งานราชการ

65อัตรา! สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี เปิดรับสมัครทางระบบออนไลน์15พ.ค.-8มิ.ย.61

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1. นักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์) 40 ตำแหน่ง – ได้รับ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม และ – เป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรี 2. เจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงาน 10 ตำแหน่ง – ได้รับวุฒิ ปวส. ทุกสาขาวิชา และ – เป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ปวส. 3. นายข่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 15 ตำแหน่ง – ได้รับวุฒิ ปวส. ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ – เป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ปวส. เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ where ...

Read More »

กรมหม่อนไหม รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.6 16-22พ.ค.61

กรมหม่อนไหม โดยศูนย์หม่อนไหมฯ หนองคาย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท ค่าครองชีพพิเศษ 2,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ – ได้รับวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า – มีประสบการณ์ทางด้านการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม การสาวไหม และความสามารถด้านอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณ์ห้องทดลองปฏิบัติการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทั่วไป อาคารที่ทำการศูนย์หม่อนไหมฯ หนองคาย ภายในวันที่ 16-22 พ.ค.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 08 3403 2488 buying clomid online safe, zithromax online. คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่มา :  thaijobsgov

Read More »

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี21-25พ.ค.61

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : 1) ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทางสังคมศาสตร์ทุกสาขา 2) มีความสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ (โปรแกรม Microsoft word, excel, Power Point และการใช้ Internet) ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ภายในวันที่ 21-25 พ.ค.61 ในวันและเวลาราชการ tamoxifen citrate, cheap Zoloft. คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่มา :  thaijobsgov

Read More »

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ปวช.15-21พ.ค.61

กรมการขนส่งทางบก โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวช. สาขาวิชาพาณิชยกรรม หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานทั่วไปสำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย เลขที่ 20 หมู่ 13 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ภายในวันที่ 15 – 21 พฤษภาคม 2561 nolvadex buy, buy Zoloft online. คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   ที่มา :  thaijobsgov

Read More »

(สมัครออนไลน์)ทีโอที รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา 9-31 พ.ค. 61

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน ครั้งที่ 3/2561 ตำแหน่งนักบริหารงานพัสดุ คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา ปฏิบัติงานที่ ทีโอที สำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ สมัครงานได้ที่เว็บไซต์ nolvadex without prescription, acquire dapoxetine. http://second.recruit.tot.co.th/index.php หรือผ่านระบบ Online โดยกรอกข้อมูลสมัครงานผ่าน http://www.tot.co.th > สมัครงาน ตั้งแต่วันที่ 9-31 พ.ค. 61 หากมีข้อสงสัย โปรดโทรสอบถาม 02-574-9490-3, 02-505-1586-7 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม    ที่มา : thaijobsgov

Read More »

สมัครออนไลน์45อัตรา! สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี15-21พ.ค.61

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 8 ตำแหน่ง 1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา ที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง 2) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ 2. ตำแหน่ง : นายช่างภาพ อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางช่างภาพ ทางการถ่ายภาพและภาพยนต์ ทางเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดีทัศน์ทางการถ่ายภาพและภาพยนต์ ที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง และ หรือ 2) ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขา วิชาที่สำนักงาน กพ. รับรอง และมีประสบการณ์ในการถ่ายอย่างน้อย 2 ปี (โดยต้องแนบหลักฐานรับรองประสบการณ์ในการทำงานด้านการถ่ายภาพจากหน่วยงานภาครัฐและหรือเอกชน) 3) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ...

Read More »

มศว. รับสมัครสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-17พ.ค.61

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบุคลากร เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 5991 สังกัดส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี อัตราเงินเดือน 17,200 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา หลักฐานที่ใช้สมัคร 1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี) 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 4. สำเนาทะเบียนบ้าน 5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล) 6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) เป็นต้น หรือหนังสือรับรองความประพฤติ buy clomid cheap, buy lioresal ...

Read More »

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครงานวุฒิ ป.โท บัดนี้-31พ.ค.61

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย ระดับวุฒิปริญญาโท จำนวน 2 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0 2613 3820 – 5 ต่อ 214 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่มา :  buy nolvadex online without prescription, dapoxetine without prescription. thaijobsgov

Read More »

มทร.ธัญบุรี รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี15-21พ.ค.61

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2561 1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ตำแหน่ง 20 หน่วยงานที่บรรจุ กองบริหารงานบุคคล จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1) ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 2) มีทักษะความสามารถในงานด้านเอกสารและข้อมูล การใช้คอมพิวเตอร์และเผยแพร่งานผ่านระบบออนไลน์ 3) หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านดูแลอาคารสถานที่ หรืองานด้านดูแลบ้านพักคอนโดมิเนียม อพาร์ตเม้นต์ สโมสร และงานซ่อมบำรุงเบื้องต้น ไม่น้อยกว่า 1 ปีจะพิจารณาเป็นพิเศษ 2. ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เลขที่ตำแหน่ง 49 หน่วยงานที่บรรจุ กองกลาง ปฏิบัติราชการกองประชาสัมพันธ์ (งานสถานีวิทยุกระจายเสียงมทร.) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต หรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาทางด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ 3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เลขที่ตำแหน่ง 10 หน่วยงานที่บรรจุ ...

Read More »

เตรียมตัวให้พร้อม! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกสอบบรรจุ455อัตรา(รายละเอียดด้านใน)

ตำรวจเตรียมเปิดสอบ 455 อัตรา อายุ 18 – 35 ปี ติดยศ ร้อยตำรวจตรี(ร.ต.ต.) วุฒิ ป.ตรี เปิดสอบ 4 สาย ดังนี้ 1.สายสอบสวน 250 อัตรา เปิดรับบุคคลภายนอก เพศชายเท่านั้น ตำแหน่ง รองสารวัตร สอบสวน ติดยศ “ร้อยตำรวจตรี” (ร.ต.ต.) ปฏิบัติหน้าที่ งานสอบสวน เงินเดือน 15,920 บาท + เงินประจำตำแหน่งสอบสวน 12,000 บาท วุฒิ ป.ตรี นิติศาสตร์ + เนติบัณฑิตฯ (ต้องมีเนติบัณฑิตด้วย มีเฉพาะนิติศาสตร์อย่างเดียวไม่ได้) อายุ 18-35 ปี เลือกตำแหน่งตามลำดับคะแนนที่ได้รับเมื่ออบรมสำเร็จหลักสูตร บรรจุแต่งตั้งครบ 5 ปี จึงจะสามารถขอย้ายตำแหน่งได้   2.สายนิติกร 35 อัตรา บุคคลภายนอก เพศหญิง/ชาย ตำแหน่ง รองสารวัตร  ติดยศ “ร้อยตำรวจตรี” (ร.ต.ต.) ปฏิบัติหน้าที่ นิติกร สังกัด สำนักงานกฎหมายและคดี จำนวน 15 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ ตรวจสอบสำนวนอัยการและให้ความเห็นทางกฎหมาย ในสังกัด คด. และ อฎ. จำนวน 20 อัตรา เงินเดือน 15,920 บาท วุฒิ ป.ตรี นิติศาสตร์ + เนติบัณฑิตฯ (ต้องมีเนติบัณฑิตด้วย มีเฉพาะนิติศาสตร์อย่างเดียวไม่ได้) อายุ 18-35 ปี เลือกตำแหน่งตามลำดับคะแนนที่ได้รับเมื่ออบรมสำเร็จหลักสูตร บรรจุแต่งตั้งครบ 5 ปี จึงจะสามารถขอย้ายตำแหน่งได้   3.สายบัญชี 70 อัตรา ...

Read More »
zoloft buy online, purchase zithromax