ทุนปริญญาเอก

รัฐบาลมณฑลกุ้ยโจว แจกทุนเรียนต่อระดับอาชีวศึกษาและ ป.ตรี-โท-เอก ที่ประเทศจีน

รัฐบาลมณฑลกุ้ยโจว (Guizhou Government) โดย Guizhou Provincial Department of Education (GPDE) สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้มอบทุนการศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรและระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2561 ณ สถาบันการศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เข้าร่วมในโครงการนี้ จำนวนทุนที่มอบให้รวม 1,554 ทุน – ทุนทั่วไป 437 ทุน (Chinese Language & Visiting Scholars programs ระยะเวลา 1 ปี) – ทุนด้านอาชีวศึกษา 200 ทุน – ทุนระดับปริญญาตรี 761 ทุน – ทุนระดับปริญญาโท 130 ทุน – ทุนระดับปริญญาเอก 26 ทุน *ในปี 2017 มีนักเรียนจากอาเซียน 6 ประเทศ ได้รับทุนนี้จำนวน 37 คน ขอบเขตของทุนที่จะได้รับ – ค่าเล่าเรียนตลอดการศึกษา – ค่าที่พัก ...

Read More »

สถาบัน NPU ประเทศจีน แจกทุนเรียน ป.ตรี-โท-เอก ฟรีเต็มจำนวน! (หมดเขต 30 มิ.ย.18)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (Northwestern Polytechnical University; NPU) ตั้งอยู่ในเมืองซีอาน เป็นสถาบันที่อยู่ภายใต้การกำกับของกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีโดยตรง NPU มีชื่อเสียงความเป็นเลิศในด้านการวิจัยและการศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ อีกทั้งสถาบันยังเป็นพันธมิตรกับวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของจีนและรัสเซียอีกด้วย      และในทุกๆ ปี ทางสถาบัน NPU ได้มอบทุนการศึกษาให้กับชาวต่างชาติที่สนใจเรียนต่อระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ภายใต้โครงการที่มีชื่อว่า “NPU President Scholarship Program” มูลค่าของทุนที่จะได้รับ รางวัลอันดับที่ 1 ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าประกัน และค่าครองชีพรายเดือน -สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาตรี จะได้รับ 1,500 RMB ต่อเดือน (ประมาณ 7,500 บาท) -สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาโท จะได้รับ 2,000 RMB ต่อเดือน  (ประมาณเกือบๆ 10,000 บาท) – สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาเอก จะได้รับ 3,500RMB ต่อคนต่อเดือน (ประมาณ 17,400 บาท) รางวัลอันดับที่ 2 จะได้รับการยกเว้นเฉพาะค่าเล่าเรียน ระดับและสาขาที่เปิดรับ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญา ในทุกสาขาของมหาวิทยาลัย คุณสมบัติผู้สมัคร  สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาตรี – ...

Read More »

ทุนรัฐบาลโรมาเนีย ป.ตรี-โท-เอก ปีการศึกษา 2018

ทุนโรมาเนียคืออะไร? ทุนนี้เป็นทุนจากความร่วมมือของกระทรวงต่างประเทศโรมาเนียและกระทรวงศึกษาธิการ วิจัย เยาวชนและกีฬาแห่งโรมาเนีย มอบให้ชาวต่างชาติที่ไม่ได้ถือสัญชาติใน EU ที่ต้องการศึกษาต่อในประเทศโรมาเนียปีการศึกษา 2018-2019 ทั้งสิ้น 85 ทุน โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1. ทุนระดับปริญญาตรี มอบให้ผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า มีระยะเวลาให้ทุน 3-6 ปี ขึ้นกับสาขาที่เลือก 2. ทุนระดับปริญญาโทแบบเรียน มอบให้ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีระยะเวลาให้ทุน 1.5-2 ปี โดยทุนจะสิ้นสุดลงเมื่อทำวิทยานิพนธ์เสร็จ 3. ทุนระดับปริญญาโทแบบวิจัยหรือปริญญาเอก มอบให้ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท มีระยะเวลาให้ทุน 3-4 ปี โดยทุนจะสิ้นสุดลงเมื่อทำดุษฎีนิพนธ์เสร็จ โดยการรับเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาเอกจะต้องทำการสอบเข้า อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anexa_3_en.pdf *ผู้สมัครทุนสามารถเลือกเรียนสาขาได้ดังต่อไปนี้:  รัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์, ครุศาสตร์, สังคมวัฒนธรรมโรมาเนีย, วารสารศาสตร์, เทคนิคศึกษา, น้ำมันและเชื้อเพลิง, เกษตรศาสตร์, สัตวแพทย์, สถาปัตยกรรมศาสตร์ และทัศนศิลป์ และจากมหาวิทยาลัยต่อไปนี้:http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anexa_4_en.pdf โดยสาขาที่เลือกเรียนนั้นต้องเป็นสาขาที่สอนโดยใช้ภาษาโรมาเนียเท่านั้น ถ้าผู้ได้รับทุนไม่เคยมีพื้นฐานมาก่อน ทุนจะครอบคลุมการเรียนภาษาเป็นเวลา 1 ปีที่โรมาเนีย ก่อนที่จะเริ่มเรียนระดับปริญญา คุณสมบัติผู้รับทุน – เป็นชาวต่างชาติที่ไม่ได้ถือสัญชาติใน ...

Read More »

ทุนรัฐบาลจีน ป.โท, ป.เอก ปีการศึกษา 2018 เปิดรับสมัครแล้ว!

Chinese Government Scholarship 2018 ทุนรัฐบาลจีนนี้เป็นทุนที่ครอบคลุมค่าเล่าเรียนทั้งหมดในระดับ ป.โท, ป.เอก โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการศึกษาของประเทศจีน (MOE- Ministry of Education of China) มุ่งเน้นให้นักเรียนจากต่างประเทศได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนในระดับสูงในประเทศจีน โดยผู้สมัครสามารถเลือกสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยและสาขาที่ผู้สมัครต้องการจะเรียนที่ใดก็ได้ในจีน คุณสมบัติผู้สมัครทุน 1. ผู้สมัครจะต้องไม่ถือสัญชาติจีนและมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 2. ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งจาก 2 ข้อนี้ -ไม่ได้เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยในจีนอยู่ก่อนแล้ว      -เป็นผู้ที่เพิ่งจบ ป.โท ในจีน และต้องการจะเรียนต่อ ป.เอก ในจีน 3. ผู้สมัคร ป.โท ต้องมีวุฒิ ป.ตรี และมีอายุไม่เกิน 35 ปี ส่วนผู้สมัคร ป.เอก ต้องมีวุฒิ ป.โท และมีอายุไม่เกิน 40 ปี มูลค่าทุน – ครอบคลุมค่าเล่าเรียนทั้งหมด – ที่พักอาศัยในมหาวิทยาลัย หรือเงินค่าที่พักอาศัย: ป.โท 700 หยวนต่อเดือน (ประมาณ 3,477 บาท) และ ป.เอก 1,000 ...

Read More »