เรียนต่อปริญญาโทต่างประเทศที่ไหนดี

เรียนต่อปริญญาโทต่างประเทศที่ไหนดี 4 ประเทศนี้ บอกเลยห้ามพลาด!

การเรียนต่อปริญญาโทในต่างประเทศเป็นที่นิยมกันมาอย่างยาวนาน เพราะเป็นการเพิ่มพูนทักษะทางด้านภาษาและเพิ่มโอกาสในการทำงานที่ก้าวหน้า ยิ่งในปัจจุบันนี้ที่การไปเรียนต่างประเทศทำได้ง่าย ก็ยิ่งทำให้มีคนสนใจอยากจะไปเรียนกันเพิ่มมากขึ้น หากคุณกำลังตัดสินใจว่าจะไปเรียนต่อปริญญาโทต่างประเทศที่ไหนดี เรามีประเทศที่น่าสนใจมาแนะนำให้คุณได้รู้จักกันแล้วดังนี้ค่ะ

ควรเลือกไปเรียนต่อปริญญาโทต่างประเทศที่ไหนดี?

การเรียนปริญญาโทนั้นเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะเป็นการเพิ่มทักษะความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน และเพิ่มโอกาสในการเลื่อนตำแหน่งความก้าวหน้าในการทำงานได้มากขึ้น ซึ่งการไปเรียนต่อต่างประเทศนั้นถือว่ามีประโยชน์เพิ่มขึ้นมาคือ การได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานในระดับนานานชาติ ซึ่งประเทศที่น่าสนใจที่น่าไปเรียนต่อปริญญาโทมีอยู่ด้วยกันหลายประเทศดังต่อไปนี้

เรียนต่อปริญญาโทอังกฤษ

การเรียนปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษนั้นเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะระบบการเรียนการสอนของประเทศอังกฤษนั้นได้ชื่อว่ามีมาตรฐานระดับโลก อีกทั้งยังเป็นประเทศต้นตำรับภาษาอังกฤษที่ผู้เรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษจากต้นฉบับที่จะทำให้ทักษะทางภาษาได้รับการพัฒนามากขึ้น

คุณสมบัติของผู้เรียน

1.คะแนน GPA อย่างน้อย 2.75 ขึ้นไป แต่หากคะแนน GPA ไม่ถึงและอยากเข้ามหาวิทยาลัยดีๆ สามารถเข้าเรียนในหลักสูตร Pre master เพื่อเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่ต้องการต่อไปได้

2.คะแนน IELTS ในระดับที่ไม่ต่ำกว่า 6.5-7.0 สำหรับมหาวิทยาลัยชั้นนำ โดยทุกพาร์ทต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 6.0 แต่หากเป็นมหาวิทยาลัยทั่วไปควรมีคะแนน IELTS อย่างน้อย 6.0 โดยทุกพาร์ทต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 5.5

3.SOP หรือ Statement of purpose เป็นการเขียนบทความโดยใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับการบอกกล่าวความเป็นมาของผู้สมัคร, ประสบการณ์ในการเรียนและประสบการณ์ในการทำงาน และอื่นๆ ซึ่งในส่วนนี้ต้องตั้งใจเขียนให้มาก เพราะเป็นปัจจัยสำคัญที่มหาวิทยาลัยใช้พิจารณารับเข้าเรียน

ระยะเวลาในการเรียน : ประมาณ 1 ปี ซึ่งแม้ว่าเวลาเรียนจะน้อยกว่าที่อื่น แต่การเรียนการสอนมีความเข้มข้นอย่างมาก

ค่าใช้จ่ายในการเรียน : 13,000-16,000 ปอนด์ต่อปี

เรียนต่อปริญญาโทนิวซีแลนด์

เป็นประเทศที่มีธรรมชาติสวยงามและคุณภาพชีวิตที่ดี อีกทั้งมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์ก็เป็นมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานเดียวกับประเทศอังกฤษ แถมยังมีราคาไม่แพง ดังนั้นจึงเป็นอีกหนึ่งประเทศที่น่าไปเรียนต่อปริญญาโทอย่างมาก

คุณสมบัติของผู้เรียน

1.สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี GPA ไม่ต่ำกว่า 3.0

2.มีคะแนน IELTS อยู่ที่ 6.5-7.0 หรือคะแนน TOEFL 600 ขึ้นไป

3.บางสาขาวิชาอาจจะต้องมีประสบการณ์ในการทำงานด้วยจึงจะสามารถสมัครเรียนได้ ดังนั้นก่อนสมัครเรียนควรตรวจสอบรายละเอียดเหล่านี้ให้ดี

ระยะเวลาในการเรียน : ใช้เวลาในการเรียน 2 ปี

ค่าใช้จ่ายในการเรียน : 29,000 – 48,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ต่อปี

เรียนต่อปริญญาโทสิงคโปร์

สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาดีเยี่ยม โดยเป็นที่ยอมรับในระดับโลกที่อยู่ไม่ไกลจากเมืองไทยมากนัก ซึ่งคนที่มาเรียนต่อที่สิงคโปร์มักจะได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัย รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ไม่แพง อีกทั้งยังได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เพราะที่สิงคโปร์ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการติดต่อสื่อสารนั่นเอง

คุณสมบัติของผู้เรียน

1.ผู้เรียนจะต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยการเรียนปริญญาโทในบางสาขาวิชาจะรับเฉพาะคนที่จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาเดียวกัน ดังนั้น ควรตรวจสอบให้ดีก่อนสมัครเรียน นอกเหลือจากนี้ เกรดเฉลี่ยหรือ GPA อย่างน้อยต้อง 2.5 ขึ้นไป แต่หากเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำอาจจะต้องมีเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำอยู่ที่ 3.0

2.คะแนน IELTS หรือ TOEFL ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

3.จดหมายอ้างอิงจากหัวหน้างานหรืออาจารย์ผู้สอน บางสาขาอาจต้องการประสบการณ์ในการทำงานด้วย

4.SOP หรือ Statement of Purpose ซึ่งเป็นบทความที่เขียนอธิบายถึงแผนการในอนาคตและจุดมุ่งหมายในการเรียน

ระยะเวลาในการเรียน : ประมาณ 1-2 ปี ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่เรียน

ค่าใช้จ่ายในการเรียน : 24,000-46,000 สิงคโปร์ดอลล่าร์ ตลอดหลักสูตร

เรียนต่อปริญญาโทอเมริกา

เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมาก หากใครที่ไม่รู้ว่าจะไปเรียนต่อปริญญาโทต่างประเทศที่ไหนดี สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศแรกๆ ที่ทุกคนจะต้องนึกถึง เพราะมีสาขาวิชาให้เลือกเรียนได้อย่างหลากหลาย และมีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลกอยู่ด้วยกันหลายแห่งนั่นเอง

คุณสมบัติของผู้เรียน

1.ผู้เรียนจะต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี GPA ขั้นต่ำ 2.5 ขึ้นไป

2.ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ประกอบไปด้วย TOEFL iBT 70 – 85 หรือคะแนน IELTS อยู่ที่ 6.0 – 6.5 ส่วนคนที่จะเรียนต่อในสาขา MBA โดยต้องมีผลการสอบ GMAT/GRE ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งขั้นต่ำจะอยู่ที่ GMAT 450 หรือ GRE 140

3.SOP หรือ State of purpose ที่ต้องเขียนบรรยายประวัติและความคาดหวังในอนาคต ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาความถูกต้องและทักษะของการใช้ภาษาประกอบควบคู่

4.ประสบการณ์ในการทำงาน รวมทั้งจดหมายแนะนำตัวจากอาจารย์ผู้สอนหรือหัวหน้างาน

ระยะเวลาในการเรียน : ประมาณ 1-2 ปี ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่เรียน

ค่าใช้จ่ายในการเรียน : 17,000-37,000 ดอลล่าร์สหรัฐต่อปี

การเรียนต่อปริญญาโทนั้นเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับชีวิต ซึ่งหากคุณยังไม่รู้ว่าจะไปเรียนต่อปริญญาโทต่างประเทศที่ไหนดี ถึงตอนนี้น่าจะพอมีไอเดียในการเลือกไปเรียนต่อได้มากขึ้น ซึ่งแต่ละประเทศที่เราแนะนำไปข้างต้นนี้ ล้วนเป็นประเทศที่มีมาตรฐานการเรียนการสอนที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก รับรองว่าเลือกไปเรียนแล้วไม่ผิดหวังแน่นอน