เร่งปรับใหม่ค่าธรรมเนียม โรงเรียนเอกชน กช.จี้ประกาศสาธารณะ

เร่งปรับใหม่ค่าธรรมเนียม โรงเรียนเอกชน กช.จี้ประกาศสาธารณะ

เมื่อวันที่ 24 มี.ค. นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เปิดเผยว่า ตนได้รายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (กช.) รับทราบถึงการจัดร่างประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดเก็บค่าธรรมเนียมของโรงเรียนเอกชน เนื่องจากโรงเรียนเอกชนจะต้องจัดทำประกาศการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา เพื่อรายงานให้ผู้ถือใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนรับทราบล่วงหน้าอย่างน้อยไม่เกิน 15 วันตามกฎหมาย แต่ที่ผ่านมาพบว่าหลายแห่งไม่ได้มีการจัดทำประกาศดังกล่าว บางแห่งทำแต่ไม่มีการแจ้งล่วงหน้า หรือทำแต่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมอีกแบบหนึ่ง รวมถึงรายการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นการเรียกเก็บซ้ำซ้อน เหมือนเป็นการแสวงหากำไรเกินควรและเป็นภาระให้แก่ผู้ปกครอง ที่ประชุมจึงมีมติให้ตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรม โดยให้นำรายการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ทั่วประเทศมาจัดหมวดหมู่ใหม่ และโรงเรียนต้องประกาศการจัดเก็บค่าธรรมเนียมอย่างเปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อให้เป็นระบบมากขึ้น คาดว่าร่างประกาศฯ ดังกล่าวจะเร่งประกาศใช้ทันปีการศึกษานี้

เลขาธิการ กช.กล่าวอีกา นอกจากนี้ สช.ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องการดำเนินกิจการของโรงเรียนเตรียมวิทย์พัฒนา เขตคันนายาว กทม. เนื่องจากได้รับร้องเรียนว่ามีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมถึง 500,000 บาท จากที่ สช.ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบพบว่า โรงเรียนแห่งนี้ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญ กำหนดการรับนักเรียนไม่เกิน 200 คน มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้เรียนรายละ 500,000 บาทจริง และยังเปิดหลักสูตรเตรียมเข้าสู่การเป็นแพทย์ ตั้งองค์กรภายในโดยไม่มีการบรรจุครู ถือว่าดำเนินกิจการผิดกฎหมาย สช.ในฐานะผู้อนุญาตจึงสั่งเปรียบเทียบปรับเงิน 60,000 บาท โดยขอให้โรงเรียนมาชำระค่าปรับที่ สช.ภายใน 30 วัน และให้ยุติการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบโดยเร็ว ขอประชาสัมพันธ์ให้สังคมรับทราบว่า สช.ไม่เคยอนุญาตให้โรงเรียนแห่งนี้เปิดสอนหลักสูตรพิเศษ ซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงเรียนอ้างว่านำเด็กไปฝากไว้โรงเรียนในจังหวัดสงขลา ถือว่ามีความผิดชัดเจน หากโรงเรียนไม่รีบดำเนินกิจการให้ถูกต้องภายใน 30 วัน สช.จะต้องใช้มาตรการจัดการขั้นเด็ดขาดต่อไป.

 

ข่าวการศึกษา  https://www.thairath.co.th/news/local/2056955