เหตุผลที่พ่อแม่ส่งลูกไป เรียน Boarding School อังกฤษ

พูดถึงโรงเรียนประจำ ในประเทศไทย  ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนที่เน้นภาษา หรือบางที่จะเป็นโรงเรียนกินนอนด้วย ซึ่งพ่อแม่บางคนยังคิดว่า ระบบของประเทศเรายังขาดองค์ประกอบและเสถียรภาพอีกหลายอย่าง จึงทำให้พ่อแม่ที่มีฐานะพอที่จะส่งลูกไป  เรียน Boarding School อังกฤษ  เพราะต้องการให้ลูกได้เรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม และการช่วยเหลือตัวเองให้อยู่รอดในสังคมใหญ่ที่ไม่ใช่บ้านตัวเอง ซึ่งบางครอบครัวอาจจะย้ายไปอยู่ที่นั่นด้วย จะได้สะดวกในการเดินทางไปหาลูกได้ใกล้กว่า ที่จะบินไปกลับจากประเทศไทย แต่เด็กบางคนไม่เข้าใจคิดว่าพ่อแม่ไม่รัก ถึงได้ส่งไป เรียน

Continue reading