.พ.-8มี.ค.61

กรมประมง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 เงินเดือน 10,430 บาท ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารอำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา) ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ภายในวันที่ 27 ก.พ.-8 มี.ค.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 038 531 387 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม    ที่มา :  thaijobsgov  

Read More »

(สมัครออนไลน์)สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี/ป.โท 1-15มี.ค.61

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ(สบน.) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 1. เศรษฐกร (ปริญญาโท) เงินเดือน 17,500 บาท ได้รับวุฒิ ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 2. เศรษฐกร (ปริญญาตรี) เงินเดือน 15,000 บาท ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 3. นักจัดการงานทั่วไป (ปริญญาตรี) เงินเดือน 15,000 บาท ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ tamoxifen, order Zoloft. เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://pdmo.thaijobjob.com ภายในวันที่ 1-15 มี.ค.61 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม    ที่มา :  thaijobsgov  

Read More »

กรมทางหลวง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานขับรถ ไม่จำกัดวุฒิ/ม.3/ม.6/ปวช./ปวท./ปวส.5-9มี.ค.61

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหาร (ขับรถ) 1 อัตรา ค่าตอบแทนตามวุฒิ แต่ไม่เกินระดับ ปวส. คุณสมบัติเฉพาะ มีใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายซึ่งออกโดยกรมการขนส่งทางบก และ ได้รับวุฒิ ม.ศ.3/ม.3 หรือ buy clomid online cheap, clomid without prescription. ได้รับวุฒิ ม.6 หรือ ได้รับวุฒิ ปวช.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องกล ช่างโลหะ ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ช่างกลเกษตร หรือ ได้รับวุฒิ ปวท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องกล ช่างโลหะ ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ช่างกลเกษตร หรืออนุปริญญา หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องกล ช่างโลหะ ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ช่างกลเกษตร หรือ ได้รับวุฒิ ปวส.ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องกล ช่างโลหะ ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ช่างกลเกษตร ...

Read More »

(สมัครออนไลน์)ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป เงินเดือนเริ่มต้น23,700 บัดนี้-4มี.ค.61

ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครผู้วิเคราะห์ / ผู้วิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายส่งเสริมความรู้ทางการเงิน (ปิดรับสมัคร วันที่ 4 มีนาคม 2561) ประสบการณ์ ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีด้านการวางแผนกลยุทธ์ /การตลาด/ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ /การจัดทำสื่อ /การบริหารโครงการ / การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามที่เห็นสมควร ความรับผิดชอบหลัก cheap nolvadex online, cheap dapoxetine. ศึกษา จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อกำหนดกลยุทธ์ด้านการส่งเสริมทักษะทางการเงิน และด้านการประชาสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและพัฒนาการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการปรับพฤติกรรมทางการเงินของกลุ่มเป้าหมาย เช่น Gen Y ที่เป็นนักศึกษาและ First Jobber / เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชนเกี่ยวกับพัฒนาการ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ และการป้องกันตนเองจากภัยทางการเงินรูปแบบต่างๆ /ดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายสนใจเข้ามาแสวงหาความรู้ และแรงบันดาลใจผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของฝ่ายส่งเสริมความรู้ทางการเงิน (ฝสร.)และธนาคารแห่งประเทศไทย เช่น Digital Platform และศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย ศึกษาและวิเคราะห์กลยุทธ์ / เทคนิคการส่งเสริมทักษะทางการเงินในต่างประเทศ เพื่อเสนอแนวทางการปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของไทย พัฒนาเนื้อหาความรู้ (เช่น เอกสารบรรยายต้นแบบ และ ...

Read More »

กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ปวช./ปวส./ป.ตรี 26ก.พ.-12มี.ค.61

กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. สถาปนิก 1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมสาขาสถาปัตยกรรมหลัก ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีสถาปนิก 2. นักประชาสัมพันธ์ 1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบัน การศึกษาที่ ก.พ. รับรอง 3. นักวิชาการคลัง 1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง 4. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ...

Read More »

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี ไม่ต้องผ่านภาค ก 27ก.พ.-13มี.ค.61

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท วุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เลขที่ 268/1 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร. 0 2202 6800 ต่อ 1518 ภายในวันที่ 27 ก.พ.-13 มี.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม    ที่มา :  thaijobsgov  

Read More »

กรมอุทยานแห่งชาติฯ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีวนศาสตร์ บัดนี้-15มี.ค.61

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครลูกจ้าง ช่วยปฏิบัติงานด้านแผนการวิจัยและรวบรวมฐานข้อมูลวิจัย 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 13,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: – ได้รับปริญญาตรี คณะวนศาสตร์ – สามารถใช้งาน microsoft office ได้ – อัธยาศัยดี ตั้งใจที่จะเรียนรู้งาน มีความรับผิดชอบ เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ – สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ – สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร + Transcrip) 1 ฉบับ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม 10900 (อาคารกริต สามะพุทธิ ชั้น 4 ห้อง 402) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ...

Read More »

กรมประมง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งช่างไฟฟ้า วุฒิ ปวช.2-12มี.ค.61

กรมประมง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 4 (กระบี่) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งช่างไฟฟ้า 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ปวช. ตามผลการรับรองของสำนักงาน ก.พ. ในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 4 (กระบี่) ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ ภายในวันที่ 2-12 มี.ค.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 075 662 060 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   ที่มา :  cheap clomid online, order clomid. thaijobsgov  

Read More »

สำนักงาน กศน.เชียงใหม่ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ไม่ต้องผ่านภาค ก 12-18มี.ค.61

สำนักงาน กศน.เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงาน กศน.เชียงใหม่ ภายในวันที่ 12-18 มี.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   ที่มา :  thaijobsgov  

Read More »

สถาบันการพลศึกษา รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 12-16มี.ค.61

สถาบันการพลศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2561 รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. นักทรัพยากรบุคคล 1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา 2. ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา 3. นักวิเทศสัมพันธ์ 1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1.ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2.มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ในะดับดีมาก 4. นักวิชาการศึกษา 2 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา ...

Read More »