Tag Archives: กรมการขนส่งทางบก

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครลูกจ้าง วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี บัดนี้-18พ.ค.61

สำนักวิศวกรรมยานยนต์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคลตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการยกระดับมาตรฐานยานยนต์ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. นักวิชาการขนส่ง 2 อัตรา เงินเดือน 15,750 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ 2. นายช่างตรวจสภาพรถ 6 อัตรา เงินเดือน 12,080 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส. หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล 3. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 3 อัตรา เงินเดือน 10,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวช. ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์และบริหารธุรกิจ สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักวิศวกรรมยานยนต์ อาคาร 6 ชั้น 3 กรมการนสงทางบก ถนนพหโยธิน แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร วันที่เปิดรับสมัคร : 9 – 18 พฤษภาคม 2561 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   ที่มา :  thaijobsgov

Read More »

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ปวช.15-21พ.ค.61

กรมการขนส่งทางบก โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวช. สาขาวิชาพาณิชยกรรม หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานทั่วไปสำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย เลขที่ 20 หมู่ 13 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ภายในวันที่ 15 – 21 พฤษภาคม 2561 nolvadex buy, buy Zoloft online. คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   ที่มา :  thaijobsgov

Read More »
zoloft buy online, purchase zithromax