ทุนปริญญาตรี

เปิดรับสมัครแล้ว! “ทุนรัฐบาลรัสเซีย” ให้ทุกสาขา ตรี-โท-เอก ปีการศึกษา 2018/2019

เรียนฟรีๆ ที่รัสเซีย ทุกๆ ปีทางรัฐบาลประเทศรัสเซียจะแจกทุนกว่า 15,000 ทุนให้นักศึกษาจากต่างประเทศมาเรียนต่อแบบฟรีๆ โดยจะครอบคลุมทั้งค่าเรียนตลอดปีการศึกษาในสาขาวิชานั้นๆ รวมทั้งค่าเรียนภาษารัสเซียหากผู้ได้รับทุนต้องการเรียน นอกจากนั้นผู้ได้รับทุนยังจะได้ค่ากินอยู่ในแต่ละเดือน (ประมาณ 1,300 รูเบิ้ล หรือเท่าๆ กับค่าเงินไทยคือ 1,300 บาทค่ะ) รวมไปถึงที่พักอาศัยด้วยค่ะ (ทุนจะไม่ครอบคลุมค่าเดินทางไป-กลับรัสเซีย, ค่ากินอยู่อื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่ให้มา และค่าประกันสุขภาพ) ระดับชั้น ทุนนี้จะให้ทุกระดับชั้นค่ะ ตั้งแต่ ป.ตรี, ป.โท, ป.เอก, ทุนวิจัยอื่นๆ รวมไปถึงคอร์สระยะสั้นและการฝึกงานด้วยค่ะ คุณสมบัติผู้รับทุน -จบมัธยมแล้ว -ได้รับคัดเลือกจากทางสถานทูตรัสเซียในประเทศไทยแล้ว โดยต้องสมัครทุนไปในเว็บไซต์ก่อน -การคัดเลือกจะมี 2 ครั้งด้วยกัน คือครั้งแรกจะทำการคัดเลือกจากสถานทูตรัสเซียในไทย ครั้งที่สองคือการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยที่ผู้สมัครทุนเลือกไป วิธีการสมัคร 1. เลือกสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยที่ตรงกับที่เราอยากเรียนในลิงค์นี้ https://russia.study/ru/navigator (อย่าตกใจถ้าเข้าไปแล้วเป็นภาษารัสเซียนะคะ สามารถเปลี่ยนภาษาได้ที่มุมขวาบน รูปธงชาติค่ะ) โดยสามารถเลือกระดับการศึกษาได้จากเมนูด้านซ้าย เช่น ป.ตรี, ป.โท ด้านขวาจะมีรายชื่อสาขาวิชาต่างๆ ชื่อมหาวิทยาลัย ค่าเล่าเรียน ซึ่งส่วนมากจะเขียนว่าเรียนฟรี และเมืองของมหาวิทยาลัยนั้นๆ ค่ะ นอกจากนั้น เราสามารถเลือกมหาวิทยาลัยได้มากถึง 6 แห่งด้วยกัน พี่แนะนำให้เลือกให้ถึง 6 ที่เผื่อไว้เลยค่ะ ในกรณีที่มหาวิทยาลัยอื่นไม่รับ เราก็อาจจะมีสิทธิ์ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่เหลือที่เราเลือกไว้ด้วย 2. เมื่อเลือกเสร็จแล้ว ...

Read More »

ทุนรัฐบาลโรมาเนีย ป.ตรี-โท-เอก ปีการศึกษา 2018

ทุนโรมาเนียคืออะไร? ทุนนี้เป็นทุนจากความร่วมมือของกระทรวงต่างประเทศโรมาเนียและกระทรวงศึกษาธิการ วิจัย เยาวชนและกีฬาแห่งโรมาเนีย มอบให้ชาวต่างชาติที่ไม่ได้ถือสัญชาติใน EU ที่ต้องการศึกษาต่อในประเทศโรมาเนียปีการศึกษา 2018-2019 ทั้งสิ้น 85 ทุน โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1. ทุนระดับปริญญาตรี มอบให้ผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า มีระยะเวลาให้ทุน 3-6 ปี ขึ้นกับสาขาที่เลือก 2. ทุนระดับปริญญาโทแบบเรียน มอบให้ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีระยะเวลาให้ทุน 1.5-2 ปี โดยทุนจะสิ้นสุดลงเมื่อทำวิทยานิพนธ์เสร็จ 3. ทุนระดับปริญญาโทแบบวิจัยหรือปริญญาเอก มอบให้ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท มีระยะเวลาให้ทุน 3-4 ปี โดยทุนจะสิ้นสุดลงเมื่อทำดุษฎีนิพนธ์เสร็จ โดยการรับเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาเอกจะต้องทำการสอบเข้า อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anexa_3_en.pdf *ผู้สมัครทุนสามารถเลือกเรียนสาขาได้ดังต่อไปนี้:  รัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์, ครุศาสตร์, สังคมวัฒนธรรมโรมาเนีย, วารสารศาสตร์, เทคนิคศึกษา, น้ำมันและเชื้อเพลิง, เกษตรศาสตร์, สัตวแพทย์, สถาปัตยกรรมศาสตร์ และทัศนศิลป์ และจากมหาวิทยาลัยต่อไปนี้:http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anexa_4_en.pdf โดยสาขาที่เลือกเรียนนั้นต้องเป็นสาขาที่สอนโดยใช้ภาษาโรมาเนียเท่านั้น ถ้าผู้ได้รับทุนไม่เคยมีพื้นฐานมาก่อน ทุนจะครอบคลุมการเรียนภาษาเป็นเวลา 1 ปีที่โรมาเนีย ก่อนที่จะเริ่มเรียนระดับปริญญา คุณสมบัติผู้รับทุน – เป็นชาวต่างชาติที่ไม่ได้ถือสัญชาติใน ...

Read More »

ทุน ป.ตรี University of Westminster Full International Scholarships 2018 เปิดรับสมัครแล้ว!

กลับมาอีกครั้งกับทุน Westminster สำหรับนักเรียนต่างชาติจากประเทศที่กำลังพัฒนา ถึงแม้ว่าทุนนี้จะมีการแข่งขันสูงเพราะใครๆ ก็ต้องการมาเรียนที่นี่ แต่หากมีคุณสมบัติพร้อมก็อาจมีสิทธิ์ได้ทุนนี้ค่ะ ทุนให้อะไรบ้าง? – ค่าเล่าเรียนตลอดการศึกษา ผู้สมัครสามารถสมัครเข้าเรียนสาขาใดก็ได้ที่มหาวิทยาลัย Westminster – ที่พักอาศัย – ค่ากินอยู่ – ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับจากไทย – ลอนดอน คุณสมบัติผู้สมัคร – ต้องได้รับการตอบรับเข้ามหาวิทยาลัย Westminster ก่อน – มีผลการเรียนดีเด่น – ขาดทุนทรัพย์ การสมัครทุน  – ผู้สมัครทุนจะสมัครได้ก็ต่อเมื่อได้รับการตอบรับเสนอเข้าเรียนกับมหาวิทยาลัยก่อน – สมัครทุนได้โดยการดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางลิงก์นี้ https://www.westminster.ac.uk/sites/default/public-files/general-documents/International%20Undergraduate%20Full%20Scholarship%20Application%20Form%2018-19.docx – ส่งใบสมัครและเอกสารสำคัญต่างๆ ทางไปรษณีย์เท่านั้น – หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 พ.ค. 2018  *หมายเหตุ:  ก่อนสมัครทุนจะต้องสมัครเข้ามหาวิทยาลัยก่อน โดยน้องๆ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครเข้าเรียนที่ Westminster ระดับ ป.ตรี ได้ที่นี่ https://www.westminster.ac.uk/study/postgraduate/how-to-apply การสมัครเข้าเรียนจะใช้เวลา 4-6 สัปดาห์ในการรอทางมหาวิทยาลัยตอบรับมา ดังนั้นน้องๆ ควรรีบสมัครตั้งแต่ช่วงนี้ก็ดีนะคะ หรืออย่าลืมกะเวลาให้เหมาะกับเรา เพราะหลังจากได้รับการตอบรับแล้วถึงจะสมัครทุนนี้ได้ เอกสารการสมัครทุน – สำเนาจดหมายหรืออีเมลที่ทางมหาวิทยาลัยแจ้งการตอบรับเข้าเรียน – ...

Read More »

ทุนรัฐบาลบรูไนดารุสซาลามสำหรับนักเรียนต่างชาติ ประจำปี 2018/2019

ข่าวดีสำหรับน้องๆ ทุกคนที่สนใจอยากเรียนต่อที่ประเทศบรูไนในระดับป.ตรี – ป.โท ทางรัฐบาลบรูไนประกาศรับสมัครทุนสำหรับปีการศึกษา 2018/2019 แล้วนะคะ โดยจะมีรายละเอียดดังนี้ มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม สำหรับผู้สมัครทุนจะต้องเลือกเรียนมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้ดังนี้ -Universiti Brunei Darussalam (UBD) -Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) -Universiti Teknologi Brunei (UTB) -Politeknik Brunei (PB) โดยปีการศึกษา 2018 จะเริ่มเรียนภายในเดือนกรกฎาคม/สิงหาคมนี้ค่ะ สาขาวิชาและรายละเอียดของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เปิดรับ  ผู้สมัครควรเข้าไปอ่านรายละเอียดของสาขาวิชาในแต่ละมหาวิทยาลัยที่ต้องการจะสมัครในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยดังนี้: 1. Universiti Brunei Darussalam – www.ubd.edu.bn 2. Universiti Islam Sultan Sharif Ali– www.unissa.edu.bn 3. Universiti Teknologi Brunei– www.utb.edu.bn 4. Politeknik Brunei – www.pb.edu.bn มูลค่าทุน -ครอบคลุมค่าเล่าเรียนตลอดการศึกษา -ตั๋วเครื่องบินไป – กลับจากประเทศของผู้ได้รับทุน -ค่าใช้จ่ายรายเดือน BND 500.00 หรือประมาณ 12,344 บาทต่อเดือน ...

Read More »

ทุนรัฐบาลโรมาเนีย ป.ตรี-โท-เอก ปีการศึกษา 2018

ทุนโรมาเนียคืออะไร? ทุนนี้เป็นทุนจากความร่วมมือของกระทรวงต่างประเทศโรมาเนียและกระทรวงศึกษาธิการ วิจัย เยาวชนและกีฬาแห่งโรมาเนีย มอบให้ชาวต่างชาติที่ไม่ได้ถือสัญชาติใน EU ที่ต้องการศึกษาต่อในประเทศโรมาเนียปีการศึกษา 2018-2019 ทั้งสิ้น 85 ทุน โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1. ทุนระดับปริญญาตรี มอบให้ผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า มีระยะเวลาให้ทุน 3-6 ปี ขึ้นกับสาขาที่เลือก 2. ทุนระดับปริญญาโทแบบเรียน มอบให้ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีระยะเวลาให้ทุน 1.5-2 ปี โดยทุนจะสิ้นสุดลงเมื่อทำวิทยานิพนธ์เสร็จ 3. ทุนระดับปริญญาโทแบบวิจัยหรือปริญญาเอก มอบให้ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท มีระยะเวลาให้ทุน 3-4 ปี โดยทุนจะสิ้นสุดลงเมื่อทำดุษฎีนิพนธ์เสร็จ โดยการรับเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาเอกจะต้องทำการสอบเข้า อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anexa_3_en.pdf nolvadex for cheap, purchase Zoloft. *ผู้สมัครทุนสามารถเลือกเรียนสาขาได้ดังต่อไปนี้:  รัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์, ครุศาสตร์, สังคมวัฒนธรรมโรมาเนีย, วารสารศาสตร์, เทคนิคศึกษา, น้ำมันและเชื้อเพลิง, เกษตรศาสตร์, สัตวแพทย์, สถาปัตยกรรมศาสตร์ และทัศนศิลป์ และจากมหาวิทยาลัยต่อไปนี้:http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anexa_4_en.pdf โดยสาขาที่เลือกเรียนนั้นต้องเป็นสาขาที่สอนโดยใช้ภาษาโรมาเนียเท่านั้น ถ้าผู้ได้รับทุนไม่เคยมีพื้นฐานมาก่อน ทุนจะครอบคลุมการเรียนภาษาเป็นเวลา 1 ...

Read More »

เปิดรับสมัครแล้ว! ทุนรัฐบาลตุรกี ปีการศึกษา 2018 (ระดับ ป.ตรี)

ทุนรัฐบาลตุรกี TÜRKİYE SCHOLARSHIPS ประจำปีการศึกษา 2018 เปิดรับสมัครแล้ว โดยผู้ที่สามารถสมัครได้จะต้องมาจากประเทศที่รัฐบาลตุรกีกำหนดไว้เท่านั้น และข่าวดีก็คือ ประเทศไทยเราก็สามารถสมัครได้ค่ะ! โดยเป็นในระดับ ป.ตรี ค่ะ ทุนให้อะไรบ้าง? – ค่าใช้จ่ายรายเดือน – ที่พักอาศัย – ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน – ค่าเรียนภาษาตุรกี 1 ปี – ค่าตั๋วเครื่องบินไป/กลับ – ค่าประกันสุขภาพ ใครสมัครได้บ้าง? – สำหรับผู้ที่สมัคร ป.ตรี จะต้องเกิดหลังวันที่ 1 ม.ค. 1997 เป็นต้นไป – อายุไม่เกิน 21 ปี – ต้องมีวุฒิในระดับที่สมัครเข้ามหาวิทยาลัยระดับ ป.ตรี และสาขานั้นๆ ได้ – ถ้ากำลังเรียน ป.ตรี ในตุรกีอยู่จะไม่สามารถสมัครได้ สมัครยังไง? – สมัครทางออนไลน์เท่านั้น ในเว็บไซต์ https://tbbs.turkiyeburslari.gov.tr/ – เมื่อสมัครแล้ว ผู้สมัครจะสามารถเลือกมหาวิทยาลัยและสาขาวิชาได้ในภายหลัง โดยระบบจะเป็นการคัดเลือกมาให้เหมาะสมกับพื้นฐานการศึกษาของผู้สมัครแต่ละคนค่ะ เราจะไม่สามารถเลือกเองได้ (สามารถเข้าไปดูรายชื่อมหาวิทยาลัยและสาขาก่อนได้ที่นี่ https://www.turkiyeburslari.gov.tr/en/universiteler/) – หลายๆ มหาวิทยาลัยในตุรกีมีสอนในภาษาอังกฤษ ...

Read More »

ทุนค่าเล่าเรียน MBA ที่ HEC Paris ปีการศึกษา 2017/2018 สำหรับผู้หญิงเท่านั้น!

Fondation Rainbow Bridge MBA Scholarships for African and Asian Women ทุน Fondation Rainbow Bridge ก่อตั้งขึ้นเพื่อรำลึกถึง Muriel Dargent ศิษย์เก่าของวิทยาลัย HEC ที่ทำคุณประโยชน์ไว้มากมายและครอบครัวของเธอซึ่งเป็นผู้ที่หายสาบสูญไปจากเหตุการณ์สึนามิในปี 2004 โดยทุนนี้จะมอบให้กับผู้สนใจที่เป็นผู้หญิงที่มาจากประเทศแถบเอเชียและแอฟริกา โดยเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ภัยแล้งและความอดอยาก และเป็นทุนสำหรับหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจค่ะ  HEC Paris เป็นสถาบันการศึกษาด้านธุรกิจในปารีส ประเทศฝรั่งเศสที่ติดอันดับโรงเรียนธุรกิจดีเป็นอันดับต้นๆ ของยุโรป หลักสูตรด้านบริหารธุรกิจของที่นี่ได้รับการรับรองจากทั้ง AMBA, EQUIS, และ AACSB ค่ะ ใครที่สนใจอยากเรียนต่อด้านบริหารธุรกิจพี่ก็ขอแนะนำให้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งตัวเลือก เรามาดูรายละเอียดอื่นๆ ของทุนก่อนดีกว่าค่ะ คุณสมบัติผู้สมัครทุน ผู้สมัครจะต้องเป็นเพศหญิงและเป็นผู้ที่สมัครเข้าเรียนที่ HEC Paris สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) แบบเต็มเวลา และจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่น่าสนใจต่างๆ ดังนี้ -มีผลงานหรือความสนใจที่เกี่ยวกับงานช่วยเหลือชุมชน -มีส่วนร่วมในงานเพื่อการกุศลต่างๆ  -มีแนวคิดและแนวทางการพัฒนาสังคมและความยั่งยืน เกณฑ์การคัดเลือก  การคัดเลือกจะคัดจากผู้สมัครที่เป็นเพศหญิงที่มาจากประเทศแถบเอเชียและแอฟริกา โดยเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ภัยแล้งและความอดอยาก ผู้สมัครจะต้องอธิบายถึงความตั้งใจที่จะกลับไปพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตัวเองในระยะยาวด้วย โดยจะต้องเขียนเรียงความ 1,500 คำว่าทำไมผู้สมัครถึงสมควรจะได้รับทุน รวมถึงเป้าหมายของตัวเองด้วยค่ะ มูลค่าทุน ทุนจะสนับสนุนค่าเล่าเรียนให้ในมูลค่า € 20,000 ต่อปี ...

Read More »

ทุนเรียนบริหารธุรกิจจาก Solbridge ประเทศเกาหลีใต้

SolBridge International School of Business ตั้งอยู่ที่เมืองแดจอน ประเทศเกาหลีใต้ เป็นสถาบันเฉพาะทางด้านธุรกิจที่มีทั้งหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทให้เลือกเรียนค่ะ หลักสูตรทั้งหมดสอนเป็นภาษาอังกฤษล้วน และมีสาขาให้เลือกเรียนมากมายด้วยค่ะ สำหรับทุนการศึกษาที่มอบให้ผู้สมัครเรียนนั้น จะพิจารณาโดยอัตโนมัติจากเอกสารที่ใช้สมัครเข้าเรียนค่ะ โดยจะดูจากเกรดเฉลี่ยเดิม คะแนนระดับภาษาอังกฤษ กิจกรรมที่เคยทำ การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ และเรียงความที่เขียนในการสมัคร ทุนนี้เป็นทุนเฉพาะค่าเล่าเรียน และมีมูลค่าตั้งแต่ 30% – 100% ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้สมัครคนนั้นๆ ทุนระดับปริญญาตรี มอบส่วนลดค่าเล่าเรียนให้เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา ทุนระดับปริญญาโท มอบส่วนลดค่าเล่าเรียนให้เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา เอกสารที่ต้องใช้ 1. ใบสมัครเข้าเรียน ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.solbridge.ac.kr/story/page/index.jsp?code=solbridge0601 2. ผลสอบภาษาอังกฤษ สมัครเรียนตรีใช้ IELTS 5.5 หรือ TOEFL iBT 61 คะแนนขึ้นไป สมัครเรียนโทใช้ IELTS 6.5 หรือ TOEFL iBT 79 คะแนนขึ้นไป 3. สำเนาพาสปอร์ต 4. ข้อมูลกิจกรรมและรางวัลที่ได้รับมา 5. เรียงความยาว 1,000 คำที่เขียนด้วยลายมือตัวเอง เนื้อหาเล่าถึงเหตุการณ์หรือช่วงเวลาสำคัญที่เปลี่ยนชีวิตที่เคยเกิดขึ้นในชีวิต 6. หลักฐานทางการเงิน (สเตตเมนต์ธนาคารที่ระบุว่าผู้สมัครมีเงินพออย่างน้อย ...

Read More »

ทุนเรียนต่อปริญญาตรี KAIST สถาบันด้านวิทย์-วิศวะชื่อดังแห่งเกาหลีใต้ ปี 2018

KAIST International Student Scholarship       สถาบัน Korea Advanced Institute of Science and Technology  [KAIST] เป็นสถาบันสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชื่อดัง ตั้งอยู่ในเมืองแทจอน เกาหลีใต้ รับสมัครนักเรียนต่างชาติเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีประจำปี 2018 โดยนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนจะได้รับพิจารณาเพื่อมอบทุนการศึกษาให้อัตโนมัติ การสมัครรอบที่ 1 – 1 กันยายน – 25 ตุลาคม 2017 ประกาศผล 5 มกราคม 2018 (สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาเทอมฤดูใบไม้ผลิหรือฤดูใบไม้ร่วง) การสมัครรอบที่ 2 – 1 พฤศจิกายน 2017 – 5 มกราคม 2018  ประกาศผล 23 มีนาคม 2018 (สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาเทอมฤดูใบไม้ร่วง) การสมัครรอบที่ 3 – 26 กุมภาพันธ์ – 29 มิถุนายน 2018 ประกาศผล ...

Read More »

ทุนเรียนฟรีประเทศฮังการี ปีการศึกษา 2018 (Stipendium Hungaricum Scholarship)

ทุน Stipendium Hungaricum Scholarship เป็นทุนการศึกษาจากรัฐบาลประเทศฮังการีที่สนับสนุนค่าเล่าเรียน, ค่าที่พักอาศัย, ประกันสุขภาพ และค่าครองชีพตลอดการศึกษาในระดับชั้นป.ตรี, โท และเอก (BSc, MSc และ PhD) ในปีการศึกษา 2018 ที่จะถึงนี้ค่ะ โดยผู้สมัครทุนทุกคนจะต้องสอบเข้าเพื่อวัดผลและความเหมาะสมในการรับทุนก่อนด้วยค่ะ ทุนนี้จะมีจำกัดให้ในบางประเทศทั่วโลกเท่านั้น และประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะ น้องๆ สามารถสมัครกันได้ หากมีคุณสมบัติครบ มูลค่าทุน buy clomid online without prescription, clomid online. • ค่าเล่าเรียนตลอดการศึกษา • มีที่พักให้ผู้รับทุนทุกคน แต่ในกรณีที่หาที่พักไม่ได้ หรือที่พักเต็ม ผู้รับทุนจะได้เงินค่าเช่าที่พัก HUF 40.000 ต่อเดือน (ประมาณ 4,879 บาท) ในระยะเวลาตลอดปี • ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมตลอด 12 เดือน การสมัครทุน สามารถเข้าไปดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ ระยะเวลาการสมัครทุน • 16 ก.พ. 2018 ส่งเอกสารและใบสมัครต่างๆ • 30 มี.ค. ...

Read More »