Tag Archives: วท.ดึงสตาร์ตอัพจัดซื้อจัดจ้างรัฐ

วท.ดึงสตาร์ตอัพจัดซื้อจัดจ้างรัฐ

สุวิทย์ เมษินทรีย์ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เปิดเผยว่า ในงานสตาร์ตอัพไทยแลนด์ 2561 วันที่ 17-20 พ.ค.นี้ ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วท.จะผลักดันให้เกิดระบบนิเวศของสตาร์ตอัพที่สมบูรณ์ในประเทศไทย โดยขณะนี้อยู่ระหว่างนัดหมายกับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เพื่อหาทางเปิดโอกาสให้สตาร์ตอัพได้ร่วมประมูลในการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ ปัจจุบันประเทศไทยมีสตาร์ตอัพที่มีศักยภาพและดำเนินธุรกิจจริงอยู่แล้ว 1,500 ราย ใน 9 กลุ่มอุตสาหกรรม คือ 1.อาหารและเกษตร 2.สุขภาพ 3.ธุรกิจบริการ 4.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5.ไลฟ์สไตล์ 6.การศึกษา 7.อสังหาริมทรัพย์ 8.อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และ 9.เทคโนโลยีการเงิน ซึ่งถือว่าครอบคลุม ความต้องการของหน่วยงานราชการ ดังนั้น ควรจะดึงสตาร์ตอัพเข้ามาหาตลาดของรัฐ เพื่อให้พวกเขารู้ว่ารัฐบาลไม่ได้ทอดทิ้งพวกเขาให้หาตลาดเอาเอง การหารือกับกรมบัญชีกลางเพื่อตรวจสอบว่าสตาร์ตอัพยังติดขัดเรื่องอะไรบ้างที่ทำให้เข้าประมูลไม่ได้ เช่น หน่วยงานรัฐจะกำหนดให้ผู้เข้าประมูลต้องเป็นบริษัทในบัญชีรายชื่อของกรมบัญชีกลาง เป็นต้น รมว.วท.กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ จะเชิญปลัดกระทรวงแต่ละกระทรวงมาร่วมหารือด้วยว่า มีธุรกิจประเภทใดของสตาร์ตอัพที่หน่วยงานราชการพอจะจัดซื้อจัดจ้างได้ เพราะหากหน่วยราชการจัดซื้อจัดจ้างสตาร์ตอัพได้ ก็จะเป็นเครดิตให้กับสตาร์ตอัพด้วย เครดิตนี้จะทำให้สตาร์ตอัพ มีโอกาสเข้าสู่การแข่งขันของตลาดโลกได้มากขึ้น.

Read More »