งานราชการ

68อัตรา! สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ปวช./ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต15พ.ค.-6มิ.ย.61

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1. นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000– 16,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 2. นักโภชนาการปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ ทางเทคโนโลยีอาหาร ทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอาหาร ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ทางการอาหาร ทางอาหารและโภชนา ทางโภชนวิทยา ทางโภชนศาสตร์ ทางโภชนาการ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยา ทางโภชนาการ ทางโภชนศาสตร์ ทางโภชนาการและการกำหนดอาหาร ทางโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร ทางอาหารและโภชนาการ หรือ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ทางอาหารและโภชนาการ ทางอาหารและโภชนาการประยุกต์ ทางเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ ทางการจัดการอาหาร ทางโภชนาการชุมชน ทางโภชนาการและการประกอบอาหาร ทางวิทยาการอาหารและการบริการ ทางวิทยาศาสตร์อาหารประยุกต์และบริการ ทางการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ ...

Read More »

(สมัครออนไลน์)กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./อนุปริญญา 14-18พ.ค.61

กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 8 อัตรา อัตราเงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ทุกสาขาวิชา เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://dft.thaijobjob.com ภายในวันที่ 14-18 พ.ค.61 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม buy nolvadex, Zoloft withoutprescription.   ที่มา :  thaijobsgov

Read More »

198อัตรา!! สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน.เปิดรับสมัคร15-21พ.ค.61

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน. 1. จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง 1.1 หน่วยที่ 1 พื้นที่ทั่วไป ** จำนวน 174 อัตรา ** กลุ่มวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การประกอบอาชีพ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปศึกษา การพัฒนาสังคม คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี การบริหารและจัดการเรียนรู้ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 1.2 หน่วยที่ 2 อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ที่เป็นสถานศึกษา) ** จำนวน 16 อัตรา ** กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์ เท่านั้น และเฉพาะในทางหรือสาขาวิชาเอก ประกอบด้วย ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1.3 หน่วยที่ 3 ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพฯ ** จำนวน 8 อัตรา ...

Read More »

กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา15-21พ.ค.61

กรมสรรพสามิต โดยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน 1 อัตรา คุณวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา (อ่านรายละเอียดสาขาวิชาในเอกสารประกาศ) ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี ภายในวันที่ 15-21 พ.ค.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.039-311102 clomid for women, lioresal without prescription. คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่มา :  thaijobsgov

Read More »

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา 10-21พ.ค.61

กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 1 อัตรา ได้รับวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญาในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงาน (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี 10-21 พ.ค.61 ในวันและเวลาราชการ nolvadex buy, buy Zoloft online. คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   ที่มา :  thaijobsgov

Read More »

คณะสถาปัตยฯ ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครนักประชาสัมพันธ์ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-8มิ.ย.61

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้านการตลาดหรือประชาสัมพันธ์ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม where can i buy clomid over the counter, lioresal reviews.   ที่มา :  thaijobsgov

Read More »

(งานรัฐวิสาหกิจ)ธอส.รับสมัครบุคคลภายนอกสอบเป็นพนักงานสัญญาจ้าง วุฒิป.ตรี/ป.โท สมัครผ่านระบบออนไลน์ 7-20พ.ค.61

ด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ปฏิบัติงานศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครดังต่อไปนี้ คุณสมบัติทั่วไป มีสัญชาติไทย buying clomid online, zithromax without prescription. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษ หรือพ้นระยะเวลารอการลงโทษ หรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณีเกินห้าปี คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. คุณวุฒิปริญญาตรี/โท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวกับด้านระบบสารสนเทศ 2. อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 3. มีใบประกาศนียบัตรรับรองในระดับสากล ด้านงานที่เกี่ยวกับ IT ได้แก่ ใบรับรอง CCNA หรือ CISM หรือ Security+ เป็นต้น เอกสารประกอบการรับสมัคร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ...

Read More »

กรมการท่องเที่ยว รับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่งนิติกร(วุฒิป.ตรี) บัดนี้-17พ.ค.61

กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร 2 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี (สาขาวิชานิติศาสตร์) อายุ 21-30 ปี ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 ถึงวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มนิติการธุรกิจนำเที่ยวมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว อาคาร 1 ชั้น 4 กรมการท่องเที่ยว (BTS สนามกีฬาแห่งชาติ ทางออกที่ 2) ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ 02-219-4025 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่มา :  thaijobsgov buy clomid, buy clomid online.

Read More »

สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-31พ.ค.61 เงินเดือน20,250

สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-564-5000-3 ต่อ 310 หรือ 081-820-7488 nolvadex for sale, generic Zoloft. คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัคร   ที่มา :  thaijobsgov

Read More »

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร รับสมัครอาจารย์ วุฒิ ป.โทขึ้นไป 16-25พ.ค.61

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ : อาจารย์ 1. สาขาวิชาการบัญชี 4 อัตรา คุณวุฒิ ป.โท 2. สาขาวิชาการตลาด 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.โท 2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 4 อัตรา คุณวุฒิ ป.โท *ทุกตำแหน่งต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษแนบมาด้วย (อ่านเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) เปิดรับสมัคร 16-25พ.ค.61 when are you ovulating, cheap lioresal. คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดฉบับเต็ม ที่มา :  thaijobsgov

Read More »