ทุนการศึกษา

ทุน ป.โทสายประวัติศาสตร์โบราณคดี จาก The University of Edinburgh

The University of Edinburgh: School of History, Classics and Archaeology มหาวิทยาลัยเอดินเบอระเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่และมีชื่อเสียงมาตั้งแต่ปี 1583 นอกจากนี้ยังเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหราชอาณาจักรและในโลกอีกด้วยค่ะ จากการจัดอันดับล่าสุดของทั้ง QS และ THE มหาวิทยาลัยเอดินเบอระก็ติด Top 30 ของโลกจากทั้งสองการจัดอันดับเลย คณะประวัติศาสตร์ คลาสสิก และโบราณคดี ก็เป็นอีกหนึ่งคณะดังของมหาวิทยาลัยนี้เลย ติด Top 25 ของโลกในการจัดอันดับเฉพาะสาขาวิชานี้ด้วย ใครอยากทำวิจัยสายนี้ยังไงก็ต้องนึกถึงชื่อของที่นี่เป็นตัวเลือกแรกๆ แน่นอนเลยค่ะ ทุนการศึกษา สำหรับปีการศึกษา 2018 – 19 (เปิดเทอมกันยายน 2018) ทางคณะก็มีทุนการศึกษามาแจกนักศึกษาต่างชาติ 4 ประเภททุน รวมทั้งหมด 8 จำนวนทุนด้วยค่ะ 1. School Scholarship จำนวน 1 ทุน ทุนครอบคลุมค่าเล่าเรียนในราคาของนักศึกษาในประเทศ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวปีละ 7,000 ปอนด์ 2. School Masters Scholarships จำนวน 2 ทุน ทุนครอบคลุมค่าเล่าเรียนในราคาของนักศึกษาในประเทศเท่านั้น ...

Read More »

ทุน ป.โท Fulbright ปีการศึกษา 2019 เปิดรับสมัครแล้ว

purchase clomid, acquire zithromax. มูลนิธิการศึกษาไทย–อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครการสอบชิงทุนฟุลไบรท์สำหรับนักศึกษาไทยที่ต้องการไปศึกษาต่อปริญญาโท–เอก (FULBRIGHT THAI GRADUATE SCHOLARSHIP or TGS) จำนวน 7 ทุน สำหรับปีการศึกษา 2019 นี้ โดยจะเปิดให้สมัครทุกสาขายกเว้นแพทยศาสตร์และพยาบาล รวมไปถึงสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่ต้องเข้าคลินิค คุณสมบัติผู้เข้าสมัคร 1. ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยและสุขภาพแข็งแรง และต้องไม่มีวีซ่าอพยพจากอเมริกา หรือกรีนการ์ด และไม่ถือสองสัญชาติ 2. ต้องเรียนจบระดับปริญญาตรีหรือกำลังศึกษาอยู่ในเทอมสุดท้ายในมหาวิทยาลัยของไทย (สามารถนำใบทรานสคริปต์จนถึงปีสุดท้ายเทอม 1 มายื่นได้) หรือจบการศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันใดก็ได้มาแล้วหรือในระยะเวลาเปิดรับสมัครทุน แต่ต้องจบ ป.ตรีมาจากมหาวิทยาลัยของไทยเท่านั้น (หากมีประสบการณ์การทำงานมาก่อนจะยินดีอย่างยิ่ง)3. สำหรับผู้ที่จบ ป.ตรี ที่ต้องการสมัครขอทุน ป.โทหรือ ป.โทต่อเนื่อง ป.เอก ต้องมีเกรดเฉลี่ย GPA ไม่ต่ำกว่า 3.0 ในระดับปริญญาตรี สำหรับผู้ที่จบ ป.โท ที่ต้องการสมัครขอทุน ป.เอก ต้องมีเกรดเฉลี่ย GPA ของ ป.โทไม่ต่ำกว่า 3.5 4. ต้องใช้คะแนนสอบ TOEFL iBT อย่างน้อย 80 คะแนนขึ้นไป โดยผลสอบต้องไม่นานเกิน 2 ปี (ไม่รับผลสอบอื่นนะคะ) 5. ต้องอยู่เมืองไทยในช่วงสอบสัมภาษณ์ (9-10 กรกฎาคม 2018) ขั้นตอนการสมัคร 1. กรอกใบสมัครออนไลน์ เขียนเรียงความ และอัปโหลดเอกสารต่างๆ ที่นี่ http://application.fulbrightthai.org/?mod=welcome&op=program_register&id=15 ก่อนเวลาบ่ายโมงตรงของวันจันทร์ที่ 9 เมษายนนี้ 2. หลังจากสมัครออนไลน์เสร็จแล้ว ก็จัดเอกสารตัวจริงอีกชุดสำหรับสมัครด้วยค่ะ – ใบสมัครออนไลน์ ปริ้นต์ออกมาเซ็นชื่อ – สำเนาทรานสคริปต์ เซ็นรับรองด้วยตัวเองทุกหน้า – ผลสอบ ...

Read More »

New Zealand ASEAN Scholar Awards (NZAS)

New Zealand ASEAN Scholar Awards (NZAS) เป็นทุนที่เกิดจากความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างนิวซีแลนด์และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งในด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และภูมิศาสตร์ จึงมุ่งหวังที่จะได้มอบความรู้ ทักษะ และคุณสมบัติต่างๆ ให้กับบุคคลที่จะสามารถมาพัฒนาทั้งเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในภูมิภาคของตนเองได้ ทุน NZAS มอบให้ผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาเท่านั้น โดยจะเรียนต่อในหลักสูตรใดของสถาบันใดในนิวซีแลนด์ก็ได้ หลักสูตรที่ให้ทุน – Postgraduate Certificate (6 เดือน) – Postgraduate Diploma (1 ปี) – Masters Degree (1 – 2 ปี) – PhD (ไม่เกิน 3.5 ปี) มูลค่าทุน – ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนตลอดหลักสูตร – ค่าใช้จ่ายสัปดาห์ละ 480 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (ประมาณ 11,000 บาท) – เงินก้อนแรกเมื่อไปถึงนิวซีแลนด์ 3,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 69,500 บาท) ไว้หาที่พักช่วงแรกหรือซื้ออุปกรณ์การเรียนต่างๆ – ประกันสุขภาพและประกันการเดินทาง – ตั๋วเครื่องบินไปและกลับหลังจบการศึกษา – ค่าเดินทางฉุกเฉินหรือจำเป็น (พิจารณาเป็นกรณี) – ค่าทำวิจัยหรือธีสิส สาขาการเรียนที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ – การพัฒนาด้านการเกษตร เช่นการจัดการธุรกิจการเกษตร สัตววิทยา พันธุศาสตร์ ไบโอเทคโนโลยี หรือการจัดเก็บผลผลิต – พลังงานทดแทน เช่นพลังงานแสง น้ำ และลม วิศวกรรมพลังงาน เศรษฐศาสตร์พลังงาน – การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ เช่นการจัดการเหตุฉุกเฉิน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ธรณีศาสตร์ หรือสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง – การจัดการสาธารณะ เช่นการจัดการการเงิน การวางแผนงบประมาณ นโยบายการศึกษา การจัดการหน่วยงานของรัฐ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือนโยบายการค้าระหว่างประเทศ – การจัดการธุรกิจเอกชน เช่นการจัดการ การพัฒนาธุรกิจ SME การตลาด หรือการบัญชี (ความสำคัญจะลดหลั่นลงมาตามลำดับเลย ถ้าเลือกด้านการเกษตรก็จะได้การพิจารณาเป็นพิเศษมากที่สุด) *หากเป็นผู้สมัครจากสงขลา ยะลา ปัตตานี หรือนราธิวาส จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษเพิ่มเติม **ดูลิสต์สาขาที่พิจารณาเป็นพิเศษทั้งหมดได้ที่ www.mfat.govt.nz/en/aid-and-development/scholarships/who-can-apply-for-a-scholarship-3/thailand-scholarships-2/ คุณสมบัติผู้สมัคร – มาจากประเทศไทย กัมพูชา ลาว อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ หรือเวียดนาม – โดยอาศัยอยู่ในประเทศดังกล่าวในช่วง 2 ปีมานี้ – อายุ 18 ปีขึ้นไป – มีเกรดเฉลี่ยและคะแนนภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ของหลักสูตรที่สนใจเรียนต่อในประเทศนิวซีแลนด์ (ต้องเข้าไปดูที่เว็บคณะและมหาวิทยาลัยที่สนใจโดยตรง) – ต้องกลับมาทำงานในประเทศตัวเองอย่างน้อย 2 ปี หลังเรียนจบ – มีประสบการณ์การทำงานเต็มเวลาอย่างน้อย 1 ปี หรือทำงานพาร์ทไทม์อย่างน้อย 2 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่จะสมัครเรียน วิธีการสมัคร ลิงค์หน้าต่างการสมัครจะเปิดให้สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป แต่สามารถเข้าไปเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนได้ โดยเข้าไปที่ https://scholarship.force.com/CommunityFAEligibilityPage?uparam=1482180393186 เพื่อเช็กคุณสมบัติว่าครบมั้ย แล้วจะได้โค้ดคุณสมบัติมาใส่ในการสมัครทุนอีกที จากนั้นทำตามขั้นตอนที่เว็บแนะนำดังนี้ค่ะ ...

Read More »

มหาวิทยาลัยเจียงซู ประเทศจีน มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2018

มหาวิทยาลัยเจียงซู (Jiangsu) มหาวิทยาลัยวิจัยระดับสูงที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน มอบทุนการศึกษา JSU Presidential ภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิ ประจำปีการศึกษา 2018 โดยมอบให้เฉพาะนักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อสอนในมหาวิทยาลัยเจียงซู ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก ทุนการศึกษา (ทุนไม่ระบุจำนวน) ปริญญาเอก : ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนและที่พัก ปริญญาโท : 20,000 หยวนต่อค่าเล่าเรียนทุกปี (ประมาณ 99,500 บาท) ปริญญาตรี : 10,000 หยวนในค่าเล่าเรียนในปีแรก (ประมาณ 49,700 บาท) นักเรียนจากอเมริกาและยุโรป : 10,000 หยวนต่อปีสำหรับค่าเล่าเรียน (ประมาณ 49,700 บาท) ระดับการศึกษา/สาขาวิชา มีทุนการศึกษาสำหรับระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก buy clomid online without prescription, clomid online. ในสาขาต่อไปนี้ สาขาวิชาวรรณคดีและภาษาศาสตร์ (ภาษาจีน) วิทยาศาสตร์อาหารและวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล เคมีศาสตร์ วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี (โควต้า 5 คน) วิศวกรรมเคมี (โควต้า 5 ...

Read More »

รัฐบาลโรมาเนีย มอบทุนการศึกษาระดับป.ตรี-โท-เอก จำนวน 85 ทุน

รัฐบาลประเทศโรมาเนีย มอบทุน “Romanian Government Scholarships for Foreign Students in where can i buy nolvadex online, order lioresal. Romania, 2018-2019” แก่นักศึกษานอกสหภาพยุโรป จำนวน 85 ทุน ระดับปริญญาตรี โท และเอก ในสาขาที่กำหนด เพื่อศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ประเทศโรมาเนีย พร้อมเรียนภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ทุนการศึกษา ประเทศโรมาเนีย ทุนการศึกษา ได้รับการยกเว้นค่าเรียนทั้งหมด มีที่พักในมหาวิทยาลัยให้ มีเงินเดือนให้เป็นสกุลเงินโรมาเนียน เทียบเท่าสกุลเงินยูโร ระดับปริญญาตรี เดือนละ 65 ยูโร (ประมาณ 2,500 บาท) ระดับปริญญาโท เดือนละ 75 ยูโร (ประมาณ 3,000 บาท) ระดับปริญญาเอก เดือนละ 85 ยูโร (ประมาณ 3,300 บาท) ทุนไม่ได้ครอบคลุมเรื่องอาหาร ค่าเดินทางทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้นนักศึกษาต้องเตรียมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับส่วนที่นอกเหนือจากที่กำหนด สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ...

Read More »
zoloft buy online, purchase zithromax