Tag Archives: รัฐบาลมณฑลกุ้ยโจว

รัฐบาลมณฑลกุ้ยโจว แจกทุนเรียนต่อระดับอาชีวศึกษาและ ป.ตรี-โท-เอก ที่ประเทศจีน

รัฐบาลมณฑลกุ้ยโจว (Guizhou Government) โดย Guizhou Provincial Department of Education (GPDE) สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้มอบทุนการศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรและระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2561 ณ สถาบันการศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เข้าร่วมในโครงการนี้ จำนวนทุนที่มอบให้รวม 1,554 ทุน – ทุนทั่วไป 437 ทุน (Chinese Language & Visiting Scholars programs ระยะเวลา 1 ปี) – ทุนด้านอาชีวศึกษา 200 ทุน – ทุนระดับปริญญาตรี 761 ทุน – ทุนระดับปริญญาโท 130 ทุน – ทุนระดับปริญญาเอก 26 ทุน *ในปี 2017 มีนักเรียนจากอาเซียน 6 ประเทศ ได้รับทุนนี้จำนวน 37 คน ขอบเขตของทุนที่จะได้รับ – ค่าเล่าเรียนตลอดการศึกษา – ค่าที่พัก ...

Read More »