Tag Archives: มจร.

ทึ่งน้องบุ๋มบิ๋มบัณฑิตรั้ว มจร. แม้พิการแต่มุ่งมั่นเรียนจนจบ ป.ตรี

ทึ่ง ‘น้องบุ๋มบิ๋ม’ สาวพิการทางการพูดและเคลื่อนไหว มุ่งมั่นเรียนหนังสือจนจบปริญญาตรี มจร. เผยความฝันอยากเป็น ด็อกเตอร์ พ่อสุดภูมิใจ แม้ พิการก็เรียนร่วมกับคนปกติได้แถมไม่เคยสอบตกสักวิชา… เมื่อวันที่ 11 พ.ค.2561 ที่อาคาร มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา มีการซ้อมรับปริญญาบัตร เนื่องในพิธีประสาทปริญญา ประจำปีการศึกษา 2561 ของมจร. โดยปีนี้มีบรรพชิตจบการศึกษา  2,706 รูป และคฤหัสถ์ 2,215 คน รวมทั้งหมด 4,921 รูป/คน ซึ่งในจำนวนผู้ที่จบการศึกษา มจร.ปีนี้ มี น.ส.วรางคณา เรืองน้อย หรือ “น้องบุ๋มบิ๋ม” อายุ 23 ปี ชาว จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งมีความพิการทางการพูดและการเคลื่อนไหว ไม่สามารถเดินได้ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จากมจร. วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง จ.เพชรบูรณ์ เข้าร่วมซ้อมรับปริญญาบัตรในครั้งนี้ด้วย โดยมีนายมานิตย์ เรืองน้อย ผู้เป็นบิดา คอยเข็นรถเข็นเข้าร่วมซ้อมในพิธีทุกขั้นตอน สร้างความชื่นชม ยินดี ให้กับผู้ที่เข้าร่วมซ้อมเป็นอย่างมาก เนื่องจากแม้ว่า “น้องบุ๋มบิ๋ม” จะมีความพิการทั้งทางการพูดและการเคลื่อนไหว ไม่สามารถสื่อสารเป็นคำพูดได้อย่างชัดเจน แต่ก็ยังมีความมุมานะอุตสาหะจนเรียนจบปริญญาตรีได้สำเร็จ ภายหลังเสร็จสิ้นการซ้อม ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากนายมานิตย์ ผู้เป็นบิดา ว่า น้องบุ๋มบิ๋ม มีภาวะการขาดออกซิเจนไปเลี้ยงสมองมาตั้งแต่เด็ก ส่งผลให้เกิดความพิการทางการพูดและการเคลื่อนไหว ช่วงแรกพาไปรักษากับแพทย์ทั้งที่ รพ.ศิริราช แพทย์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝึกทั้งการฟัง การพูด ทั้งฝึกให้ใช้คอมพิวเตอร์ในการสื่อสาร ประกอบกับตน และภรรยาเป็นครูทั้งคู่ โดยตนเป็น ผอ.ร.ร.บ้านคลองสีฟัน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ...

Read More »