แรงจูงใจที่ทำให้อยากไป เรียนภาษาที่สิงคโปร์

เพราะปัจจุบันภาษาต่างประเทศ เป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญมาก ในการสื่อสารและติดต่อการทำธุรกิจ แต่ละประเทศจึงมีการปลูกฝังและพัฒนาเรื่องการเรียนการสอน ให้เน้นการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น ซึ่งประเทศไทยเองก็เช่นกัน  แม้จะมีการเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่อนุบาล แต่ก็ยังไม่เพียงพอสำหรับคนที่อยากจะเก่งทางด้านภาษา จึงทำให้มีอีกหลายๆคนอยากจะเรียนเพิ่มเติม เพื่อนำมาพัฒนากับการเรียน และการงานของตัวเองต่อไป หากจะไปเรียนไกลๆก็ค่าใช้จ่ายคงสู้ไม่ไหว ทำให้คนไทยหลายๆคนหันมา เรียนภาษาที่สิงคโปร์  เพราะใกล้บ้านเรามากกว่าที่จะไปไกลถึงอังกฤษหรืออเมริกา ซึ่งแรงจูงใจที่จะทำให้คนหันมาสนใจ เรียนภาษาที่สิงคโปร์  นั้นมีไม่น้อยเลยทีเดียว แต่ประเด็นหลักๆ ที่จะดึงดูดให้ไปเรียนที่นั่นมีอะไรบ้างนะ

Continue reading