ทุนปริญญาตรี

ทุนโครงการแลกเปลี่ยน ASEF Young Leaders Summit ครั้งที่ 3 ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม

มูลนิธิเอเชีย – ยุโรป (Asia – Europe Foundation – ASEF) ได้จัดการประชุม 3rd ASEF Young Leaders Summit (ASEFYLS3) ระหว่างวันที่ 15-19 ตุลาคม 2561 ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม โดยจะจัดคู่ขนานกับการประชุมอาเซม ครั้งที่ 12 (12th ASEM Summit) โดยวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำให้แก่เยาวชน นอกจากนี้ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมจะมีโอกาสพบปะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นการเมืองและความสัมพันธ์เอเชีย – ยุโรปกับหัวหน้าคณะของสมาชิกอาเซมจาก 51 ประเทศ และเจ้าหน้าที่อาวุโสของอาเซมอีกด้วย 5 เสาหลักของโครงการ  #knowledge_stretching  #action_oriented #network_based #leadership_exchange  #reciprocity_focused  กิจกรรมไฮไลต์ของโครงการ 1. การเตรียมการทางออนไลน์ แบ่งงานเดี่ยวและงานกลุ่มให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อเข้าถึง 11 หัวข้อหลักของโครงการ ได้แก่ วัฒนธรรม, เศรษฐกิจ, การศึกษา, สิ่งแวดล้อม, ครอบครัว, การเงิน, สื่อ, การเมือง, ศาสนา, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...

Read More »

มาแล้ว! ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นระดับปริญญาตรี ประจำปี 2019

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย คัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่น เป็นประจำทุกปี ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปี สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และจบการศึกษาในเดือนมีนาคม ของปีที่เริ่มรับทุนการศึกษา ระยะเวลารับทุนการศึกษา 5 ปี หรือ 7 ปี ขึ้นอยู่กับสาขาวิชา (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่น 1 ปี) รับสมัครประมาณต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนเมษายน ของปีถัดไป  สาขาที่สามารถเลือกได้ สิ่งที่จะได้รับจากทุน 1. รัฐบาลญี่ปุ่นจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนจนจบหลักสูตร (รวมถึงช่วงเรียนภาษาญี่ปุ่นและวิชาพื้นฐาน 1 ปี) 2. เบี้ยเลี้ยงรายเดือน ประมาณเดือนละ 117,000 เยน 3. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับประเทศญี่ปุ่น คุณสมบัติผู้สมัคร 1. สัญชาติไทย อายุระหว่าง 17 – 25 ปี (นับอายุ ณ วันที่1 เมษายน 2019) 2. กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 หรือปวช.3 และมีกำหนดจบการศึกษาก่อน 1 เมษายน 2019 ...

Read More »

รัฐบาลมณฑลกุ้ยโจว แจกทุนเรียนต่อระดับอาชีวศึกษาและ ป.ตรี-โท-เอก ที่ประเทศจีน

รัฐบาลมณฑลกุ้ยโจว (Guizhou Government) โดย Guizhou Provincial Department of Education (GPDE) สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้มอบทุนการศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรและระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2561 ณ สถาบันการศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เข้าร่วมในโครงการนี้ จำนวนทุนที่มอบให้รวม 1,554 ทุน – ทุนทั่วไป 437 ทุน (Chinese Language & Visiting Scholars programs ระยะเวลา 1 ปี) – ทุนด้านอาชีวศึกษา 200 ทุน – ทุนระดับปริญญาตรี 761 ทุน – ทุนระดับปริญญาโท 130 ทุน – ทุนระดับปริญญาเอก 26 ทุน *ในปี 2017 มีนักเรียนจากอาเซียน 6 ประเทศ ได้รับทุนนี้จำนวน 37 คน ขอบเขตของทุนที่จะได้รับ – ค่าเล่าเรียนตลอดการศึกษา – ค่าที่พัก ...

Read More »

มหาวิทยาลัยแบรดฟอร์ดแจกทุน ป.ตรี-โท ให้นักศึกษาต่างชาติ

รายละเอียดของทุน buying clomid online safe, zithromax online. เป็นทุนที่มอบให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม มีชื่อทุนว่า Half-Fee Academic Excellence Scholarships โดยทางมหาวิทยาลัยจะออกค่าเล่าเรียนให้เราครึ่งหนึ่งหากเราได้รับทุน ซึ่งผู้ที่จะสมัครทุนนี้ได้ต้องเป็นนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น (เด็กไทยสมัครได้ค่ะ) มีทั้งหมดจำนวน 10 ทุน แต่มีข้อแม้ว่า หากจะสมัครทุนนี้ น้องๆ ต้องได้รับการตอบรับเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยแบรดฟอร์ดก่อน ซึ่งในใบตอบรับที่ทางมหาวิทยาลัยส่งให้ จะมีการระบุข้อความชัดเจนว่า International Academic Excellence Scholarship เราจึงจะได้รับสิทธิในการสมัครทุนนี้ค่ะ คุณสมบัติของผู้สมัครทุน เป็นนักศึกษาต่างชาติ ได้รับการตอบรับเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยแบรดฟอร์ด โดยจะเริ่มเรียนในเดือนกันยายน ปี 2018 มีผลการเรียนดีเลิศ ซึ่งหากเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี จะต้องมีผลการเรียน AAA ในระดับ A-levels และหากเข้าเรียนในระดับปริญญาโท จะต้องได้เกียรตินิยมอันดับ 1 สามารถจ่ายค่าเทอมส่วนที่เหลือได้ วิธีการสมัครทุน     หลังจากที่น้องๆ ได้รับการตอบรับเข้าเรียนแล้ว และทางมหาวิทยาลัยแจ้งว่าเรามีสิทธิได้รับทุน ขั้นตอนต่อไปก็คือการกรอกเอกสารสมัครทุนค่ะ ซึ่งเอกสารดังกล่าวสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ ลิงก์นี้ จากนั้นคณะกรรมการก็จะพิจารณาและคัดเลือกผู้โชคดีแค่ 10 คนที่จะได้ทุนนี้ ก่อนจะประกาศผลช่วงต้นเดือนกรกฎาคม หมดเขตรับสมัครทุน     4 มิถุนายน 2018 ...

Read More »

Dixie State University แจกทุนเรียนต่อ ป.ตรี ที่อเมริกา สำหรับนักศึกษาปี 1

Dixie State University มหาวิทยาลัยรัฐบาลชื่อดังในรัฐยูทาห์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดสอนในระดับปริญญาตรีทั้งหมด 48 หลักสูตร และระดับอนุปริญญาทั้งหมด 19 หลักสูตร โดยสาขาที่มือชื่อเสียง ได้แก่ บัญชี, การบิน, การสื่อสาร, คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ, ดนตรี, พยาบาล, ทันตสาธารณสุข เป็นต้น และในปีนี้ทางสถาบันได้มีการจัดมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติ ที่กำลังเรียนจะเข้าต่อในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 โดยทุนนี้มีชื่อว่า “International Freshmen Merit Scholarships” ขอบเขตของทุนการศึกษา       ในปีการศึกษาแรก จะได้รับทุนมูลค่า $4,500 (ประมาณ 142,000 บาท) รวม 2 เทอม ทั้งฤดูใบไม้ร่วงและฤดูใบไม้ผลิ คณะและสาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน – Science and Technology – Education – Humanities and Social Sciences – Business and Communication – Community and Global Engagement ...

Read More »

สถาบัน NPU ประเทศจีน แจกทุนเรียน ป.ตรี-โท-เอก ฟรีเต็มจำนวน! (หมดเขต 30 มิ.ย.18)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (Northwestern Polytechnical University; NPU) ตั้งอยู่ในเมืองซีอาน เป็นสถาบันที่อยู่ภายใต้การกำกับของกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีโดยตรง NPU มีชื่อเสียงความเป็นเลิศในด้านการวิจัยและการศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ อีกทั้งสถาบันยังเป็นพันธมิตรกับวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของจีนและรัสเซียอีกด้วย      และในทุกๆ ปี ทางสถาบัน NPU ได้มอบทุนการศึกษาให้กับชาวต่างชาติที่สนใจเรียนต่อระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ภายใต้โครงการที่มีชื่อว่า “NPU President Scholarship Program” มูลค่าของทุนที่จะได้รับ รางวัลอันดับที่ 1 ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าประกัน และค่าครองชีพรายเดือน -สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาตรี จะได้รับ 1,500 RMB ต่อเดือน (ประมาณ 7,500 บาท) -สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาโท จะได้รับ 2,000 RMB ต่อเดือน  (ประมาณเกือบๆ 10,000 บาท) – สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาเอก จะได้รับ 3,500RMB ต่อคนต่อเดือน (ประมาณ 17,400 บาท) รางวัลอันดับที่ 2 จะได้รับการยกเว้นเฉพาะค่าเล่าเรียน ระดับและสาขาที่เปิดรับ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญา ในทุกสาขาของมหาวิทยาลัย คุณสมบัติผู้สมัคร  สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาตรี – ...

Read More »

Ho Chi Minh University of Technology แจกทุน ป.ตรี 17 ทุน เรียนคณะอะไรก็ได้

คุณสมบัติของผู้สมัครทุน เป็นคนชาติใดก็ได้ จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย สามารถเรียนเต็มเวลาในระดับปริญญาตรีได้ มูลค่าของทุน       การมอบทุนจะพิจารณาจากผลการเรียนของน้องๆ ตอนเรียนมัธยมปลาย ซึ่งหากว่าผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดด้านบน ก็จะได้ทุนตามสัดส่วนดังกล่าว โดยนักเรียนที่ได้ทุน จะได้รับในเทอมแรกของการเข้าเรียน และหลังจากนั้นต้องแสดงให้เห็นว่ามีผลการเรียนดีต่อเนื่อง (GPA ≥ 7.0 จากทั้งหมด 10 point) จึงจะได้ทุนในเทอมต่อๆ ไป จำนวนทุนที่มอบให้ 17 ทุน เอกสารที่ใช้ในการสมัครทุน buy nolvadex online without prescription, dapoxetine without prescription. ใบรับรองการจบการศึกษาในระดับมัธยมปลาย ทรานสคริปต์ ใบยืนยันผลการวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ พาสปอร์ต ขั้นตอนการสมัคร      สามารถกรอกรายละเอียดและอัปโหลดเอกสารทั้งหมดได้ ที่นี่ (เป็นลิงก์เดียวกันกับที่สมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัย) ** มีค่าสมัคร 50 ดอลลาร์สหรัฐ, เอกสารทุกฉบับต้องเป็นภาษาอังกฤษ หากแปลมาต้องแนบต้นฉบับไปให้ตรวจสอบด้วย** หมดเขตรับสมัครทุน 31 พฤษภาคม 2018 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://oisp.bku.edu.vn/en/scholarship/bku-scholarships/ ดูคณะที่เปิดสอนทั้งหมดในระดับปริญญาตรี http://oisp.bku.edu.vn/en/study-programs/bachelor-degree/ ติดต่อ Email: admission@oisp.edu.vn Phone: +84 28 ...

Read More »

University of South Wales Dubai แจกทุน ป.ตรี เรียนด้านอากาศยาน

รายละเอียดของทุน     เป็นทุนระดับปริญญาตรีที่มอบให้กับนักศึกษาต่างชาติ ที่สามารถเริ่มเรียนที่ University of South Wales Dubai ได้ในเดือนกันยายนปีนี้ โดยทุนดังกล่าวมีชื่อว่า Vice-Chancellor’s Scholarship มอบให้ผู้ที่มีผลการเรียนโดดเด่น มีความสนใจด้านอากาศยาน และต้องการนำความรู้ด้านวิศวกรรมอากาศยานไปต่อยอดในการประกอบอาชีพในอนาคต รายละเอียดของทุน     เป็นทุนระดับปริญญาตรีที่มอบให้กับนักศึกษาต่างชาติ ที่สามารถเริ่มเรียนที่ University of South Wales Dubai ได้ในเดือนกันยายนปีนี้ โดยทุนดังกล่าวมีชื่อว่า Vice-Chancellor’s Scholarship มอบให้ผู้ที่มีผลการเรียนโดดเด่น มีความสนใจด้านอากาศยาน และต้องการนำความรู้ด้านวิศวกรรมอากาศยานไปต่อยอดในการประกอบอาชีพในอนาคต คุณสมบัติของผู้สมัครทุน  มีผลการเรียนดี ต้องได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนในสาขาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยานก่อน จึงจะได้รับจดหมายเชิญให้สมัครทุน ซึ่งหากผลการเรียนไม่เข้าตาแม้ว่าจะได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนในสาขาดังกล่าวแต่อาจจะไม่ได้รับเชิญให้ยื่นสมัครทุนค่า (สมัครเข้าเรียนที่ University of South Wales Dubai คลิกที่นี่) ขั้นตอนการสมัครทุน ทางมหาวิทยาลัยจะติดต่อกลับมาหลังจากที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนแล้ว เพื่อแจ้งว่าเรามีสิทธิยื่นสมัครทุน จากนั้นยื่นสมัครทุนออนไลน์ โดยการกรอกข้อมูล ที่ลิงก์นี้ ให้ครบถ้วน แนบบทความความยาวไม่เกิน 500 คำเกี่ยวกับความสนใจด้านอากาศยานและความฝันเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในอนาคต แนบเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา, ใบประกาศนียบัตรที่เคยได้รับ, ประสบการณ์การทำงาน หรือทำกิจกรรมที่น่าสนใจ หมดเขตรับสมัครทุน 30 ...

Read More »

ทุน ป.ตรี-โท ด้านธุรกิจ LUISS University ณ กรุงโรม อิตาลี

LUISS University      LUISS ย่อมาจาก Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ตั้งอยู่ในกรุงโรม ประเทศอิตาลีครับ เดิมสถาบันนี้เคยเป็นสถานศึกษามาตั้งแต่สมัยยุคโรมัน จากนั้นก็พัฒนาและขยับขยายมาเรื่อยๆ จนได้สถานะเป็นมหาวิทยาลัยในที่สุด      LUISS ประกอบไปด้วย 4 คณะในระดับปริญญาตรีครับ ได้แก่คณะ Economics and Finance (เศรษฐศาสตร์และการเงิน), Business and Management (ธุรกิจและการจัดการ), Law (นิติศาสตร์), และ Political Science (รัฐศาสตร์) ส่วนปริญญาโทขึ้นไปจะมี 4 คณะได้แก่ LUISS Business School (บริหารธุรกิจ), School of Government (รัฐศาสตร์การปกครอง), School of Law (นิติศาสตร์), และ School of European Political Economy (เศรษฐศาสตร์การเมืองยุโรป) เปิดสอนทั้งในหลักสูตรภาษาอิตาเลียนและหลักสูตรภาษาอังกฤษ ...

Read More »

เตรียมตัวให้พร้อม! ทุนเต็มจำนวน MBA ฮาร์วาร์ด ประจำปีการศึกษา 2019

เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วนะคะว่าหลักสูตร MBA ที่ฮาร์วาร์ด หรือหลักสูตรธุรกิจนี้ได้รับความนิยมมากที่สุดในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเลยก็ว่าได้ เพราะถูกจัดอันดับให้เป็นที่ 1 ของอเมริกา (โดยการจัดอันดับของ Bloomberg) และอันดับ 2 ของโลก (โดยการจัดอันดับของ Financial Times) และวันนี้พี่ก็มีข่าวดีมาบอกคือหลักสูตร MBA นี้เปิดรับสมัครและแจกทุนให้ผู้เข้าเรียนด้วยค่ะ โดยทุนมีชื่อว่า The Boustany MBA Harvard Scholarship ที่จะแจกทุกๆ 2 ปี สำหรับครั้งนี้คือปีการศึกษา 2019 (ช่วงฤดูใบไม้ร่วง) ที่จะถึงค่ะ ดังนั้นน้องๆ ก็จะมีเวลาเตรียมตัวเตรียมใจก่อนสมัครแน่นอนค่ะ ทุนให้อะไรบ้าง?  -ค่าเล่าเรียนจำนวน 90,000$ หรือประมาณ 3,005,100 บาท (45,000$ ต่อปี หรือประมาณ 1,502,550 บาทค่ะ) -ค่าเดินทาง (ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ และอื่นๆ) -ค่าที่พัก (รวมถึงตอนฝึกงานด้วย) คุณสมบัติผู้สมัครทุน  -เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม where can you buy nolvadex, acquire Zoloft. -ผู้สมัครจะมาจากประเทศใดก็ได้ แต่ทุนจะมอบสิทธิ์ให้ผู้สมัครจากเลบานอนก่อน -ผู้สมัครทุนจะต้องสมัครเข้าเรียนและได้การตอบรับเข้าเรียนในหลักสูตร ...

Read More »