เหตุผลที่เลือก เรียนภาษาต่างประเทศ ระยะสั้น

น้องๆหลายคนกำลังจะปิดเทอม ซึ่งการมองหาที่  เรียนภาษาต่างประเทศระยะสั้น  เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้ปกครองให้ความสำคัญ  เพราะต้องการให้ลูกหลานใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมให้เกิดประโยชน์  โดยเฉพาะบ้านที่พอจะมีฐานะก็อาจจะส่งลูกไป เรียนภาษาต่างประเทศ ระยะสั้น   กับประเทศใกล้ๆ หรือไปไกลยังแถบยุโรป  ซึ่งแน่นอนว่า ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ  นั้นมีความสำคัญอย่างมาก เพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน การติดต่อสื่อสารในระดับวัยทำงาน ต่างก็จำเป็นที่จะต้องใช้ภาษาอังกฤษกันทั้งนั้น ซึ่งการ  เรียนภาษาต่างประเทศ ระยะสั้น 

Continue reading