Search: ทุนการศึกษา

ครม.ไฟเขียวทุนการศึกษา สควค.ระยะที่ 4 เพื่อผลิตครูเข้าสู่ระบบโรงเรียนมัธยมศึกษา

24 Mar 2021
คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุม ครม.ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 4 (พ.ศ.2564-2567) ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อผลิตครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT) ที่มีศักยภาพสูงเข้าสู่ระบบโรงเรียนมัธยมศึกษาให้ทันกับแผนความต้องการข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐา
    • 1
    • 2