University of South Wales Dubai แจกทุน ป.ตรี เรียนด้านอากาศยาน

รายละเอียดของทุน
    เป็นทุนระดับปริญญาตรีที่มอบให้กับนักศึกษาต่างชาติ ที่สามารถเริ่มเรียนที่ University of South Wales Dubai ได้ในเดือนกันยายนปีนี้ โดยทุนดังกล่าวมีชื่อว่า Vice-Chancellor’s Scholarship มอบให้ผู้ที่มีผลการเรียนโดดเด่น มีความสนใจด้านอากาศยาน และต้องการนำความรู้ด้านวิศวกรรมอากาศยานไปต่อยอดในการประกอบอาชีพในอนาคต
รายละเอียดของทุน
    เป็นทุนระดับปริญญาตรีที่มอบให้กับนักศึกษาต่างชาติ ที่สามารถเริ่มเรียนที่ University of South Wales Dubai ได้ในเดือนกันยายนปีนี้ โดยทุนดังกล่าวมีชื่อว่า Vice-Chancellor’s Scholarship มอบให้ผู้ที่มีผลการเรียนโดดเด่น มีความสนใจด้านอากาศยาน และต้องการนำความรู้ด้านวิศวกรรมอากาศยานไปต่อยอดในการประกอบอาชีพในอนาคต
คุณสมบัติของผู้สมัครทุน 
  • มีผลการเรียนดี
  • ต้องได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนในสาขาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยานก่อน จึงจะได้รับจดหมายเชิญให้สมัครทุน ซึ่งหากผลการเรียนไม่เข้าตาแม้ว่าจะได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนในสาขาดังกล่าวแต่อาจจะไม่ได้รับเชิญให้ยื่นสมัครทุนค่า (สมัครเข้าเรียนที่ University of South Wales Dubai คลิกที่นี่)
ขั้นตอนการสมัครทุน
  1. ทางมหาวิทยาลัยจะติดต่อกลับมาหลังจากที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนแล้ว เพื่อแจ้งว่าเรามีสิทธิยื่นสมัครทุน
  2. จากนั้นยื่นสมัครทุนออนไลน์ โดยการกรอกข้อมูล ที่ลิงก์นี้ ให้ครบถ้วน
  3. แนบบทความความยาวไม่เกิน 500 คำเกี่ยวกับความสนใจด้านอากาศยานและความฝันเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในอนาคต
  4. แนบเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา, ใบประกาศนียบัตรที่เคยได้รับ, ประสบการณ์การทำงาน หรือทำกิจกรรมที่น่าสนใจ
หมดเขตรับสมัครทุน
30 มิถุนายน 2018
รายละเอียดเพิ่มเติม

buy clomid, buy clomid online.

อีเมล: dubai@southwales.ac.uk.

Clip

“”

 

ที่มา : Dek-D

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.